Kocioł indukcyjny centralnego ogrzewania – zasada działania i opinie

Piec indukcyjny jest urządzeniem w całości zasilanym przez energię elektryczną. Do pracy wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną, która zapewnia dużą sprawność (na poziomie 99,99%). Zasada działania polega na przepływie prądu przez wzbudnik (uzwojenie pierwotne). W uzwojeniu pierwotnym wytwarza się zmienne pole magnetyczne. To właśnie ono indukuje siłę elektryczną w obwodzie wtórnym, stanowiącym przewodzący materiał wsadowy. Siła elektryczna ma wartość zmienną, a wtórny obwód jest zamknięty. Dalsza zasada działania urządzenia polega na wymuszeniu przepływu prądu elektromagnetycznego o wartości zmiennej w czasie. Na rezystencji wsadu prąd indukcyjny zmienia się w energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń.

Powyższa zasada działania została opisana w sposób mocno uogólniony. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy kocioł indukcyjny do ogrzewania może posiadać odmienne parametry i możliwości regulacji. Urządzenia są sterowane poprzez zaawansowane i intuicyjne w obsłudze sterowniki, a ustawienie jednego nastawu może zagwarantować nieprzerwaną, prawidłową pracę ogrzewania.

Piec indukcyjny centralnego ogrzewania zdobywa przychylne opinie użytkowników. Jego atutem jest ekologiczna praca i brak emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wysoka sprawność połączona z dobrą izolacją termiczną budynków sprawia, że cena ogrzewania wcale nie musi być nadmiernie wygórowana. Niestety tego typu urządzenia centralnego ogrzewania mają opinie drogich w zakupie. Cena instalacji faktycznie okazuje się niemałym wydatkiem, a kocioł indukcyjny do ogrzewania warto zaplanować już na etapie projektu budowlanego. Dzięki temu możemy zrezygnować z budowy komina dymowego i zaplanować optymalne parametry centralnego ogrzewania (np. umożliwić współprace kotła z fotowoltaiką).

Dobre opinie posiada połączenie indukcyjnego centralnego ogrzewania z rozwiązaniami, które mogą ograniczyć koszty ogrzewania. Kocioł indukcyjny do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej może sprawnie współpracować z fotowoltaiką, która odczuwalnie ogranicza koszty roczne.  Przychylne opinie dotyczą także połączenia kotła z buforem ciepła. W tym przypadku piec indukcyjny działa w dwustrefowej taryfie G12 lub G12W. Taryfy umożliwiają wykorzystanie atrakcyjnych stawek prądu w godzinach pozaszczytowych. W tym czasie bufor ciepła gromadzi energię i oddaje ją do pomieszczeń także w godzinach szczytu. Takie rozwiązanie pozwala istotnie ograniczyć koszty roczne ogrzewania. Wadą jest natomiast wyższa cena inwestycji.

Jakie są koszty roczne centralnego ogrzewania elektrycznego? Średnia cena eksploatacji kotła w 2022 roku

Cena ogrzewania elektrycznego – założenia obliczeniowe

Aby dokładniej przybliżyć koszty roczne ogrzewania, musimy ustalić kilka podstawowych założeń. Kocioł indukcyjny do ogrzewania budynków posiada wydajność rzędu 99,9%. W naszych obliczeniach uwzględnimy wykorzystanie energii elektrycznej w taryfie G11. W styczniu 2022 roku wprowadzono odczuwalne podwyżki, a rząd tymczasowo ograniczył wysokość podatku VAT (aktualnie 5% zamiast 23%). W związku z powyższym zakładamy, że średnia cena 1 kWh wynosi 0,66 zł. Nasz drugi przykład będzie dotyczył kotła z buforem ciepła. Wykorzystamy tutaj taryfę G12 i założymy, że piec pracuje wyłącznie w czasie godzin pozaszczytowych. Średnia cena energii elektrycznej w taryfie pozaszczytowej to 0,35 zł/kWh.

Nasz piec indukcyjny będzie przyłączony do centralnego ogrzewania w czterech modelowych domach o powierzchni użytkowej 100, 120, 150 oraz 200 m2. Koszty roczne będą w dużej mierze uzależnione od specyfiki izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Dlatego w wyliczeniach uwzględnimy dobrą izolację w budynku o zapotrzebowaniu energetycznym 70 kW/m2/rok. Drugi kalkulowany przykład to budynki o średniej izolacji termicznej, z zapotrzebowaniem rzędu 130 kW/m2/rok. Ostatnia kalkulacja dotyczy domów z przeciętną izolacją termiczną, która generuje zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 150 kW/m2/rok.

Piece centralnego ogrzewania — polecane produkty!

Kocioł indukcyjny do ogrzewania pomieszczeń nie będzie połączony z fotowoltaiką. W przypadku kalkulacji z wykorzystaniem taryfy G12 zakładamy, że piec indukcyjny centralnego ogrzewania zostanie wyposażony w bufor ciepła. Sterownik urządzenia będzie uruchamiał ogrzewanie wyłącznie w godzinach pozaszczytowych. W przypadku większości dystrybutorów energii elektrycznej godziny pozaszczytowe wypadają od 22:00 do 6:00 oraz pomiędzy 13:00, a 15:00. Cena prądu w godzinach szczytu jest znacznie wyższa (większa niż w taryfie G11), dlatego zakładamy, że piec indukcyjny będzie działał jedynie poza szczytem. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o kotłach elektrycznych do centralnego ogrzewania.

Szacujemy koszty roczne – piec indukcyjny działający w taryfie G11. Cena eksploatacji w 2022 roku

Dysponując danymi o wielkości budynku i rocznym zapotrzebowaniu energetycznym, możemy przekalkulować uśrednione koszty ogrzewania elektrycznego. Poniżej określimy uśrednione ceny dla kilku modelowych budynków. Zwróćmy przy tym uwagę, jak duży wpływ na koszty, posiada zapotrzebowanie energetyczne budynku.

  • Budynki z zapotrzebowaniem 70 kW/m2/rok – to dobrze zaizolowane domy, które spełniają współczesne standardy termoizolacyjności. Średni koszt ogrzewania modelowego budynku o powierzchni 100 m2 wynosi około 4 600 zł rocznie. Koszty roczne w domu o powierzchni 120 m2 wzrastają do wartości około 5 500 zł. Jeszcze więcej zapłacimy za ogrzewanie dobrze ocieplonego domu o powierzchni 150 m2 (tu koszty roczne wynoszą około 6 900 zł). Z największymi wydatkami muszą liczyć się posiadacze przestronnych budynków. W przypadku domu o powierzchni 200 m2 średni koszt ogrzewania to 9 250 zł. Zakładamy przy tym, że instalacja nie zostanie sprzężona z fotowoltaiką, a budynek posiada wydajną izolację termiczną.
  • Budynki z zapotrzebowaniem 130 kW/m2/rok – w przypadku gorzej zaizolowanych domów, musimy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami ogrzewania. Kocioł indukcyjny do ogrzewania pomieszczeń w budynku o powierzchni 100 m2 wygeneruje wydatki rzędu 8 600 zł. Jeszcze więcej zapłacimy za ogrzewanie w domach o powierzchni 120 m2 (średnio 10 300 zł), 150 m2 (12 900 zł) oraz 200 m2 (niespełna 17 200 zł).
  • Budynki z zapotrzebowaniem 150 kW/m2/rok – kocioł indukcyjny do ogrzewania słabo zaizolowanego termicznie budynku może wygenerować dość wysokie wydatki. W przypadku domu o powierzchni 100 m2 cena ogrzewania będzie wynosiła około 9 900 zł. Koszty rosną wraz ze zwiększaniem się metrażu budynku. Średnia cena za ogrzewanie domu o powierzchni 120 m2 wynosi około 11 900 zł, a w domu o metrażu 150 m2, już 14 850 zł. Największe koszty dotyczą budynku o powierzchni 200 m2, za którego ogrzewanie zapłacimy około 19 800 zł rocznie.

Nasze kalkulacje nie uwzględniają ceny za ciepłą wodę użytkową. Co więcej, założenia obejmują stawkę prądu z obniżoną, 5% stawką podatku VAT. Preferencyjna stawka VAT obowiązuje od stycznia do marca 2022 roku.

Koszty roczne ogrzewania elektrycznego. Cena energii – stawka styczeń 2022 rok

Zapotrzebowanie energetyczne budynku

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70 kW/m2/rok

4 620 zł

5 544 zł

6 930 zł

9 240 zł

130 kW/m2/rok

8 580 zł

10 296 zł

12 870 zł

17 160 zł

150 kW/m2/rok

9 900 zł

11 880 zł

14 850 zł

19 800 zł

Kocioł indukcyjny do ogrzewania z buforem ciepła – cena ogrzewania z wykorzystaniem taryfy G12

Drugi przykład to piec indukcyjny wyposażony w dobrej jakości bufor ciepła. Zasada działania polega na tym, że piec emituje ciepło w godzinach obowiązywania niższej stawki za prąd, a bufor ciepła oddaje je także w godzinach szczytowych. Zastosowanie tego rozwiązania (podobnie jak instalacje z fotowoltaiką) może doprowadzić do odczuwalnych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

W zaprezentowanej niżej tabeli oszacowaliśmy uśrednione koszty ogrzewania dla budynków o trzech zróżnicowanych stopniach izolacji przegród zewnętrznych. Są to cztery domy z trzema różnymi wysokościami zapotrzebowania energetycznego.

Budynki o zapotrzebowaniu energetycznym 70 kW/m2/rok – przy optymistycznych kalkulacjach, średnia cena ogrzewania domu o powierzchni 100 m2 wyniosłaby niespełna 2 500 zł. W przypadku nieco większego domu o powierzchni 120 m2 koszt ogrzewania wzrasta do 3 000 zł. Jeszcze więcej zapłacimy za ogrzewanie domu o powierzchni 150 m2 (średnio 3 700 zł) oraz 200 m2 (przynajmniej 4 900 zł).

Budynki o zapotrzebowaniu energetycznym 130 kW/m2/rok – kocioł indukcyjny do ogrzewania z buforem ciepła wygeneruje wydatek rzędu około 4 550 zł. Mowa tu o ogrzaniu bardzo małego domu o powierzchni 100 m2. Cena wykorzystania centralnego ogrzewania rośnie wraz ze zwiększeniem metrażu domów. W przypadku budynku o powierzchni 120 m2 cena ogrzewania może wzrosnąć do kwoty 5 450 zł. Z kolei ogrzewanie domu 150 m2 będzie kosztowało ponad 6 800 zł rocznie, a domu 200 m2 minimum 9 100 zł na sezon.

Budynki o zapotrzebowaniu energetycznym 150 kW/m2/rok – dom ze słabej jakości izolacją termiczną zawsze generuje większe koszty centralnego ogrzewania. Nasz kocioł indukcyjny do ogrzewania z buforem ciepła może zasilać zarówno mały, jak i duży budynek. W przypadku najmniejszych kalkulowanych domów o powierzchni 100 m2 koszt ogrzewania wyniesie ponad 5 200 zł. Użytkownicy domów o powierzchni 120 m2 mogą spodziewać się rachunków w wysokości minimum 6 300 zł. Z kolei cena ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 wyniesie niecałe 7 900 zł, a domu 200 m2 przynajmniej 10 500 zł.

Zauważmy, że zapotrzebowanie energetyczne budynku na poziomie 150 kW/m2/rok wcale nie musi być największą wartością. Starego typu domy bez wydajnej izolacji termicznej mogą posiadać zapotrzebowanie rzędu 300 kW/m2/rok, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Dlatego najprostszą metodą na ograniczenie kosztów ogrzewania jest kompletna termomodernizacja budynku. Odpowiedzią na rosnące ceny energii mogą być też instalacje z fotowoltaiką na dachu domu lub z fotowoltaiką zamontowaną przed budynkiem.

Uśrednione koszty ogrzewania piecem indukcyjnym z buforem ciepła. Wykorzystanie prądu pozaszczytowego w taryfie G12

Zapotrzebowanie energetyczne budynku

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70 kW/m2/rok

2 450 zł

2 940 zł

3 675 zł

4 900 zł

130 kW/m2/rok

4 550 zł

5 460 zł

6 825 zł

9 100 zł

150 kW/m2/rok

5 250 zł

6 300 zł

7 875 zł

10 500 zł

Nasze wyliczenia zakładają najbardziej optymistyczne prognozy, czyli pełne zasilanie pieca w godzinach pozaszczytowych. W praktyce poniesiemy także dodatkowe wydatki na samo zasilanie sterowników w godzinach szczytu. Co więcej, wykorzystana do obliczeń stawka energii elektrycznej w taryfie G12 uwzględnia aktualną wysokość VAT na poziomie 5%. Na chwilę obecną (styczeń 2022) nie jest jeszcze pewne, czy rząd zdecyduje na utrzymanie obniżonego podatku VAT na dalsze miesiące roku.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny