Mapa ewidencyjna gruntów – podstawowy rodzaj mapy geodezyjnej

Mapa katastralna a ewidencyjna

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN „kataster” oznacza „urzędowy rejestr nieruchomości z oszacowaniem ich wartości”. Wobec tego mapa ewidencyjna, zawierająca rejestr gruntów i budynków, bywa również nazywana mapą katastralną. Mapa zasadnicza oraz mapa ewidencyjna powstają w urzędach i są podstawą dla geodetów do sporządzania mapy do celów projektowych.

Sporządzanie mapy obrębów ewidencyjnych, czyli mapy katastralnej, reguluje ministerialne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 roku. Istniejące od dawna mapy ewidencyjne były wykonywane ręcznie z zastosowaniem różnych technik. Rozwój i upowszechnienie systemów informatycznych spowodowały dostęp do numerycznych map obrębów ewidencyjnych online. Numeryczna mapa działek ewidencyjnych jest dostępna w komputerze z odpowiednim oprogramowaniem.

Kopię mapy katastralnej, rejestr gruntów, można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy starostwie po złożeniu stosownego wniosku. Koszt jednej kopii mapy ewidencyjnej, to około 120 zł (dochodzi opłata skarbowa za wniosek). Czas oczekiwania na realizację wniosku wynosi zwykle do 10 dni. A może zainteresuje cię także ten artykuł o mapie katastralnej?

Standardowe opracowania geodezyjne – podstawowe rodzaje map

Mapy geodezyjne tworzone są na podstawie zbiorów, którymi dysponuje Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Odpowiednie przepisy wykonawcze określają standardowe pracowania kartograficzne, a zalicza się do nich:

 • Mapa ogólnogeograficzne (skala 1:250 000, 1:500 000, 1:1000 000).
 • Mapa topograficzna (skala 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000).
 • Mapa zasadnicza (skala 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) – zawiera informacje o usytuowaniu w przestrzeni:
  • działek ewidencyjnych,
  • budynków,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • konturów użytków gruntowych,
  • budowli, urządzeń i innych obiektów topograficznych.
 • Mapa ewidencyjna (skala 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Mapa ewidencyjna gruntów – podstawa dla innych map

Elementy składowe mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna zwana też katastralną jest uzupełnieniem mapy zasadniczej. Dane w nich zawarte pozwalają na sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Wgląd w numeryczne wersje map ewidencyjnych jest możliwy online na komputerze. Zgodnie z urzędowym katalogiem wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mapa ewidencyjna powinna zawierać:

 • Granice państwa, podziału terytorialnego państwa, obrębów i działek ewidencyjnych.
 • Punkty graniczne, a wśród nich punkty trwale ustalone w terenie.
 • Kontury gruntów i ich oznaczenia.
 • Kontury klas bonitacyjnych gruntów.
 • Kontury budynków.
 • Numery działek ewidencyjnych.
 • Informacje opisowe, a szczególnie:
  • nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju,
  • oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu,
  • nazwy obiektów fizjograficznych – ulic, placów, cieków i zbiorników wodnych, itp.,
  • obowiązujące numery dróg publicznych,
  • numery ewidencyjne budynków,
  • oznaczenia funkcji budynków (np. budynki mieszkalne, biurowe, handlowe itd.),
  • numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych budynków podziemnych.
  • nazwy zespołów urbanistycznych, przysiółków itp.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Zastosowanie mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna, zawierająca przebieg wszystkich granic oraz usytuowanie wszystkich budynków, ich numerację i oznaczenia, jest wykorzystywana do sporządzania innych map. Należy do nich:

 • mapa podziałowa – sporządza się ją w sytuacji, gdy większą działkę chce się podzielić na mniejsze,
 • mapa do celów prawnych – służy głównie do założenia księgi wieczystej,
 • mapa do celów projektowych – geodeta sporządza ją na podstawie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Mapa działek ewidencyjnych w kraju online

Interaktywna mapa z numerami i granicami działek jest dostępna bezpłatnie na geoportalu. W połączeniu z serwisem ksiąg wieczystych możliwe jest odszukanie wszystkich danych dotyczących danej działki.

Na mapie działek ewidencyjnych można zlokalizować konkretną działkę znając jej położenie. Powiększanie mapy w wybranej lokalizacji spowoduje pojawienie się na mapie wyrysowanych granic działki. Po kliknięciu w jej obszar wyświetli się okienko z dokładnym opisem działki.

Mapy ewidencyjne dostępne za pośrednictwem komputera stanowią ogromne ułatwienie dla osób poszukujących dla siebie działki. Zamiast tracić czas na poszukiwanie właściciela, który mógłby udzielić informacji, można ją obejrzeć na mapie wraz ze szczegółami. Poza tym, można dokonywać pomiarów, dodając punkty na mapie, a wreszcie ją wydrukować. Oczywiście mapa ewidencyjna online ma jedynie wartość poglądową, a w celach praktycznych, na przykład planując zabudowę działki, trzeba udać się do właściwego urzędu i do uprawnionego geodety.Przed przeprowadzką jeszcze jedna mapa

Zanim nastąpi wyczekiwana przeprowadzka do ukończonego wreszcie wymarzonego domu, muszą zostać załatwione kolejne formalności. Konieczne jest zgłoszenie domu do użytkowania, a do zgłoszenia dołączenie paru oświadczeń i protokołów oraz mapy inwentaryzacyjnej.

Na kopii mapy zasadniczej albo ewidencyjnej geodeta nanosi to, co zostało wybudowane. Od mapy do celów projektowych różni się tym, że przedstawia nie plany, ale obiekty zrealizowane. Do odbioru domu potrzebne jest pokazanie na mapie usytuowania budynku oraz przyłączy wody, prądu i gazu, oraz sposobu odprowadzania ścieków. Mapa jest wykonana w skali 1:500, takiej samej jak mapa do celów projektowych, co ułatwia porównanie planu z wykonaniem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny