Kredyt mieszkaniowy - informacje, wymagane dokumenty, koszty, porady

Wiele osób marzy o własnych czterech ścianach znajdujących się w bloku lub kamienicy. Wynajem, choć wygodny, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Niestety ceny lokali są wysokie i nie każdy jest zdolny zgromadzić odpowiednią kwotę. Dlatego dużą popularnością cieszą kredyty mieszkaniowe zaciągane w bankach. Co warto wiedzieć na ich temat? Jakie warunki trzeba spełnić by je dostać? Jakie dokumenty należy zebrać? Na te pytania odpowiadamy tym artykule.

Kredyt mieszkaniowy – charakterystyka

Jedynym rozwiązaniem dla wielu par i pojedynczych osób chcących się usamodzielnić jest kredyt mieszkaniowy. Zgodnie z definicją to forma dofinansowania bankowego przeznaczona na zakup nieruchomości. Pierwszą z ważnych informacji jest ta, że należy do długoterminowych kredytów hipotecznych. W ostatnich latach zazwyczaj jest udzielany 25-30 lat. Jednakże każdy bank ma swojej ofercie różne okresy spłaty. Finansowanie jest udzielane w walucie krajowej lub zagranicznej. Po spełnieniu warunków mogą otrzymać je osoby pracujące w Polsce lub poza nią. W drugim przypadku muszą zarabiać w Euro, USD, GBP, NOK lub SEK.

Opisywany kredyt hipoteczny umożliwia nabycie mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego albo pierwotnego. Zatem kwota przyznana kredytobiorcy niemal od razu trafia na konto dewelopera lub prywatnych właścicieli. Często, choć nie zawsze, zabezpieczeniem finansowania jest hipoteka nieruchomości ustanowiona na rzecz banku. Kolejną charakterystyczną cechą kredytu jest wysoka kwota zadłużenia. W 2021 roku w Polsce średnio wynosiła około 300 tysięcy złotych. Oczywiście może być większa ale też mniejsza. Warto pamiętać, że również miesięczna rata okazuje się dość wysoka. Przeważnie przekracza 1000 zł.

Decyzje o wystąpieniu o kredyt mieszkaniowy należy dobrze przemyśleć. Przede wszystkim dlatego, że jest to wieloletnie zobowiązanie. Pary lub pojedyncze osoby muszą być pewne, że są na to gotowe. Po drugie konieczna jest dokładna analiza domowego budżetu. Wysokość spłacanej raty nie powinna przekraczać 30% dochodów netto. W przeciwnym wypadku po uregulowaniu miesięcznego zobowiązania i opłaceniu rachunków środki na życie będą mocno ograniczone. Po rozwinięcie tematów poruszonych do tej pory zapraszamy na nasza stronę. Natomiast w tym artykule przechodzimy do kolejnych ważnych kwestii.

Dokumenty a kredyty mieszkaniowe

Przed złożeniem wniosku o kredyt trzeba zebrać zestaw dokumentów. Banki mają różne wymagania w tym względzie. Można jednak wskazać te, które powtarzają się najczęściej. Pierwszą grupę tworzą druki potwierdzające źródło i wysokość dochodów. Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę muszą przedstawić dowód osobisty, umowę o pracę lub świadectwa pracy. Kolejne pozycje to oświadczenie o dochodach, oświadczenie o źródle dochodów, wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potrzebne jest między innymi zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP.

Biorąc kredyt hipoteczny na mieszkanie z rynku wtórnego niezbędne dokumenty to przeważnie:

  • umowa przedwstępna ze zbywcą najczęściej w formie cywilno-prawnej lub aktu notarialnego,
  • odpis z księgi wieczystej mieszkania, może być w wersji elektronicznej ważnej 30 dni,
  • dokumenty potwierdzające prawo posiadania nieruchomości przez sprzedającą osobę,
  • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami za mieszkanie.

Ważnym dokumentem jest wycena nieruchomości. Kupujący sam może znaleźć rzeczoznawcę, który ją wykona. Druga możliwość to skorzystanie z usług fachowca wskazanego przez bank.

Kredyty na mieszkanie z rynku pierwotnego wymagają innego kompletu dokumentów. Chodzi tu o:

  • podpisaną cywilno-prawną umowę przedwstępną z developerem lub umowę developerską,
  • odpis z księgi wieczystej działki, na której stoi lub też niedługo będzie stać nieruchomość,
  • decyzję o pozwoleniu na budowę i wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • pozwolenie na użytkowanie lub urzędowe potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania,
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący działalności prowadzonej przez developera.

Więcej informacji o niezbędnych dokumentach można znaleźć na naszej stronie.

Porównywarka i symulacja kredytu mieszkaniowego

Jak znaleźć najkorzystniejszy kredyt hipoteczny? Są na to dwa sposoby a pierwszy z nich to internetowa porównywarka. Proste narzędzie pokazujące oferty na daną kwotę dostępne w różnych bankach. Wyświetla szacowaną całkowitą kwotę spłaty, oprocentowanie kredytu mieszkaniowego, wysokość miesięcznej raty. Taki kalkulator jest łatwy w obsłudze i znajduje się na wielu stronach. Natomiast drugim sposobem jest skorzystanie z usług doradcy kredytowego. Taka osoba przedstawi kilka najciekawszych opcji i przeprowadzi kupującego przez cały proces ubiegania się o finansowanie.  Co ważne, wynagrodzenie odbiera od banku przyznającego kredyt.

Jeśli symulacja kredytu, kalkulator lub doradca wskazali najlepszą ofertę można złożyć wniosek w banku. Trzeba przy tym opamiętać o pewnej kwestii. Kredytodawca nie wykłada całej kwoty potrzebnej do zakupu mieszkania. Cześć musi pokryć nabywca z własnych środków, noszą one nazwę wkładu własnego. Kwota zazwyczaj wynosi 20% wartości nieruchomości, choć niektóre instytucje wymagają tylko 10%. Wkład własny trafia na konto sprzedającego, prywatnego właściciela mieszkania, developera lub spółdzielni. W banku należy przedstawić udokumentowanie wypłaty. W formie potwierdzenia przelewu, faktury lub umowy między stronami.

Kredytodawca decyzje o finansowaniu podejmuje w oparciu o zbadanie zdolności kredytowej osoby składającej wniosek. Pod uwagę brane są oczywiście dochody ale także poprzednie zobowiązania i terminowość ich spłat. Jeśli wszelkie długi były regulowane bez problemów, jest to dobra informacja dla banku. Zaległości czy też całkowity brak historii kredytowej są niepożądane. Weryfikowany jest też wiek , największe szanse na wsparcie mają osoby około 35 roku życia. Na koniec trzeba wspomnieć o kosztach finansowania. Należą do nich różne ubezpieczenia, oprocentowanie kredytu mieszkaniowego i czasem wymagana przez bank prowizja.