Pozew o rozwód co należy wiedzieć?

Aby sąd orzekł rozwód musi nastąpić jeden z dwóch warunków:

  • zupełny rozkład pożycia,
  • trwały rozpad pożycia.

Pozew o rozwój należy złożyć do sądu okręgowego, odpowiadającego ostatniego zamieszkania małżonków, nawet jeśli jeden z małżonków już tam nie mieszka. W przypadku, gdy każdy z małżonków zamieszkał w innym miejscu, wtedy sąd okręgowy uwzględnia miejsce zamieszkania pozwanego. Podczas postępowania o rozwód sąd podejmuje próbę pojednania. Możliwe jest również przesłuchanie jednego z małżonków, a kolejno drugiego. Wniesienie pozwu wiąże się stałą opłatę w wysokości 600 złotych. Indywidualnie ustala się koszty, jakie pobiera doświadczony prawnik z kancelarii.

Pozew o rozwód musi być profesjonalnie sporządzony oraz należy dopasować go w sposób indywidualny do naszej sytuacji faktycznej i prawnej.

Wiele osób zastanawia się jak długo trwa rozwód, czas ten z pewnością jest zależny od postaw obydwu małżonków oraz tego o co walczą małżonkowie np. podział majątku wspólnego, czy też przejęcie władzy rodzicielskiej przez jednego z opiekunów.

Termin, gdy otrzyma się pozew rozwodowy to dwa tygodnie – liczy się go od dnia, w którym faktycznie otrzymano pozew. Ostatni dzień odpowiedzi na pozew to ostatni dzień nadania na poczcie listu do sądu. Kluczowa jest data stempla, a nie data odbioru przez adresata. Warto z tym nie zwlekać.

W niektórych przypadkach dochodzi do postępowania dowodowego, dzieje się to zwłaszcza w przypadku, gdy jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Może dojść również zasądzenie alimentów. Wtedy w sprawie rozwodowej dochodzi do przedstawienia dowodów. Co ważne w sprawach rozwodowych nie może uczestniczyć publiczność, rozprawy o rozwód nie są jawne.

Warunki o orzeczenie rozwodu

Jak zostało wskazane powyżej istnieją dwa zasadnicze warunki rozwiązania małżeństwa. Jest to trwały oraz zupełny rozpad pożycia. Zdarzają się, że rozwód nie jest przyznawany nawet gdy nastąpi i trwały rozkład pożycia oraz zupełny rozpad.

Zupełny rozpad pożycia to sytuacja, kiedy wspomniane więzi ustają. Nie jest to jednak zanikanie więzi, które wynikają z przyczyn naturalnych: osłabnięcie więzi fizycznej, pożycia małżeńskiego może nastąpić w związku z wiekiem małżonków oraz kwestiami zdrowotnymi. Musi być to świadoma decyzja małżonków.

W części przypadków zupełność rozpadu może nastąpić również wtedy, gdy istnieje więź gospodarcza – np. z konieczności małżonkowie mieszkają razem, a nie stać ich na osobne mieszkania.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-poznan-rozwod/.

Konsekwencje wyroku rozwodowego

Po przeprowadzonej rozprawie oraz przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w wyroku. Wyrok jest odczytywany na posiedzeniu jawnym. Od wyroku można się odwołać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku. Może zostać złożony wniosek o uzasadnienie wyroku, wiąże się z opłatą sądową - 100 złotych. Od otrzymania wyroku z uzasadnieniem w postępowaniu rozwodowym ma się 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego.

W momencie, gdy strony nie wniosą o uzasadnienie wyroku, ani później apelacji wyrok staje się prawomocny i tym samym pociąga za sobą wszelkie skutki z tym związane.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny