Księga wieczysta i księgi wieczyste online

Nasze państwo uchodzi za skrajnie zbiurokratyzowane, a wśród opinii publicznej krążą mity o konieczności biegania od okienka do okienka z papierami, by cokolwiek załatwić. Mimo to od kilku lat funkcjonuje zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych on line w teleinformatycznym systemie EKW, co tłumaczy się jako Elektroniczne Księgi Wieczyste. Nie tylko czyni to zadość zasadzie jawności oraz powszechności dostępu do tegoż rejestru, ale także znacznie ułatwia życie. Taka nowa księga wieczysta jest po prostu na wyciągnięcie ręki – we własnym domu, przy komputerze z dostępem do internetu.

Księgi wieczyste online są dostępne na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby z niego skorzystać, należy posiadać numer księgi wieczystej nieruchomości, której stan prawny chcemy sprawdzić. Elektroniczne księgi wieczyste sprawiają, że rejestr jest maksymalnie praktyczny i użyteczny. Na stronie internetowej można bowiem nie tylko przeglądać ich treść, ale także załatwić część formalności. Jest to na przykład złożenie wniosku o odpis, o zamknięcie księgi wieczystej, a także pobranie potrzebnych dokumentów w rozszerzeniu pdf albo dokonanie płatności. Ponadto (co bardzo ważne dla bezpieczeństwa) można sprawdzić prawdziwość i aktualność wszelkich odpisów, wyciągów czy zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej online. To bardzo ważne w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie oszustwa.

Taka nowa księga wieczysta on line jest całkowicie bezpłatna. Zalogować może się każdy, kto zna jej elektroniczny numer. Opłacie urzędowej podlega dopiero skorzystanie z takich usług, jak pozyskanie odpisu, wyciągu czy też zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Samo przeglądanie jest oczywiście darmowe.

Jak skorzystać ze strony ekw.ms.gov.pl?

Jak już wspomniano, aby skorzystać z rejestru ksiąg wieczystych online na stronie ekw.ms.gov.pl, należy znać elektroniczny numer księgi wieczystej danej nieruchomości. Jak go pozyskać? W tym celu należy złożyć w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego wniosek o udzielenie informacji na temat numeru księgi wieczystej oraz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków (w stosowanym Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego). Za złożone wnioski konieczne jest uiszczenie opłaty oraz wykazania interesu prawnego do nieruchomości. Nie jest bowiem tak, że każda przypadkowa osoba może sprawdzić księgę wieczystą dowolnej nieruchomości.

Co jeszcze warto wiedzieć o elektronicznych księgach wieczystych online? Oczywiście w systemie istnieje możliwość pobrania i wydrukowania księgi. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wyłącznie wydruk na użytek własny, nie natomiast dokument urzędowy. Takim jest tylko odpis. Warto także nadmienić, że rejestr EKW nie stwarza możliwości przeglądania akt księgi wieczystej. Te są dostępne w tradycyjnej formie papierowej, dostępnej we właściwym Sądzie Rejonowym (adekwatnym do miejsca położenia nieruchomości). Dostęp do akt jest ograniczony i można je przeglądać wyłącznie w przypadku wykazania interesu prawnego, a i wówczas w obecności pracownika sądu. Dostęp do akt ma także notariusz. Pomimo zwiększenia dogodności w dostępie do interesujących nas informacji, interes prawny pozostaje bezsprzecznie chroniony.