Szambo przydomowe - dobry wybór?

Komunalna sieć kanalizacyjna jest niewątpliwie rozwiązaniem wygodnym ale niestety nadal niedostępnym dla każdego. Zmiany przepisów sprawiają, że wielu mieszkańców szczególnie aglomeracji miejskich może skorzystać właśnie z sieci kanalizacyjnych. Od 2015 r. jest to obowiązkowe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie jest taka infrastruktura. Inaczej jednak wygląda sytuacja na wsi i w wielu mniejszych miejscowościach gdzie nadal ponad 80 procent mieszkańcó nie posiada dostępu do kanalizacji z prosego powodu - ponieważ nie ma tam rozbudowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Powodem braku takiej sieci są zazwyczaj olbrzymie koszty budowy oraz trudności logistyczne związane z budową.

I właśnie w takich obszarach często najlepszym rozwiązaniem jest właśnie budowa przydomowego szamba. Jednak w tym właśnie miejscu przechodzimy do głównego tematu. Ponieważ budowa szamba to także konieczność spełnienia konkretnych wymogów prawnych. Nalezy sięz nimi zapoznać już na etapie planowania inwestycji.

Jakie formalności planując szambo przydomowe?
Jakie formalności planując szambo przydomowe?

Zgłoszenie czy zgoda na budowę?

Najczęściej spotykany rodzaj szam to szamba betonow (zobacz na szambabetonowe.expert) o pojemności dziesięć metrów sześciennych. Ta wielkość nie jest przypadkiem - z jednej strony pozwala ona na wygodną i ekonomiczną eksploatację przez typową czteroosobową rodzinę, z drugiej ustawodawca przewidział preferencyjną ścieżka formalną dla zbiorników o tej pojemności. Jeśli zatem planowana inwestycja opiera się o zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 10 m3, to nie musimy tracić czasu na gromadzenie dokumentów i oczekiwanie na wydanie zgody na budowę. W takim wypadku wystarczy zwykłe zgłoszenie w odpowiednim urzędzie, mało tego, zgłoszenie nie wymaga nawet akceptacji.

Jeśli urząd w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku nie wniesie uwag lub pytań, to automatycznie oznacza to brak zastrzeżeń, a tym samym zgodę na przeprowadzenie inwestycji. Sytuacja opisana powyżej dotyczy szamb instalowanych na już eksploatowanych posesjach. Jeśli dopiero planujemy budowę domu, to szambo przydomowe warto ująć w projekcie i w takim wypadku zgoda na jego budowa uzyskiwana jest wraz z zezwoleniem na przeprowadzenie pozostałych prac.

Położenie zbiornika na szambo w obszarze działki

Rozmieszczenie szambo na naszej działce to ważna decyzja. Szczegółowe wytyczne znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r. - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Rozporządzenie to reguluje między innymi minimalną odległość, która musi być zachowana między planowanym szambem a zabudowaniami a także granicami działki.

I tak, dla zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej lub zagrodowej odległości te są określone następująco:

  • 5 metrów od okien i drzwi budynków, w których przebywają ludzie,
  • 7.5 metra od granicy działki, ulicy i ciągu pieszego
  • 15 metrów od studni.

Wyznaczając miejsce na zbiornik na szambo warto też zapewnić dojazd dla wozów asenizacyjnych, które będą nasze nieczystości wywozić.

Na koniec warto zaznaczyć, że zbiorniki o pojemności 50 m3 podlegają odrębnym przepisom i w tym wypadku ustawa nie podaje konkretnych wartości. Dzieje się tak, ponieważ budowa tak dużego szamba przydomowego wymaga nie tylko zezwolenia na budowę, ale również uzyskania ekspertyzy technicznej od wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ekspertyza zawiera precyzyjne warunki zabudowy oraz indywidualnie określone warunki umiejscowienia zbiornika na terenie danej posesji.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny