Dlaczego przeprowadzamy dezynfekcję termiczną w instalacjach wodnych?

Dezynfekcja termiczna w instalacjach wodnych to procedura stosowana głównie w celu eliminacji bakterii Legionelli, która może być przyczyną poważnych chorób oddechowych, takich jak Legionelloza czy Choroba Legionistów.

Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi Legionelli zalicza się zastoiska wody w instalacjach oraz niewłaściwą temperaturę. Ponieważ to najbardziej krytyczne czynniki, jej parametry regulowane są przez wiele przepisów, w tym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, o czym przeczytasz w kolejnej części artykułu.

Dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody - jak często ją wykonywać? Na czym polega ten proces?

Podczas procesu dezynfekcji termicznej woda w instalacji jest podgrzewana do wymaganej temperatury i utrzymywana na stałym poziomie przez co najmniej kilka minut. Należy również pamiętać, że dezynfekcja termiczna powinna być przeprowadzana w odpowiednich odstępach czasowych w całej instalacji, a nie jedynie w zasobniku.

Dezynfekcja termiczna może być przeprowadzona w sposób ciągły, a także okresowy. Oto jak często należy przeprowadzać obie metody:

  1. Dezynfekcja termiczna przeprowadza w sposób ciągły polega na utrzymywaniu wody w systemie na wymaganej temperaturze. Ten proces na bieżąco zabezpiecza instalację przed rozwojem mikroorganizmów oraz bakterii.
  2. Dezynfekcja termiczna okresowa polega na przeprowadzeniu procesu w regularnych odstępach czasu, uwzględniając obowiązujące normy i wytyczne.

Dezynfekcja termiczna – regulacje prawne dotyczące wymaganej temperatury

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, temperatura wody w punkcie czerpalnym nie powinna być niższa niż 55°C. Jedynie na tym poziomie rozwój bakterii zostaje całkowicie zatrzymany. Jednak tak wysoka wartość temperatury wody dostarczanej do użytkowników może nieść za sobą ryzyko poparzeń. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu i mieć pełną kontrolę nad wykonywaniem dezynfekcji termicznej, powinniśmy wyposażyć instalację w termostatyczne zawory mieszające. Tego typu urządzenia znajdziemy m.in. w asortymencie marki Caleffi:

  1. Urządzenie Legiomix® z serii 6000. Pozwala na przeprowadzenie proces dezynfekcji termicznej w sposób automatyczny.
  2. Kompaktowe urządzenie Legioflow® z serii 6005. Umożliwia regulowanie temperatury oraz kontrolowanie ciepłej i zimnej wody użytkowej dostarczanej do punktów poboru.

Jednym z głównych miejsc zagrożonych występowaniem bakterii Legionelli jest instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej - m.in. w szpitalach, szkołach oraz przedszkolach, mieszkalnych oraz komercyjnych np. hotelach. Utrzymanie temperatury zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury jest możliwe dzięki wykorzystaniu termostatycznych zaworów mieszających.

Więcej cennych wskazówek na temat prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji termicznej znajdziesz w artykule stworzonym przez ekspertów na blogu Caleffi pt. Jak prawidłowo wykonać dezynfekcję termiczna instalacji - https://www.caleffi.com/pl-pl/blog/jak-prawidlowo-wykonac-dezynfekcje-termiczna-instalacji

ikona podziel się Przekaż dalej