Zakup mieszkania - podatek, notariusz i inne koszty

Transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku wtórnego

Zakup mieszkania z rynku wtórnego wiąże się z koniecznością poniesienia dość wysokich kosztów transakcyjnych. Największym będzie opłacenie 2% podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Stawka podatku nie podlega negocjacji i nie możemy z niej zrezygnować. Jej wartość jest zazwyczaj pobierana bezpośrednio przez notariusza, który przekazuje ją do właściwego oddziału urzędu skarbowego. Oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych trzeba też pamiętać o wydatkach takich jak:

Taksa notarialna – jest to wynagrodzenie notariusza sporządzającego umowę kupna – sprzedaży. Jej maksymalna wartość została określona w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564). Kwota jest uzależniona od wartości nieruchomości i może wynosić:

 • Od wartości do 3 000 zł – taksa notarialna wynosi 100 zł,
 • Od wartości powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – taksa to 100 zł + 3% nadwyżki powyżej kwoty 3 000 zł,
 • Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • Od wartości powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Powyższe ceny wskazują wartość maksymalną, jednak w praktyce często możemy liczyć na znacznie korzystniejsze stawki i dodatkowe upusty. Ostateczna cena taksy notarialnej jest sprawą indywidualną ustalaną z notariuszem.

Odpis aktu notarialnego – z reguły nie jest to zbyt wysoki wydatek, jednak koszty są tu ustalane przez notariuszy w sposobów indywidualny. Najczęściej potrzebujemy 1 lub 2 odpisy aktu notarialnego (na potrzeby własne oraz dla banku). Cena odpisu jest ustalana od każdej strony i wynosi od 6 do 20 zł/strona.

Wpis prawa własności w księgę wieczystą – jest to opłata o charakterze stałym. Jej wysokość wynosi 200 zł i nie zmienia się względem wartości nieruchomości.

Prowizja agencji nieruchomości – większość inwestorów poszukujących mieszkań z rynku wtórnego korzysta z pomocy agencji nieruchomości. Warto pamiętać o wydatku poniesionych na ten cel. Standardowa stawka agencji wynosi 2,5 % plus wartość 23% podatku VAT. Jednak coraz częściej pojawiają się atrakcyjniejsze oferty agencyjne, których oprocentowanie nie przekracza nawet 2 %.

Transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego

Łączna wysokość opłat transakcyjnych jest nieco niższa niż w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Najistotniejszy jest brak konieczności wniesienia podatku od czynności cywilno-prawnych, a także brak kosztów opłacenia agencji nieruchomości. Podstawowymi wydatkami transakcyjnymi związanymi z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego są:

 • Taksa notarialna – maksymalne stawki taksy notarialnej są takie same jak w przypadku opłat dotyczących zakupu mieszkania z rynku wtórnego.
 • Odpis aktu notarialnego – wartość odpisu jest zmienna i zależy od stawek konkretnego notariusza.
 • Otwarcie księgi wieczystej – dotyczy wszystkich nieruchomości, które nie posiadają jeszcze własnej księgi wieczystej. Opłata jest niezmienna i wynosi 60 zł.
 • Wpis prawa własności w księgę wieczystą – kolejna opłata o stałym charakterze. Jej wartość wynosi 200 zł.

Wartość opłat transakcyjnych nie jest tak wysoka. Należy jednak pamiętać, że większość mieszkań pochodzących z pierwotnego rynku nieruchomości znajduje się w stanie deweloperskim. Oznacza to, że nieruchomość trzeba będzie jeszcze wykończyć. Trudno jest jednoznacznie określić koszty tego przedsięwzięcia. Warto wykonać indywidualną wycenę wykończenia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu. Możemy też wstępnie przyjąć, że średnia cena wykończenia 1m2 mieszkania wyniesie 700 – 1 000 zł. Szczegółowe koszty wszystkich prac i produktów można obliczyć klikając w ten link, natomiast jeżeli chciałbyś otrzymać konkretne oferty od sprawdzonych, lokalnych firm budowlanych - możesz skorzystać z tego formularza. Na jego podstawie otrzymasz oferty od firm remontowych zainteresowanych realizacją Twojej inwestycji.

Dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt

Wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. Podczas zakupu ze wsparciem kredytu hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. Oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym będzie opłacanie prowizji kredytowych. Standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. Czasem trzeba się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak na tym nie koniec wydatków. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:

 • Wpis prawa własności w księgę wieczystą – opłata ma charakter stały i wynosi 200 zł
 • Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – kolejna opłata notarialna o charakterze stałym. Jej wartość to 200 zł.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka podatku to 250 zł.
 • Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – każdy bank udzielający kredytu hipotecznego wymaga ubezpieczenia nieruchomości. Wysokość ewentualnego odszkodowania jest scedowana na rzecz banku, co stanowi dla niego podstawowe zabezpieczenie. Wysokość ubezpieczenia jest kwestią indywidualną.  Niektórzy kredytodawcy wymagają ubezpieczeń dodatkowych (np. od zdarzeń losowych). Takie wymogi dodatkowo podwyższają wysokość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pomostowe – większość banków wymaga tego rodzaju zabezpieczenia. Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni). W tym okresie bank nie posiada jeszcze zabezpieczenia w postaci hipoteki, a ubezpieczenie pomostowe staje się jego jedynym zabezpieczeniem finansowym. Wartość ubezpieczenia pomostowego jest zmienna i zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

Ile wynosi całkowity koszt zakupu nieruchomości

W naszym zestawieniu uwzględnimy koszty związane z zakupem mieszkania o wartości rynkowej 200 000 zł.

Rodzaj kosztów

Rynek wtórny

Rynek pierwotny

Prowizja agencji nieruchomości (2%)

4 000,00 zł

0,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych

4 000,00 zł

0,00 zł

Opłaty notarialne (z podatkiem VAT)

1 931,10 zł

1 931,10 zł

Wpis prawa własności w księgę wieczystą

200,00 zł

200,00 zł

Założenie księgi wieczystej

0,00 zł

60,00 zł

Opłaty kredytowe

Wpis prawa własności w księgę wieczystą

200,00 zł

200,00 zł

Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą

200,00 zł

200,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej

250,00 zł

250,00 zł

Prowizja od udzielenia kredytu (2 %)

4 000 zł

4 000 zł

Ubezpieczenie

250,00 zł

250,00 zł

Razem

15 031,10 zł

7 091,10 zł

Z naszego wyliczenia wynika, że realny koszt zakupu mieszkania o wartości rynkowej 200 000 zł wynosi

 • 215 031 zł w przypadku mieszkania z rynku wtórnego
 • 207 091 zł w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego.

Pamiętajmy jednak, że nowe mieszkanie będzie wymagało kompletnego wykończenia wszystkich powierzchni. Dokładną, indywidualną wycenę tego przedsięwzięcia możemy obliczyć na stronie kb.pl, a oferty od firm remontowych zainteresowanych realizacją prac możesz otrzymać klikając w ten link.