Upadłość konsumencka – co to jest?

Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (czasami mówi się na nią także „ustawa o upadłości konsumenckiej”). Zawarta tam definicja wyjaśnia, że upadłość konsumencka jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pozostają w złej kondycji finansowej. Celem postępowania upadłościowego ma być oddłużenie osoby fizycznej. Dzieje się to poprzez upłynnienie majątku w celu zaspokojenia wierzycieli. W marcu 2020 roku pojawiły się nowe przepisy, które mają na celu usprawnić proces przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – uproszczony zostaje proces szybkiej sprzedaży całego majątku dłużnika.

W momencie, kiedy bankructwo osoby fizycznej zostaje ogłoszone, cały majątek dłużnika staje się masą upadłości, która jest zarządzana przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania dłużnika stają się wymagalne, a wszystkie prowadzone przeciwko niemu postępowania sądowe oraz egzekucyjne są wstrzymane.

Dodatkowo wraz z upadłością między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Ma to za zadanie utrzymać ochronić współmałżonka przed zlicytowaniem nieruchomości czy rzeczy, które do niego należą. Statystyki wskazują, że po 2015 roku upadłość majątkowa stała się bardziej popularna. Jest to sposób na wyjście z trudnej sytuacji majątkowej i rozpoczęcie kolejnego etapu od nowa, bez żadnych zobowiązań.

Kiedy warto wprowadzić upadłość konsumencką?

Bankructwo konsumenckie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, jeśli jesteś poważnie zadłużony. Jednak warto mieć na względzie to, że taka decyzja powinna być traktowana jako ostateczność. Co prawna upadłość to szansa na pozbycie się wszystkich długów, ale za ogromną cenę – utraty całego majątku.

Kiedy warto starać się o ogłoszenie upadłości? Na pewno w momencie, kiedy zobowiązania przekraczają wartość majątku. Można spróbować także to zrobić wtedy, gdy zadłużenie wynika z przyczyn niezależnych, a nie z naszej winy. Inaczej może okazać się, że wniosek zostanie odrzucony, a ciebie czeka komornik.

Bankructwo osoby fizycznej nie musi być niczym strasznym. Dla wielu osób to jedyna szansa na to, by zacząć nowe życie. Ale zasady są jasne: taki wniosek można złożyć tylko raz na 10 lat! Dlatego warto się dobrze zastanowić czy to na pewno jest najlepszy moment na takie działanie i czy nie lepiej odczekać chociaż trochę, by mieć pewność, że upadłość majątkowa zostanie ogłoszona. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Upadłość konsumencka – procedura

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Na instytucję upadłości konsumenckiej mogą liczyć osoby, które stały się niewypłacalne. Dłużnicy musza jednak wykazać, że ich stan finansowy nie jest wypadkową umyślnych działań. To oznacza, że nie mogą na nią liczyć osoby, które zaciągają kolejne zobowiązania wiedząc, że nie będą w stanie ich spłacić. Nie mają co na to liczyć hazardziści – w czasie postępowania sądowego rzetelność konsumenta podlega ścisłej kontroli, a nowe przepisy, chociaż usprawniają cały proces, tego akurat nie zmieniają. Zasady są jasne w tym przypadku: jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej ze względu na swoje postępowanie, nie dostaniesz upadłości konsumenckiej.

Załamany mężczyzna w długach, a także kiedy warto przeprowadzić upadłość konsumencką i upadłość konsumencka
Porady, kiedy warto przeprowadzić upadłość konsumencką, czyli upadłość konsumecka krok po kroku

W jakich zatem okolicznościach można liczyć na ogłoszenie upadłości? Jeśli twoje problemy finansowe wynikają z ciężkiej choroby lub wypadku, a także śmierci kogoś bliskiego czy rozwodu. Może także okazać się, że bankructwo jest związane z podniesieniem oprocentowania umów kredytowych lub wyrokiem sądu związanym z koniecznością zapłacenia jakiś kar. W takich przypadkach można liczyć na to, że upadłość zostanie ogłoszona, a komornik nie będzie już nas straszył.

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej

Ustawa o upadłości konsumenckiej wyjaśnia, jak wygląda proces jej ogłoszenia. Należy wnieść wniosek, który składa się do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Złożenie wniosku to 30 zł, pod warunkiem, że ta kwota nie będzie uszczerbkiem dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Wtedy można domagać się zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek składa się na dedykowanym formularzu – wzór można ściągnąć ze strony rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd może przyjąć lub odrzucić wniosek. W tym pierwszym przypadku wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem i ma na celu doprowadzenie do jego sprzedaży, oczywiście wyłączając z tego przedmioty niezbędne w życiu codziennym i będące częścią gospodarstwa domowego. Dłużnik ma obowiązek wydać syndykowi cały majątek wraz z dokumentacją, inaczej postępowanie może zostać umorzone.

Wierzyciele, którzy zgłoszą się do syndyka w takcie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości otrzymają zaległe pieniądze. Cały proces oddłużania nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy. A co jeśli dłużnik nie ma żadnego majątku, który można sprzedać? Wtedy sąd mając na względzie możliwości zarobkowe, ustala plan spłaty wierzycieli. Po 3 latach regularnych spłat, pozostałe zobowiązania zostaną umorzone.

Wniosek o upadłość konsumencką – odrzucenie przez sąd

Jednak to, że rozpoczniesz procedurę ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie musi oznaczać, że sąd przyjmie twój wniosek. Jest kilka sytuacji, w których może on zostać oddalony. Sąd ma prawo odrzucić wniosek o upadłość konsumencką, jeśli w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

  • prowadzone było postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone,
  • dłużnik nie realizował planu spłat,
  • dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub złożył go w nieprawidłowy sposób,
  • czynności prawne wykonywane przez dłużnika były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W tych sytuacjach próba ogłoszenia bankructwa konsumenckiego nie dojdzie do skutku. A to oznacza, że dłużnik musi dalej spłacać swoje długi.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny