Mapa do celów projektowych – definicja, treść oraz skala

Pojęcie „mapy do celów projektowych” oraz rola geodety

Definicję dla nazwy „mapy do celów projektowych” określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Mapa do celów projektowych to nic innego jak mapa geodezyjna, dzięki której można uzyskać pozwolenie na budowę. Powinna być ona wykonana w pierwszej kolejności. Mapa sytuacyjna do celów projektowych może być również zastosowana do zaprojektowania uzbrojenia terenu.

Rolą uprawnionego geodety jest na jej podstawie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i dostosowanie go do mapy działki. Zakres uprawnień, jakie powinien posiadać wykonawca prac geodezyjnych w zakresie sporządzenia mapy do celów projektowych zostały określone w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.Mapa sytuacyjna do celów projektowych powinna opierać się także na pracach pomiarowych w terenie, nie tylko bazować na informacjach, jakie dostarcza mapa zasadnicza, która jest nieaktualna.

Mapa do celów projektowych zawiera aktualne dane dotyczące zagospodarowania i ukształtowania terenu. Dlatego też bazą, na której jest ona wykonywana, jest mapa zasadnicza. W przypadku braku mapy zasadniczej dla danego rejonu do prac geodezyjnych może być wykorzystana mapa ewidencyjna lub można starać się o inne jednostkowe mapy działki. A może zainteresuje cię także ten artykuł o mapie katastralnej?

Treść mapy do celów projektowych oraz jej wyskalowanie

Treść mapy do celów projektowych posiada oznaczenia, na które składa się treść mapy zasadniczej oraz inne dodatkowe elementy:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz ulice i drogi
  • lokalizacja pomników przyrody oraz wysokiej zieleni
  • usytuowanie innych szczegółów i obiektów przez projektanta
  • zlokalizowanie infrastruktury podziemnej, zarówno liniowej, jak i punktowej

Działalność projektowa geodety zawiera również odpowiednie wyskalowanie mapy, aby jej oznaczenia były przejrzyste. Aktualność oraz powiększony o 30 metrów zakres mapy pociąga za sobą konieczność odpowiedniego doboru skali. Mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z upływem lat i rozbudową terenu może zawierać dużo więcej elementów, a jej treść będzie bardziej rozwinięta. Im większe zurbanizowanie przestrzeni, tym skala mapy powinna być większa.

Porównanie skali mapy do celów projektowych z rodzajem zabudowy

skala mapy do celów projektowych

rodzaj zabudowy

nie mniej niż 1:500

działki budowlane

nie mniej niż 1:1000

zespoły obiektów budowlanych oraz tereny budownictwa przemysłowego

1:2000

rozległe tereny z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi

Panele fotowoltaiczne - sprawdź promocje

Aktualność mapy działki jest kluczowym elementem przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Zakres, w jakim mapa sytuacyjno-wysokościowa powinna być aktualna, wynosi 30 metrów od granicy działki. Mapa geodezyjna powinna również zawierać wytyczoną strefę ochronną przy budowie, jeśli jest ona konieczna.

Mapa do celów projektowych – jej koszt oraz inne ważne informacje

Czas oczekiwania oraz cena wykonania usługi

Nie ważne czy celem zainteresowań inwestora jest mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjna do celów projektowych, mapa zasadnicza czy inna mapa geodezyjna, powinien on złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Geodezji w gminie, na terenie której leży działka (art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Mapa do celów projektowych wydawana jest w trzech kopiach za określoną kwotę. Jest to minimalna ilość, jaka będzie potrzebna podczas prac budowlanych. Niekiedy zdarza się, że każda kolejna kopia mapy może być zakupiona za symboliczną, niewielką kwotę. Warto wtedy skorzystać z możliwości wnioskowania o więcej egzemplarzy w niskiej cenie, ponieważ nigdy nie wiadomo, w jakich okolicznościach przydadzą się kolejne kopie.

Mapa do celów projektowych jest indywidualnie opracowywana przez geodetę, dlatego też cena jest wyższa niż przykładowa mapa zasadnicza czy inna mapa geodezyjna. Usługa projektowa i jej koszt może różnić się w zależności od regionu Polski. W dużych miastach ceny mogą być wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Sposób rozliczenia się jest ustalony z geodetą. Czasem wystarczy jedynie zaliczka przed rozpoczęciem prac, innym razem natomiast konieczna jest zapłata pełnej kwoty z góry.

Projekt domu oraz plan budowy, a także mapa do celów projektowych i mapa zasadnicza oraz mapa geodezyjna
Czym jest i co zawiera mapa do celów projektowych, a także mapa zasadnicza

Cena opracowania mapy do celów projektowych zależna jest także od rodzaju zabudowy, która ma być na niej. W przypadku domu jednorodzinnego z niewielką działką koszt wykonania mapy może się wahać w granicach 100-500 zł. Jeśli natomiast celem inwestora jest zabudowanie 1 ha przez duże zakłady przemysłowe, to cena usługi wprost proporcjonalnie wzrasta. Podobnie jest również w przypadku projektowania sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej, której długość wynosi np. 30 km, przez co zakres mapy jest dużo większy. Duże inwestycje już na etapie projektowania oraz prac przygotowawczych pochłaniają znaczne zasoby finansowe.

Mapa zasadnicza jest do odbioru od ręki, a na mapę do celów projektowych trzeba niestety dłużej poczekać. Czas oczekiwania na opracowanie mapy zależy od samego geodety oraz jego biura. W zależności od tego, jak obszerna jest treść mapy oraz jakie ma obłożenie dany geodeta, to prace nad mapą mogą zając nawet 5-6 tygodni. Odbierając mapę od geodety warto zapoznać się z jej treścią i oznaczeniami. Geodeta powinien wszystko dokładnie wytłumaczyć.Porady praktyczne dotyczące mapy do celów projektowych

Warto pamiętać o tym, że mapa do celów projektowych ma pewną ważność. Nie chodzi jednak o miesiąc, kwartał czy rok. Ważność określa niezmienność zakresu mapy. Jeśli pojawi się nowy budynek, nowa droga czy inny element, to mapa do celów projektowych traci swoją ważność, ponieważ jest już nieaktualna. Dlatego to, ile czasu mapa będzie aktualna, jest nieprzewidywalne. Warto zacząć korzystać z mapy natychmiast po jej otrzymaniu. Przedłużania rozpoczęcia prac związanych z inwestycją może skutkować koniecznością opracowania nowej mapy do celów projektowych.

Aby mapa była prawidłowo opracowana należy zachować odpowiednią kolejność działań zarówno ze strony inwestora, jak i geodety. Na początku należy zlecić wybranemu uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Ważne jest, aby inwestor posiadał podstawowe dane o działce, na której ma zamiar zbudować budynek. Jest to między innymi obręb ewidencyjny i numer działki. Następnie geodeta musi zgłosić oficjalnie swoje prace geodezyjne w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czas oczekiwania na dane potrzebne do sporządzenia mapy do celów projektowych wynosi do 10 dni roboczych. Mapa geodezyjna podstawowa, czyli mapa zasadnicza jest nieaktualizowana, więc geodeta po jej otrzymaniu wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie. Aktualne dane są konieczne do sporządzenia mapy, dlatego warto wybrać doświadczonego geodetę, który wykona pomiary bez pomyłki.

Po skompletowaniu operatu pomiarowego geodeta może przekazać wszystkie potrzebne informacje ponownie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia ich rejestru. Po zaktualizowaniu danych geodeta otrzymuje aktualną mapę do celów projektowych, którą może wydrukować, uzyskać pieczęć Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydać inwestorowi w zamawianej ilości kopii. Możliwe jest również wydanie mapy w wersji cyfrowej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 98,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny