Drabina ewakuacyjna jest konstrukcją umożliwiającą szybkie i sprawne opuszczenie budynku w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w nim osób, bądź dostanie się na dach lub wyższe kondygnacje, jeśli tego wymaga sytuacja. Umożliwia też przeprowadzanie porządków, akcji serwisowych i napraw na dachu. Składać się może z dowolnej liczby modułów, dzięki czemu osiąga niezbędną wysokość, odpowiadającą wymogom poszczególnych budynków i pomieszczeń.

Drabiny ewakuacyjne w polskim prawie

Przepisy polskiego prawa dokładnie określają, jakie normy powinny spełniać drabiny ewakuacyjne. Odpowiednie regulacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy tego rozporządzenia stanowią, że w budynku posiadającym drogę ewakuacyjną dla ludzi z wyższych kondygnacji możliwe jest stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, która prowadzić ma na dach nad niższą kondygnacją, bądź na poziom terenu, jeśli liczba osób znajdujących się jednocześnie na wyższej kondygnacji nie jest większa niż pięćdziesiąt, natomiast w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem - piętnaście. Wyjątek od tychże zasad stanowią zakłady pracy chronionej.

Dalej, rozporządzenie jednoznacznie stwierdza, że drabiny ewakuacyjne można umieszczać w miejscach łatwo dostępnych - chodzi o to, by w ten sposób przyspieszyć przyszłe działania ewakuacyjne. Natomiast stanowczo zabronione jest montowanie drabin naprzeciw okien i świetlików.

Tylko wtedy, gdy różnica wysokości nie przekracza trzech metrów, możliwe jest montowanie drabin ewakuacyjnych bez specjalnych koszy ochronnych, ale pod warunkiem jednoczesnego zastosowania się do innych zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym razie obowiązkiem jest zakup drabiny z koszem, czyli obręczą minimalizującą ryzyko upadku z wysokości.

Normy bezpieczeństwa dotyczące drabin

Przepisy rozporządzenia to nie wszystko, ponieważ drabiny ewakuacyjne spełniać muszą także normy jakościowe. Zaliczają się do nich:

1) DIN18799-1 - norma dotycząca drabin mocowanych na stałe do budynków i innych budowli. W większości przypadków są to drabiny pionowe wyposażone w boczne podłużnice. Norma ta określa, jakie badania muszą przejść, i jakie wymagania techniczne spełniać drabiny ewakuacyjne. Stosuje się ją w trakcie realizowania prac konserwacyjnych i porządkowych.

2) DIN14094-1 - ta z kolei norma odnosi się do ochrony przeciwpożarowej oraz wskazuje na przeznaczenie drabiny do działań ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Drabina spełniająca tę normę pozwala na szybką, sprawną, bezpieczną ewakuację w momencie wystąpienia zagrożenia w danym budynku. 

3) EN-ISO-14122-4 - określa zakres stosowania drabiny oraz dostępu do maszyn i urządzeń. 

Jakość, wytrzymałość, bezpieczeństwo

Biorąc pod uwagę, że od drabiny ewakuacyjnej zależy poziom bezpieczeństwa, czyli ratowanie zdrowia i życia ludzi, a przy tym spełniać ona musi określone prawem normy i wymogi, zdecydowanie warto zdecydować się na model uznanego producenta: https://crynoline.pl/produkt/drabina-wysuwana-i-ewakuacyjna/. Drabiny te powstały z materiałów najwyższej jakości, są łatwe w montażu i wygodne w obsłudze, a co najistotniejsze, spełniają wszelkie standardy i normy dotyczące bezpieczeństwa.

ikona podziel się Przekaż dalej