Wymienione cele mogą zostać osiągnięte poprzez zwiększenie roli magazynowania energii, co jest dla strategiczne dla wyważenia wahań w produkcji energii z OZE. Jak podkreśla Filip Mączyński - współwłaściciel hurtowni fotowoltaicznej SunTrack, będącej dystrybutorem magazynów energii AlphaESS – „magazyny energii mogą pełnić różne funkcje m.in. bilansować podaż energii elektrycznej, stabilizować parametry sieci, poprawiać jakości energii w energetyce rozproszonej oraz być wsparciem dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym, magazynowanie energii staje się jeszcze bardziej istotne”.

Magazynowanie energii w rozwoju energetyki prosumenckiej

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” okazał się silnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Według przewidywań, do 2030 roku w Polsce może być nawet milion prosumentów. Jednak dynamicznie rozwijająca się infrastruktura rozproszonych prosumenckich źródeł fotowoltaicznych stwarza wyzwanie dla istniejących sieci dystrybucyjnych, które nie były projektowane z myślą o takiej transformacji. W energetyce prosumenckiej magazyny energii mogą pomóc w poprawie jakości parametrów energii elektrycznej, redukując poziom napięcia w chwilach dużej generacji energii fotowoltaicznej i tym samym odciążając sieć, optymalizując jej moc przyłączeniową. W szóstej edycji programu, według wstępnych zapowiedzi Ministerstwa będzie większe wsparcie właśnie dla magazynów energii.

Korzyści z magazynu energii dla prosumenta

Korzyści płynące z posiadania magazynu obejmują większą niezależność oraz możliwość czasowej samowystarczalności energetycznej, co przekłada się na oszczędności finansowe. Wieczorem i w nocy, gdy produkcja energii przez panele fotowoltaiczne ustaje, magazyn energii pozwala nadal korzystać z prądu zgromadzonego wcześniej, bez potrzeby pobieraniago z sieci. Dodatkowo, w miesiącach letnich, gdy ilość wyprodukowanej energii przez instalację PV osiąga szczytowy poziom, okazuje się, że zakup energii od operatora staje się zbędny. Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest magazynowana i zużywana na bieżąco. Ten cykl powtarzający się każdego roku sprawia, że stopień autokonsumpcji osiąga maksymalny poziom.

Magazyny energii strategicznym elementem zielonej transformacji oraz energetyki zeroemisyjnej
Magazyny energii strategicznym elementem zielonej transformacji oraz energetyki zeroemisyjnej

Magazyny energii w kontekście zeroemisyjnosci

Transformacja energetyczna, głównie determinowana przez unijne przepisy i dążenie do zeroemisyjności, wymusza przyspieszenie przejścia sektora energetycznego na odnawialne źródła energii. Wzrost udziału OZE będzie jednak wiązał się z wyzwaniami, takimi jak niestabilność generacji energii czy ograniczenia infrastrukturalne sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa infrastruktury magazynowania energii stanowi kluczowe rozwiązanie tych problemów. Magazyny energii, szczególnie te znanych i zaufanych producentów jak np. Victron Energy czy AlphaESS, umożliwią bilansowanie energii w chwilach fluktuacji produkcji z OZE, poprawiając stabilność sieci. W obszarze dystrybucji energii magazyny zwiększą niezawodność zasilania i umożliwią wykorzystanie zmagazynowanej energii w przypadku niskiej produkcji z OZE.

Podsumowanie

Magazyny energii są bardzo ważnym elementem zielonej transformacji i energetyki zeroemisyjnej. Pełnią one istotną rolę w poprawie stabilności sieci elektroenergetycznej, zapewniając bilansowanie energii, stabilizację parametrów i zwiększając niezawodność zasilania. Ważne jest, aby nabywać je od sprawdzonych firm i autoryzowanych dostawców, mając pewność co do jakości zakupionego sprzętu.

ikona podziel się Przekaż dalej