Stereotyp o drogim ogrzewaniu elektrycznym powoli zaczyna tracić na aktualności. Obecnie inwestujemy w urządzenia o wysokiej klasie energetycznej i precyzyjnym sterowaniu. Ponadto oferta dostawców prądu w zakresie taryf energetycznych jest szeroka, możliwość pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii np. paneli fotowoltaicznych wpływa na atrakcyjność ogrzewania elektrycznego, tak naprawdę mniej skomplikowanego i mniej kłopotliwego niż ogrzewanie wodne.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne - jakie są koszty ogrzewania prądem w domu ?

Elektryczne ogrzewanie podłogowe w wersji akumulacyjnej jest najbardziej racjonalnym źródłem ciepła w domu energooszczędnym i pasywnym.  Argumenty, które rozwieją wątpliwości co do zasadności podłogowego ogrzewania akumulacyjnego w budynku energooszczędnym i pasywnym wyjaśnię w dalszej części tego artykułu.

Główną zaletą ogrzewania akumulacyjnego podłogowego jest pobór energii elektrycznej tylko w czasie trwania taryfy nocnej (taryfa G12R 0,31 zł/kWh brutto dostawca Energa) lub innej taniej taryfy obowiązującej na danym rejonie energetycznym. Instalacja grzewcza w systemie akumulacji pozwala na gromadzenie energii cieplnej i utrzymanie komfortu w pomieszczeniu  przez całą dobę.

Już na etapie inwestycji Inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów np. na doprowadzenie gazu do budynku (ok. 5000 zł), budowy dodatkowego komina (ok. 2000 zł), wydzielenia odrębnego pomieszczenia na kotłownię (zakładając 4m2 i cenę 4000 zł/m2 daje to 16000 zł). Sumarycznie daje to oszczędności wynoszące ok. 23 000  zł, które odpowiadają blisko 10-letnim kosztom ogrzewania domu. Zatem rezygnując z ogrzewania gazem na rzecz ogrzewania prądem przekłada się na 10 lat ogrzewania za darmo.

 Ogrzewanie elektryczne podłogowe zapewnia w pomieszczeniach  równomierny rozkład temperatur, użytkownik odczuwa komfort cieplny przy podłodze. Instalacja ogrzewania podłogowego  jest niewidoczna – schowana w podłodze co  ułatwia nam aranżację wnętrz zachowując jego estetykę i spełniając oczekiwania inwestora.   

Zaletą ogrzewania elektrycznego, jest najwyższa możliwa do osiągnięcia sprawność, wynosząca 100%. Całość dostarczonej energii elektrycznej jest zamieniana na ciepło, tutaj nie występują straty. Precyzyjną kontrolę nad działaniem ogrzewania uzyskujemy dzięki zamontowanym sterownikom  do sterowania ogrzewaniem podłogowym a dokładnie: centralny sterownik pogodowy Fuzzy Logic z funkcją logiki rozmytej, oraz regulatory temperatury pomieszczeń. Wysoko zaawansowana  automatyka ogrzewania elektrycznego podłogowego jest gwarancją prawidłowego a zarazem ekonomicznego działania ogrzewania. Czujnik regulatora pogodowego umieszczony jest na zewnętrznej ścianie budynku, jego zadaniem jest precyzyjne dobieranie zakresu temperatur poszczególnych pomieszczeń uprzedzając warunki pogodowe w danej strefie klimatycznej. Sam sterownik z funkcją logiki rozmytej tzw. Fuzzy Logic wpływa na możliwość samoadaptacji. Analizując ilość ciepła zgromadzonego w wylewce oraz pomiary temperatury zewnętrznej, sterowniki dokładnie ustalają czas pracy układu (moment włączenia i wyłączenia ładowania w czasie trwania taniej energii). Ten czas jest potrzebny do zgromadzenia energii wystarczającej do ogrzania pomieszczeń  podczas całej doby.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?

Sterownik Logo Siemens

W przyszłości dzięki dołożeniu  instalacji fotowoltaicznej – panele fotowoltaiczne, możemy przejść na własne zasilanie, co pozwoli nam uniezależnić się od dostawców energii. W rezultacie zapotrzebowanie domu na prąd, w tym także ogrzewanie będzie zaspokojone prądem pochodzącym ze słońca a nie z sieci energetycznej.

A jak działa podłogowe ogrzewanie akumulacyjne

Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne gwarantuje użytkownikowi korzystanie tylko z taniego prądu tzw. nocnej, weekendowej (w ciągu tygodnia w godzinach 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00 , sobota, niedziela – cały dzień oraz dni ustawowo wolne od pracy G12W 0,34zł/kWh brutto  dostawca prądu: Energa)  taryfy energetycznej lub taryfy grzewczej (G12R 0,31zł/kWh  brutto dostawca prądu: Energa).

Pierwszy etap montażu to ułożenie  kabli grzewczych  na wcześniej przygotowanej posadzce  zgodnie z założeniami projektu, który został przygotowany pod kątem mocy i rozmieszczenia przewodów.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?

Następnie na prawidłowo ułożone przewody grzejne wylewamy min. 5 cm warstwę betonu. W tej warstwie betonu gromadzona jest energia cieplna pochodząca z taniej taryfy - nocnej. Po pierwszej dobie temperatura komfortu występuje już na stałym poziomie  z drobnymi korektami na obniżki 1 - 20C przewidzianymi w programie sterownika .

Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?

Model: przekrój posadzki przy ogrzewaniu akumulacyjnym

Sterownik Fuzzy Logic z funkcją logiki rozmytej powoduje, że ogrzewanie elektryczne płynnie dostosowuje się do aktualnych warunków tj. poziomu temperatury. Analizując ilość ciepła zgromadzonego w wylewce betonowej oraz pomiary temperatury zewnętrznej, sterowniki dokładnie ustalają czas pracy układu (moment włączenia i wyłączenia ładowania tanią energią). Ten czas jest potrzebny do zgromadzenia energii wystarczającej do ogrzania pomieszczeń podczas trwania taryfy dziennej.

Dla użytkowników chcących korzystać z możliwości zdalnego sterowania ogrzewaniem proponujemy   sterowanie DEVIreg Smart z aplikacją, która pozwoli na łączenie się z domem (sterowanie ogrzewaniem) za pomocą smartfona z każdego miejsca.

DEVIreg  Smart jest rozbudowany o wiele funkcji, które wpływają na  obniżenie zużycia energii nawet do 20%. Regulator DEVIreg Smart ma wbudowaną funkcję m.in.

  • „wykrywania otwartego okna” – wyłączanie ogrzewanie na czas wietrzenia
  • Zegar adaptacyjny odpowiedzialny za inteligentne włączenie i wyłączenie systemu
  • Personalizacja harmonogramu ogrzewania – ustawienie pracy ogrzewania zgodnie z oczekiwaniami
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w nowym domu - co warto wiedzieć?

DEVIreg Smart

Warto podkreślić, że ogrzewanie elektryczne akumulacyjne to jedyny system grzewczy, który gwarantuje nam komfort cieplny, nawet wówczas gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu.

Koszty ogrzewania elektrycznego podłogowego akumulacyjnego

Co do  zmian, które weszły w życie w styczniu 2017 współczynnik Ep dla budynków energooszczędnych nie może przekroczyć 78kWh/m2/rok, otóż przepis ten nie jest przeszkodą dla Inwestora decydującego się na ogrzewanie elektryczne domu szczególnie jeśli jest to ogrzewanie elektryczne   akumulacyjne.

Zapotrzebowanie energetyczne w tym rodzaju ogrzewania dla domu  energooszczędnego wyniesie max. 70kWh/m2 /rok czyli całoroczny koszt ogrzania domu o pow. 130 m2 to  2800,00 zł zgodnie z taryfą  G12R (ENERGA 0,31 zł/kWh brutto) .

Koszty eksploatacyjne ogrzewania elektrycznego podłogowego akumulacyjnego są porównywalne z kosztami eksploatacyjnymi powietrznej pompy ciepła (patrz: Tabela Porównawcza Cen Energii październik 2020).

Podsumowanie: właściwe zaprojektowanie i wykonane ogrzewanie elektryczne podłogowe w systemie akumulacji tworzy komfortowe warunki dla użytkownika oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej.

Druga taryfa nie drożeje od kilku lat, a  zapowiedzi dostawców prądu  mówią nawet o obniżeniu stawki za kWh  dla osób ogrzewających dom prądem  z nocnej taryfy. Jak na razie może okazać się,  że jest to jedyne skuteczne  posunięcie dla likwidacji smogu w naszych  miastach zimą.

Trwałość ogrzewania elektrycznego podłogowego

Producenci kabli grzewczych udzielają 20 – letniej gwarancji na prawidłowe działanie kabli grzewczych. W sytuacji awarii użytkownik nie musi się martwić o remont całej posadzki, specjalistyczny serwis ustala za pomocą detektora miejsce awarii z dokładnością do kilku centymetrów, często okazuje się że wystarczy zdemontować jedną lub dwie płytki podłogowe, ale awarie zdarzają się niezmiernie rzadko.

Tabela porównawcza cen energii – październik 2020

W obliczeniach przyjęto przykładowo konieczność ogrzania domu  (70 kWh/m2/rok) o powierzchni 100 m2, stąd potrzebna ilość dostarczonej energii wyniesie : 70 x 100 = 7000 kWh/rok.

Rodzaj ogrzewania  (taryfy)

Sprzedawca energii

Koszt jednostkowy brutto za 1kWh energii dostarczonej do ogrzewanego pomieszczenia (cena uwzględniająca sprawność wytwarzania, sprawność akumulacji, sprawność przesyłu, sprawność regulacji i wykorzystania)

Koszt całkowity brutto ogrzewania domu o powierzchni 100 m2

Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne (G12W)

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENEA Operator itp.) + Sprzedawca energii wybrany w konkursie ofert (np. DUON, DELTIS itp.)

0,34 zł/kWh

2.380,00 zł/rok

Ogrzewanie elektryczne, podłogowe akumulacyjne (G12R)

Dystrybutor energii elektrycznej ENERGA

0,31 zł/kWh

2.170,00 zł/rok

Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne (G12W)

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENEA Operator) + Sprzedawca energii (np. ENEA)

0,34 zł/kWh

2.380 zł/rok

Ogrzewanie elektryczne całodobowe dwutaryfowe (G12W) - np. 40% I taryfa + 60% II taryfa

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENERGA Operator itp.) + Sprzedawca energii wybrany w konkursie ofert (np. PGE, Polski Prąd itp.)

0,54 zł/kWh

3.780,00 zł/rok

Ogrzewanie elektryczne całodobowe (G11)

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENEA Operator) + Sprzedawca energii np. ENEA

0,62 zł/kWh

4.340,00 zł/rok

Kocioł na gaz ziemny wysokometanowy

Lokalny zakład gazowniczy

0,36 zł/kWh

2.520,00 zł/rok

Pompa ciepła (powietrze-woda) COP deklarowane = 2,0

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENEA Operator) + Sprzedawca energii (np. ENEA)

0,35 zł/kWh

2.450,00 zł/rok

Pompa ciepła (solanka-woda) COP deklarowane = 3,5

Dystrybutor energii elektrycznej (np. ENEA Operator) + Sprzedawca energii (np. ENEA)

0,23 zł/kWh

1.610,00 zł/rok

Kocioł na ekogroszek

Lokalny skład węgla

0,24 zł/kWh

1.680,00 zł/rok

Kocioł na olej opałowy

Lokalny dystrybutor oleju opałowego

0,48 zł/kWh

3.360,00 zł/rok

Więcej informacji:

Automatik Elektrociepło
ul.  Legionów 16
87-100 Toruń
tel.  56 660 44 44
tel.  601 862 788

Zobacz nasze filmy na  elektrocieplo.pl

[email protected]

znajdź nas na:

Facebook YouTube

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 88,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny