Kalkulator zdolności kredytowej - logo

Wiele osób zadaje pytanie o zasadność składania wniosków z uwagi na brak pewności co do sprostania stawianym przez bank wymogom.

Ocena zdolności kredytowej w bankach

Oceną zdolności kredytowej w bankach zajmują się specjaliści posiadający doświadczenie i kwalifikacje w tym obszarze. Nie istnieją odgórnie obowiązujące zasady, w związku z czym ten sam wniosek w różnych bankach może się spotkać z odmiennym odzewem. Każdy potencjalny kredytobiorca może jednak oszacować swoje szanse na kredyt – a to za sprawą kalkulatorów zdolności kredytowej.

Jak korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Kalkulator zdolności kredytowej (taki jak na przykład ten) jest bezpłatnym narzędziem mającym postać formularza oraz pomagającym zorientować się, na jakiej wysokości kredyt można liczyć w zależności od takich przesłanek jak m. in.:

 • wysokość dochodów,
 • miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • stałe wydatki ponoszone co miesiąc – są to wszelkie opłaty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, a także raty kredytów, limity na rachunkach i karatach kredytowych oraz inne zobowiązania o stałym charakterze.

Ponadto kalkulatory uwzględniają także parametry kredytu takie jak:

 • kwota kredytu,
 • wysokość miesięcznej raty,
 • rodzaj raty – malejąca lub stała,
 • okres kredytowania.

Wymagane informacje należy wpisać w poszczególne rubryki, przy czym mogą się one różnić w zależności od tego, z jakiego konkretnie kalkulatora się korzysta – w internecie tego typu narzędzi dostępnych jest bowiem sporo. Po wypełnieniu wszystkich pól wystarczy nacisnąć przycisk „oblicz zdolność kredytową”. Uzyskany wynik to maksymalna kwota kredytu, na jaką można liczyć w oparciu o wyżej wymienione dane.

Jakie zadanie spełnia kalkulator zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa - logo

Zadaniem kalkulatora zdolności kredytowej jest podanie potencjalnemu kredytobiorcy jego przybliżonej zdolności kredytowej. Informacja ta ma charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ dokładnej oceny dokonuje bank – każda z tych instytucji ma swój własny system wyliczania zdolności kredytowej.

Przyszły wnioskodawca powinien zastanowić się nad uzyskanym za pomocą kalkulatora wynikiem i nieco bliżej przyjrzeć się swoim finansom. Warto pamiętać o tym, iż zdolność kredytową można poprawić, a czyni się to na wiele sposobów takich jak m. in.:

 • wywiązywanie się z dotychczasowych zobowiązań w terminie,
 • spłacenie i likwidacja limitu na karcie kredytowej i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • wcześniejsza spłata kredytu bądź pożyczki.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 70,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny