Etapy uzyskania kredytu hipotecznego

Etapy uzyskanie kredytu hipotetycznego

Uzyskanie kredytu na mieszkanie nie jest takie łatwe, a już z pewnością jest czasochłonne. Zalecane jest skorzystanie z usług doradcy finansowego, który stopniowo przeprowadzi nas przez całą dokumentację oraz wytłumaczy poszczególne etapy działania. Każdy krok w celu uzyskania kredytu poprzedzony będzie zazwyczaj wnioskiem lub oświadczeniem.

Lista dokumentów może być różna w zależności od banku, który udzieli nam kredytu, jednak w pierwszej kolejności zawsze należy złożyć wniosek o sprawdzenie zdolności kredytowej. Pozwoli nam to oszacować wartość kredytu poprzez analizę dochodów bieżących oraz wartość wkładu własnego.

Następnie czeka nas kilka ważnych decyzji, mianowicie wybór wymarzonej nieruchomości, wybór banku reprezentującego oraz podpisanie przedwstępnej umowy. Później pozostaje nam złożyć najistotniejszy dokument – wniosek kredytowy. Zazwyczaj wypełnienie go zajmuje nieco czasu, ponieważ składa się z 5-7 stron.

We wniosku o kredyt możemy zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi z zakresu:

 • danych osobowych (pesel, wykształcenie, stan cywilny)
 • historii zatrudnienia (całkowity staż pracy, liczba miejsc pracy, działalność gospodarcza)
 • posiadanego majątku (nieruchomości, samochód, maszyny oraz ich wartość)
 • środków finansowych (depozyty, oszczędności, ROR)
 • danych o nieruchomości (adres, wartość, źródło wkładu własnego)
 • zabezpieczenia (obecny właściciel, ubezpieczenie na życie, cesja praw z polisy)

Kolejny etap w pozyskiwaniu kredytu leży po stronie banku, który analizuje nasz wniosek i rozpatruje decyzję. Zazwyczaj doradca finansowy sugeruje wysłać takowy wniosek do 3-4 placówek banku, by po uzyskaniu kilku zgód móc wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Na samym końcu sporządzona zostaje umowa ostateczna z wybranym bankiem oraz umowy przeniesienia własności.

Który bank ma najkorzystniejszą ofertę kredytu na mieszkanie?

Niestety nie ma reguły i jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ oferty banków stale się zmieniają, a warunki kredytu zależą głównie od dochodów osób wnioskujących, wysokości kredytu i rat. Każda placówka dobiera ofertę indywidualnie do możliwości klienta, jednakże możemy sprawdzić jak przebiega proces uzyskania decyzji w różnych bankach.

Oto krótkie porównanie czterech popularnych banków i ich wytyczne dla przyszłego kredytobiorcy na podstawie kalkulatora kredytowego. Przykładowa wartość kredytu to 200 000zł (nieruchomość za 300 000zł), okres spłaty – 30 lat podzielone na równe raty.

Tabela rat miesięcznych

Banku Credit Agricole

Dokumenty potrzebne (w zależności od sytuacji kredytobiorcy) to przede wszystkim wniosek kredytowy wraz z kilkoma załącznikami, które zawierają:

 • zestawienie umów cywilnoprawnych,
 • dokument dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • wniosek o całkowitym kosztorysie budowy nieruchomości,
 • oświadczenie właścicieli jako zabezpieczenie,
 • oświadczenie o ubezpieczeniu pomostowego,
 • wniosek w przypadku dodatkowego przedmiotu inwestycji.

We wniosku natomiast nie trzeba składać opinii rzeczoznawcy majątkowego o szacowanej wartości nieruchomości, ponieważ będzie to wymagane dopiero, gdy bank wyda decyzję o przyznaniu kredytu. Credit Agricole oferuje minimalną kwotę kredytu 40 000zł na maksymalnie 35 lat. Dodatkowo, bank wymaga przynajmniej 20% wkładu własnego zarówno przy ratach równych jak i malejących.

Millennium Bank

Millennium oczekuje operatu szacunkowego nieruchomości oraz oświadczenia inwestora zastępczego w przypadku kupna mieszkania od dewelopera.

Dla klientów chcących wybudować własny dom niezbędne będą również:

Millennium bank oferuje nawet 0% prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu i wymaga minimalny wkład własny 10%. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obniżenia marży o 0,5% oraz wakacje kredytowe raz w roku.

mBank

Minimalna kwota kredytu na mieszkanie to 80 100zł z możliwością rozłożenie rat na maksymalnie 35 lat. Przy zakupie mieszkania od dewelopera potrzebne będą dość uniwersalne informacje takie jak:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • umowa deweloperska
 • decyzje podziałowe oraz scaleniowe
 • oświadczenie na druku bankowym
 • potwierdzenie zapłaty na rzecz dewelopera
 • wniosek zgłaszający budynek do użytkowania

ING Bank Śląski

Przy zakupie nieruchomości nie jest wymagana umowa przedwstępna, a bank nie wymaga zaświadczenia o zarobkach podczas przelewania wynagrodzenia. Ponadto, na podstawie operatu majątkowego ING Bank Śląski znosi opłaty związane z wyceną nieruchomości. W przypadku kłopotów ze spłatą raty, bank umożliwia aktualizację warunków kredytowych oraz dopasowanie wysokości miesięcznej spłaty do aktualnych możliwości klienta.

Warunki są podobne jak w poprzednich bankach, mianowicie wymagane jest przynajmniej 20% wkładu własnego oraz możliwa jest prowizja 0 zł przy wcześniejszej spłacie. Ponadto, uznawane są różne źródła dochodu, w tym również umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski czy emerytura.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą Republika Wnętrz, wrocławskim deweloperem budownictwa mieszkaniowego. 

artykuł zewnętrzny

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny