Nowe przepisy w ustawie śmieciowej. Na co się przygotować?

Śmieci w budynkach wielorodzinnych. Co się zmieni?

Od stycznia 2021 roku zmieniona zostanie wysokość opłaty za śmieci. Podwyżka za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest koniecznością dostosowania się do realnych kosztów gospodarki śmieciami. Jako, że mieszkańcy produkują coraz więcej śmieci, wzrasta jednocześnie koszt ich odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja motywowana jest również:

  • Wzrostem ilości produkowanych odpadów
  • Załamaniem na rynku surowców wtórnych
  • Wprowadzeniem zmiany przepisów krajowych przez Sejm

Nie ma obecnie możliwości, by utrzymać stawkę z 2019 roku. Przez ostatnie 2 lata nastąpiły bowiem znaczne i pochłaniające duże koszty zmiany, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawo krajowe określiło zatem nowe zasady, jeżeli chodzi o wyrzucanie śmieci i gospodarowanie nimi. Między innymi, nie będzie można składować frakcji energetycznej, zostanie skrócona możliwość magazynowania odpadów w domach, a także zwiększy się liczba odpadów selektywnie zbieranych, o bioodpady. Zmiany wymuszają podwyżkę za śmieci u mieszkańców, aby utrzymać wszystkie te założenia. Warto dodać, że do podniesienia cen za śmieci zobligowane będą wszystkie gminy i związki.

Czy będzie obowiązek rozliczania się za śmieci osobiście?

Gmina będzie mogła, zgodnie z planowaną nowelizacją, zadecydować o sposobie rozliczania się z mieszkańcami co do segregacji śmieci. Jeżeli gmina będzie chciała rozliczać się z mieszkańcami osobiście, odpowiedzialność zbiorowa zostanie zakończona. A więc, każde mieszkanie w wielorodzinnym bloku rozliczane byłoby w myśl tego założenia osobno. Osobiste rozliczanie się z prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oznaczać może konieczność sygnowania worków, by rozpoznać, z którego dokładnie lokalu pochodzą śmieci. Jeżeli gmina przyjmie taki sposób rozliczania, mieszkańcy będą musieli złożyć również odpowiednie deklaracje śmieciowe.

Warto dodać, że rozliczenie osobiste – czyli indywidualne za śmieci – będą możliwe wyłącznie, gdy gmina będzie mieć możliwość techniczną, aby w jakiś sposób odpowiednio nie tylko znakować, ale też odbierać worki z odpadami komunalnymi od mieszkańców.

Nowelizacja ustawy śmieciowej. Istotne zmiany

Zniżka w przypadku kompostowania bioodpadów

Właściciele domów jednorodzinnych mogą na liczyć na zniżkę w przypadku, gdy kompostują w całości wytwarzane przez siebie bioodpady. W takim przypadku, gmina nie będzie odbierać bioodpadów z gospodarstwa. Oczywiście, właściciel nieruchomości powinien złożyć odpowiednią deklarację. Rada gminy zadecyduje wówczas, czy zwolnić gospodarstwo z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady i zwolni (lub nie) mieszkańców z części opłat za śmieci. Warto pamiętać jednak o tym, że właściciel gospodarstwa powinien spełnić kilka warunków, by skorzystać ze zniżki:

  • W kompostowniku / pryzmie musi zostać zapewniony dostęp powietrza do każdej warstwy.
  • Kompostowanie bioodpadów nie może być uciążliwe dla sąsiadów
  • Zapewnione zostanie odpowiednie odprowadzanie wilgoci w kompostowniku.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnej powinni złożyć nową deklarację na druku, który obowiązkowy jest od 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli gmina zwolni gospodarstwo z konieczności opłaty za kompostowanie, nie trzeba będzie wrzucać ich więcej do specjalnego, brązowego pojemnika na bioodpady.

Problem z posadzką?

Szukasz produktów dobrej jakości, łatwych w użyciu i szybkoschnących?

Poznaj farby, uszczelniacze oraz inne materiały firmy Watco, pozwalające na szybkie, wytrzymałe i długotrwałe utrzymanie posadzek technicznych i przemysłowych. Dzięki nam wykonasz więcej zleceń w tym samym czasie!

Sprawdź!

Wysokie kary za zaśmiecanie środowiska

Nowelizacja ustawy śmieciowej przewiduje zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, ale też kary za nieumiejętność rozporządzania śmieciami. Za zaśmiecanie publicznych miejsc grozić będzie w związku z tym kara w wysokości od 300 do nawet 5000 złotych.

Warto dodać, że za porzucanie niebezpiecznych śmieci przewidywana będzie również odpowiedzialność karna. Jeżeli ktoś dopuści się do takiego czynu (np. wyrzucanie niebezpiecznych odpadów komunalnych w lesie), grozić będzie mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.

Inne ważne zmiany w ustawie śmieciowej, o których trzeba pamiętać

  1. Nowelizacja ustawy śmieciowej ma na celu doprecyzowanie również przepisów, w jaki sposób naliczana powinna być opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Opłata w przypadku nieruchomości do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (np. domków letniskowych) naliczana będzie za rok, od każdej tego typu nieruchomości.
  3. Podniesiona została maksymalna opłata za odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (np. ze sklepów). Będzie to kwota zależna od liczby opróżnień pojemnika na miesiąc. Szacuje się, że wyniesie ona ok. 23 zł / 120-litrowy worek.
  4. Właściciele zamieszkałych nieruchomości, deklarujący do tej pory nieselektywną zbiórkę śmieci, ustawowo zobowiązani będą do złożenia nowych deklaracji (ważnej od 1 stycznia 2021 roku).
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny