Kredyt hipoteczny z PKO BP

Według wszelkich statystyk bank PKO BP jest liderem na polskim rynku bankowości detalicznej. Świadczy o tym chociażby liczba sprzedanych kredytów konsumpcyjnych, w tym również hipotecznych. Na te drugie w PKO BP decyduje się aż 30% wszystkich kredytobiorców hipotecznych. Świadczy o tym cena kredytu, społeczne zaufanie do instytucji, dostępność w wielu miejscach w Polsce i ale i fakt, że jest to polski bank.

Zanim zaczniemy myśleć o planach, na co przeznaczymy pieniądze uzyskane z kredytu, należy określić czy spełniamy określone warunki. Pierwszym etapem jest określenie sytuacji finansowej za sprawą obliczenia dochodu. Wszystko zależne jest od rodzaju umowy, jaką jesteśmy związani z pracodawcą. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony należy pracować od minimum 6 miesięcy w danym miejscu. Bank bierze do zdolności kredytowej średnią z ostatnich 12 miesięcy lub krótsze, gdy zatrudnienie nie trwa tyle czasu. Jeśli są duże różnice pomiędzy średnią a wpływami za ostatnie pół roku, to bank zastrzega sobie możliwość przyjęcia niższej wartości.

Jeśli klient posiada umowę o pracę na czas określony, to musi spełniać dwa z trzech warunków:

  • nie jest to pierwsza umowa zawarta z danym pracodawcą;
  • przyszły kredytobiorca wykonuje zawód o prestiżu społecznym, który wiąże się z powszechnym zaufaniem;
  • istnieją przesłanki dotyczące przedłużenia umowy lub jej odnowienia.

(na podstawie: https://blogkredytowy.pl/kredyt-hipoteczny-w-pko-bp/)

Umowa ta może być traktowana jak na czas nieokreślony w przypadku, gdy obowiązuje w danym miejscu zatrudnienia minimum 6 miesięcy i potrwa jeszcze minimum 2 lata. Dodatkowo bank bierze pod uwagę średnią dochodów z ostatniego roku lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej.

Umowy o zlecenie i o dzieło bank PKO BP traktuje bardzo podobnie. Muszą trwać minimum 12 miesięcy wstecz możliwą 3-miesięczną przerwą między nimi. Jednak pojawia się w tym przypadku kolejny wymóg. Klient musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli składki nie są odprowadzane do ZUS-u, to należy okazać dowód posiadania prywatnego ubezpieczenia. Wysokość dochodów przyjmowanych przez bank to 65% przy średniej przychodu z ostatniego roku i 40% przy średniej przychodu, jeśli obowiązuje umowa o dzieło. W sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, bank wymaga od nas prowadzenia jej minimum 12 miesięcy wstecz. Jest możliwość, aby w tym okresie działalność była zawieszona, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest przez bank indywidualnie.

Maksymalny okres kredytowania w przypadku PKO BP to 35 lat, natomiast maksymalny wiek kredytobiorcy wynosić może 80 lat w momencie prognozowanej spłaty kredytu na dzień analizy finansowej. Zaletą w tym wypadku jest możliwość uwzględnienia wieku osoby, która będzie miała więcej niż 80 lat, w przypadku gdy jej dochód stanowi mniej niż 60% dochodu wszystkich kredytobiorców.

W przypadku wkładu własnego PKO BP ma podobną zasadę do konkurencji. Klient musi posiadać minimum 10% wkładu własnego, z tą różnicą, że musi zapłacić za ubezpieczenie niskiego wkładu, co w tej instytucji jest najwyższą kwotą spośród wszystkich ofert na polskim rynku.

Mimo tej sporej niedogodności bank ten może poszczycić się jednym z krótszych okresów przyznawania decyzji o udzieleniu kredytu. Wynosi on zaledwie 21 dni od momentu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Od niedawna Bank Polski zmienił tabelę opłat i prowizji w odniesieniu do wcześniejszej spłaty. Teraz obowiązuje 0% już od samego początku spłaty. Można również nadpłacać poprzez bankowość elektroniczną, co nie zawsze jest dostępne u konkurencji. Jeśli chcemy skrócić okres kredytowania, to należy dostarczyć aneks do umowy, który nie jest darmowy. Koszt takiej operacji wynosi 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200zł. To spora niedogodność, jeśli weźmiemy pod uwagę powyżej opisane zalety.

Jak widać Bank PKO BP S.A w ofercie kredytu hipotecznego ma zarówno sporo cech przemawiających za jego wyborem, jak i również sporo tych, które wstrzymują nas od decyzji. Na plus przemawia wcześniejsza spłata 0% już na samym początku, tylko 10% wkładu własnego, czy chociażby duża dostępność placówek w całym kraju. Jako mankamenty oferty warto wymienić prowizję 0,5% od pozostałego salda kredytowego przy skróceniu okresu kredytowania lub pasywne podejście do uzyskania dochodów na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto prześledzić jeszcze przydatne informacje na stronie internetowej pkobp.pl lub udać się do najbliższej placówki banku.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny