Co to jest system kontroli dostępu?

Zacznijmy od podstaw, czyli ustalenia, na czym dokładnie polega kontrola dostępu do drzwi i co może zaoferować Twojemu przedsiębiorstwu.

System kontroli dostępu to zintegrowane rozwiązanie umożliwiające monitorowanie i zarządzanie dostępem osób do określonych obszarów czy budynków należących do organizacji. Kontrola dostępu ma przede wszystkim zapewniać, że wyłącznie uprawnione osoby przedostaną się do objętych nią stref. Jednocześnie rejestruje wejścia i wyjścia, co umożliwia sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem fizycznym obiektu i wykorzystanie danych również w ramach innych narzędzi informatycznych.

Różne rodzaje kontroli dostępu

Oczywiście systemy mogą znacząco się od siebie różnić. Z perspektywy użytkowników bez wątpienia istotny jest rodzaj urządzeń wykorzystywanych do weryfikacji uprawnień. Wciąż dużą popularnością cieszy się kontrola dostępu drzwi na kartę.

Aby uzyskać autoryzację, należy przyłożyć do czytnika kartę dostępową. Przy tym coraz częściej są one zastępowane przez urządzenia mobilne, gdzie powszechnym standardem jest już technologia NFC. Ale oczywiście kontrola dostępu do drzwi może wykorzystywać również inne zabezpieczenia, w tym biometrię – na przykład odcisk palca.

Innym istotnym aspektem jest sposób działania infrastruktury informatycznej, na której opiera się cały system. Możliwe jest zastosowanie technologii chmurowych w przypadku zaawansowanej kontroli dostępu UNICARD Systems.

To oznacza olbrzymie oszczędności, proste wdrożenie, ekonomiczne utrzymanie i dużą elastyczność.

Proste wdrożenie z rozwiązaniami chmurowymi

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom elektronicznej kontroli dostępu. Dostrzeżesz je już na etapie wdrożenia. Rozwiązania chmurowe eliminują potrzebę zakupu i utrzymania drogiej infrastruktury IT, takiej jak serwery i dedykowane oprogramowanie.

Koszty początkowe oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zastępuje przewidywalna i stała opłata subskrypcyjna. Administracja systemem odbywa się przez intuicyjne interfejsy, co umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Równie prosta okaże się integracja z innymi narzędziami informatycznymi, w tym systemami ewidencjonowania czasu pracy. Istotną rolę odgrywa także skalowalność rozwiązań chmurowych. Kontrolę dostępu dostosujesz do rosnących potrzeb organizacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów związanych z rozbudową infrastruktury.

Kontrola dostępu dla każdej firmy

Wszystkie te czynniki sprawiają, że wdrożenie systemu kontroli dostępu w chmurze staje się atrakcyjną opcją dla firm chcących zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowników poprzez wprowadzenie np. kontroli dostępu drzwi na kartę. Wiele zadań związanych z wdrożeniem możesz przy tym wykonać samodzielnie. Fachowcom warto jednak powierzyć uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

O tym, ile potrwają prace związane z przygotowaniem systemu kontroli dostępu do działania, decyduje przede wszystkim liczba przejść czy stopień jej skomplikowania. Jeśli wybierzesz rozwiązania chmurowe, znacząco przyspieszysz ten proces. Również rozbudowa instalacji w przyszłości, na przykład w związku z rozwojem Twojej firmy, będzie zdecydowanie prostsza.

ikona podziel się Przekaż dalej