Rodzina zastępcza – krótka charakterystyka

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to forma pomocy dziecku, które z różnych przyczyn nie może być pod stałą opieką rodziców biologicznych. Rodzic zastępczy nie zastępuje całkowicie rodzica biologicznego tak, jak jest w przypadku adopcji. Niemniej jednak pełni on prawną opiekę nad dzieckiem/dziećmi. Jeśli sytuacja społeczna/prawna rodziców biologicznych się zmieni i będą mogli oni wychowywać dziecko, to rodzina zastępcza jest rozwiązywana. Niestety w wielu przypadkach nie będzie takiej możliwości m.in. ze względu na śmierć rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza może być utworzona przez osoby spokrewnione i osoby niespokrewnione. Jak zostać rodziną zastępczą spokrewnioną? Częstą praktyką jest to, że rodzicami zastępczymi dziecka zostają dziadkowie czy pełnoletnie rodzeństwo. Jest to jedna z najlepszych opcji, ponieważ dziecko pozostaje z członkami rodziny. Możliwe jest także założenie tzw. zawodowej rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Są to formy pomocy dzieciom, które stają się pracą zarobkową dla osób, które je tworzą. Warto zapoznać się również z informacjami na temat tego, jak zostać rodziną zastępczą zawodową i ile zarabia zawodowy rodzic zastępczy.

Zawodowa czy niezawodowa rodzina zastępcza?

Niezawodową rodzinę zastępczą tworzą osoby, które są spokrewnione z dzieckiem w linii dalszej jak wujowie, ciocie czy inni krewni. Taką formę pomocy mogą również świadczyć osoby, które nie są spokrewnione z dzieckiem, ale przebywają w jego otoczeniu jak np. sąsiadka, znajomi rodziny czy osoba wskazana przez rodziców biologicznych. Warto zatem wiedzieć, jak zostać rodziną zastępczą.

Natomiast bycie zawodowym rodzicem zastępczym jest związane z wykonywaniem pracy i pobieraniem pieniędzy za nią. Zarobki zawodowych rodziców zastępczych są jasno określone, co będzie zaznaczone w kolejnym rozdziale tego artykułu. Wynagrodzenie rodziny zastępczej zależne jest od ilości dzieci pod opieką.

Świadczenia i wynagrodzenie rodziny zastępczej

Co przysługuje rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej?

Niezależnie od tego, czy rodzina zastępcza jest zawodowa czy niezawodowa, przysługują rodzicom zastępczym tzw. świadczenie na dziecko. Pieniądze przeznaczone dla rodzin zastępczych mają za zadanie zapewnić podstawowe potrzeby dziecka/dzieci. Najnowsza wysokość świadczeń podana została w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. Warto także sprawdzić, ile wynosi obecnie tzw. bon energetyczny.

Świadczenia wypłacają Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub inne placówki do tego zobligowane na terenie miasta/gminy. Pieniądze przekazywane są w systemie comiesięcznym. Dodatkowo rodzina zastępcza otrzymuje również świadczenie „500 plus”, które przysługuje na każde dziecko zgodnie z obowiązującymi zasadami ogólnymi.

Świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzina zastępcza niezawodowa

Pomoc specjalistów

Pomoc specjalistów

785 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

Ulgi dla dzieci

Ulgi dla dzieci

1189 zł miesięcznie na dziecko

500 zł miesięcznie z programu „500 plus” na dziecko

Co przysługuje rodzinie zastępczej zawodowej?

W przypadku zawodowej rodziny zastępczej jedno z rodziców świadomie rezygnuje z własnej pracy zawodowej na rzecz bycia rodzicem zastępczym. W związku z tym przysługuje mu tzw. wynagrodzenie rodziny zastępczej. Ile zarabia zawodowy rodzic zastępczy?

Zarobki rodziców zastępczych co pewien czas ulegają podwyżce. Obecnie (na stan 10.2022) przygotowywany jest projekt ustawy zwiększającej wynagrodzenie rodziny zastępczej. Dodatkowo różnice w wysokości zarobków mogą być nieznaczne w zależności od danego miasta, gminy czy powiatu inaczej niż w przypadku wysokości bonu energetycznego. Ogólne warunki ustalone odgórnie informują o tym, ile minimalnie wypłaca dany ośrodek zawodowym rodzinom zastępczym. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Świadczenia i zarobki zawodowych rodzin zastępczych

Zawodowa rodzina zastępcza

Zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna

Pogotowie rodzinne

Rodzinny dom dziecka

Pomoc specjalistów

Pomoc specjalistów

Pomoc specjalistów

Pomoc specjalistów

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

Ulgi na dzieci

Ulgi na dzieci

Ulgi na dzieci

Ulgi na dzieci

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

1189 zł miesięcznie na dziecko

min. 3 000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia dla rodzica, który zrezygnował z pracy

min. 3 000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia dla rodzica, który zrezygnował z pracy

min. 3 000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia dla rodzica, który zrezygnował z pracy

min. 3 000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia dla rodzica, który zrezygnował z pracy

239 zł miesięcznie dodatku na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

do 1 100 zł brutto miesięcznie za pomoc w pracach gospodarskich dla drugiego opiekuna

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny