Kredyt konsolidacyjny – co to jest?

Kredyt konsolidacyjny to produkt, w ramach którego bank spłaca zadłużenia klienta i przekształca je w jedną wierzytelność. Choć nowe zobowiązanie jest większe, to jego raty są mniejsze niż suma dotychczasowych wydatków na rzecz kilku kredytodawców.

Obniżenie transz wydaje się możliwe dzięki wydłużeniu okresu kredytowania. Gdy termin ostatecznej spłaty całej należności jest odłożony w czasie, to zwrot zobowiązania rozkłada się na większą ilość rat. Tym samym każda z nich automatycznie ulega zmniejszeniu.

Warto zaznaczyć, że wydłużenie okresu spłaty ma też pewne wady. Większa ilość transz nie tylko zmniejsza comiesięczne wydatki, ale i podnosi całkowity koszt kredytu. W końcu do każdej raty naliczane są odsetki, które generują stratę dla klienta i zysk dla banku.

Jednak widmo większego kosztu całkowitego często schodzi na drugi plan, gdy w grę wchodzi możliwość odciążenia bieżącego budżetu. Dla wielu konsumentów konsolidacja jest bowiem rozwiązaniem trudnej sytuacji finansowej i szansą na wyjście z długów bez większych komplikacji.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Osoby, które rozważają połączenie długów, powinny wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych – gotówkowy i hipoteczny. Podstawowa różnica pomiędzy tymi produktami dotyczy obowiązku zabezpieczenia.

Przy gotówkowym kredycie konsolidacyjnym nie trzeba go mieć. Dzięki temu produkt staje się łatwiej dostępny – wystarczy mieć odpowiednią zdolność kredytową, aby uzyskać takie wsparcie finansowe. 

Jednak należy zwrócić uwagę, że brak zabezpieczenia wpływa na koszt kredytu, a dokładniej podnosi go. W ten sposób bank rekompensuje sobie ryzyko związane z zaprzestaniem spłaty zobowiązania.

O kredycie konsolidacyjnym w charakterze gotówkowym trzeba wiedzieć jeszcze to, że można zaciągnąć go na maksymalnie 10 lat. Jest to zatem relatywnie krótki okres spłaty, ponieważ produkt hipoteczny pozwala rozłożyć zwrot środków nawet na 30 lat.

Ta różnica wynika z tego, że hipoteczny kredyt konsolidacyjny zakłada występowanie zabezpieczenia w formie hipoteki na wolnej od jakichkolwiek obciążeń nieruchomości. Dzięki temu bank ponosi mniejsze ryzyko straty, ponieważ w razie niewypłacalności klienta może przejąć lokal, do którego dostał ograniczone prawo rzeczowe.

Warto też wiedzieć, że w ramach hipotecznego kredytu konsolidacyjnego da się uzyskać więcej środków niż przy gotówkowej wersji. Wszystko dlatego, że kwota finansowania wiąże się z wartością zabezpieczenia.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że pozyskanie tego typu wsparcia jest dość wymagające. Oprócz poświadczeń na temat dotychczasowych zadłużeń w banku trzeba złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące nieruchomości. Wszystko to sprawia, że proces wydawania decyzji kredytowej trwa znacznie dłużej niż przy konsolidacji gotówkowej.

Jak znaleźć atrakcyjny kredyt konsolidacyjny?

Gdy ktoś zastanawia się nad połączeniem zobowiązań, to warto sprawdzić oferty kredytów gotówkowych konsolidacyjny w popularnych porównywarkach (https://www.bankier.pl/smart/kredyty-konsolidacyjne). W ramach takiego zestawienia da się zobaczyć, jaka jest szacowana rata dla zobowiązania na daną kwotę. Tym samym można określić atrakcyjność konsolidacji poprzez porównanie nowej transzy z sumą aktualnych opłat na rzecz wierzycieli.

Trzeba pamiętać, że zaciąganie kredytu konsolidacyjnego ma sens tylko wtedy, gdy połączenie zobowiązań jest w stanie widocznie obniżyć dotychczasowe wydatki na rzecz regulowania długów.

Jeśli nowa rata będzie zbliżona do obecnej sumy opłat, to konsolidacja nie poprawi zbytnio bieżącej sytuacji konsumenta. W takim przypadku scalenie długów może jedynie uprościć proces ich regulowania.

W końcu po zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego nie trzeba pamiętać o wielu różnych ratach (ich wartościach i datach uiszczania), bo ulegają one scaleniu we wspólną transzę o ujednoliconej wysokości oraz terminie spłaty. Tym samym zarządzanie własnymi finansami staje się prostsze i bardziej przejrzyste.

Wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny – jakie dokumenty przygotować?

Do wnioskowania o kredyt konsolidacyjny trzeba się odpowiednio przygotować. Analiza wysokości dotychczasowych wydatków na rzecz wierzycieli czy porównanie ofert finansowania to tylko kropla w morzu kwestii organizacyjnych. Aby wnioskować o konsolidację długów, trzeba jeszcze przyszykować dokumentację, która jest niezbędna do rozpatrzenia prośby o wsparcie finansowe.

Wśród podstawowych dokumentów wymaganych przez bank należy wskazać dowód osobisty lub paszport. Służą one do potwierdzenia tożsamości, czyli pierwszego etapu starania się o kredyt.

Po prawidłowej identyfikacji konsumenta instytucja finansowa może przejść do kwestii związanych z weryfikacją jego zdolności kredytowej. Do przeprowadzenia oceny tego parametru będą potrzebne przede wszystkim dokumenty, które potwierdzą źródło i wysokość osiąganych dochodów.

Każdy bank ma inną politykę przyznawania kredytów, więc wymagania wobec tego typu załączników do wniosku często się różnią. Do najpopularniejszych dokumentów, o które może poprosić podmiot finansujący, należą:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach;
  • wyciąg z konta osobistego za wskazany okres;
  • deklaracja podatkowa PIT za rok poprzedni;
  • umowy z najmu prywatnego wraz z dowodem opłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Jednak przed złożeniem wniosku o konsolidację warto zorientować się, jakie są oczekiwaniach względem dokumentacji w wybranej instytucji. Dzięki temu da się uniknąć wydłużania się procesu wydawania decyzji kredytowej.

Ostatni typ załączników do wniosku o scalenie zadłużeń to dokumenty, które pozwolą zidentyfikować łączone zobowiązania. Bank może poprosić, m.in. o umowy kredytowe czy pożyczkowe, zaświadczenia o zadłużeniu, harmonogramy spłat czy wyciągi z kart kredytowych.

Dodatkowo w przypadku hipotecznego kredytu konsolidacyjnego trzeba będzie przedstawić w placówce dokumentację niezbędną do oceny potencjalnego zabezpieczenia spłaty. Dokładny wykaz takich załączników można znaleźć w szczegółach wybranej oferty kredytowej.