Księgi wieczyste – rejestr stanu nieruchomości

Dokonanie wpisu do księgi wieczystej jest obowiązkowe. Dotyczy to wszystkich zmian w statusie danej nieruchomości – zarówno jej zakupu, podziału spadkowego, wyodrębnienia jej fragmentu lub odłączenia od całości w celu założenia osobnej księgi wieczystej.

Ponadto, konieczność wpisu dotyczy także sytuacji ustanowienia hipoteki lub służebności (na przykład – drogi dojazdowej), ustanowienia prawa pierwokupu, przyjęcia spadku, przemiany sposobu użytkowania lub przekształcenia służebności. Także inne, niewymienione roszczenia i zmiany w statusie prawnym muszą być wprowadzone do księgi wieczystej.

Ponieważ księgi wieczyste przedstawiają realny i faktyczny stan danej nieruchomości, z ich treścią należy dokładnie się zapoznać zawsze przed dokonaniem zakupu. Dotyczy to zarówno zakupu gruntu jak i budowli (na różnym etapie ich wykończenia).

Księgi wieczyste – na co zwrócić uwagę w czasie zakupu?

Zaleca się korzystanie z ksiąg wieczystych przede wszystkim, jeśli przygotowujesz się do zakupu nieruchomości. Wówczas należy zwrócić uwagę na szereg informacji wpisanych do księgi wieczystej, na temat interesującej nas działki. Od czego zacząć?

Od spraw najbardziej podstawowych – czy adres interesującej nas nieruchomości zgadza się z tym, który został wpisany do księgi wieczystej? Istotne są także – powierzchnia działki i właściciel prawny. W przypadku gruntów rolnych – należy również mieć na uwadze kwestie spadkowe, które w momencie zakupu powinny zostać uregulowane.

Upewnij się też, czy dana nieruchomość nie została obciążona żadną hipoteką lub z innego tytułu nie jest ograniczone jej prawo własności. Jest to bardzo ważne, gdyż po nabyciu nieruchomości – potencjalni wierzyciele mogą dążyć do swoich roszczeń od nowych właścicieli.

Warto też upewnić się, czy dla danej nieruchomości nie są przypisane konkretne czynności lub specjalne postanowienia; np. dotyczące postępowania o jej wywłaszczenie, zastrzeżenia odnoszące się do umowy przedwstępnej.

Istotną sprawą jest kwestia służebności – czyli prawa do przechodu przez daną działkę, mieszkania na jej terenie lub nawet przemysłowego wykorzystania.

Księgi wieczyste – jak korzystać?

Wszystkie księgi wieczyste w naszym kraju są prowadzone w systemie online. Dzięki temu dostęp do nich jest szybszy i łatwiejszy, niż gdy zajmowały one fizyczne archiwa. By zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, należy dysponować jej numerem. Ten natomiast możemy z łatwością znaleźć w specjalnych wyszukiwarkach – na podstawie samego adresu nieruchomości.

Dysponując numerem księgi należy udać się do wyszukiwarki ksiąg wieczystych – na przykład tej pod adresem znajdzksiege.pl. Jej prosty interfejs pomoże nam szybko i łatwo odnaleźć interesującą nas księgę. W rejestrze znajduje się ponad 20 milionów pozycji, odnoszących się do 34 milionów działek, prawie 2 milionów budynków oraz prawie 8 milionów lokali różnego typu.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny