Kodeks karny i prawo a nieumyślne spowodowanie śmierci

Zamiar sprawny jest szczegółem, który znacząco odróżnia nieumyślne spowodowanie śmierci od zabójstwa. Kodeks karny wyjaśnia nieumyślne spowodowanie śmierci w art.155 k.k. Podstawowym kryterium opisującym ten rodzaj spowodowania śmierci drugiej osoby jest działania nieumyślne lub zaniechanie nieumyślne. Konsekwencją niestety będzie śmierć poszkodowanej osoby. Nieumyślne spowodowanie śmierci kwalifikuje się do tzw. przestępstw powszechnych.

Sprawca popełnia przestępstwo bez umyślnego zamiaru na skutek niezachowania należytej ostrożności w danej sytuacji. Niemniej jednak ta ostrożność powinna być zachowana i sprawca powinien przewidzieć skutek uboczny swojego czynu. Co to oznacza? Według prawa jest to sytuacja, kiedy w oparciu o prawidłową zdolność przewidywania, nie powinno dojść do śmierci drugiej osoby.

Wyrok i kara za nieumyślne spowodowanie śmierci

Według kodeksu karnego, a dokładniej art.155 k.k. nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W ostatnim czasie coraz więcej jest projektów nowelizacji i wniosków o zwiększenie wymiaru takiego wyroku. Jest to związane z tym, że pomimo tego, że cel był niezamierzony, to efektem jest śmierć osoby. Niemniej jednak według prawa wciąż wyrok i kara za zabójstwo jest dużo wyższa. Jeszcze do niedawna możliwa była kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, jeśli wymierzona kara nie jest wyższa niż 1 rok. Najnowsze plany nowelizacji  zawierają wykluczenie możliwości kary w zawieszeniu.

Nieumyślne spowodowanie śmierci jest przestępstwem tzw. ściganym z urzędu. Oskarżenie jest kierowane ze strony prokuratora, dlatego nie trzeba składać dodatkowym wniosków. Głównie chodzi tutaj o rodzinę ofiary. Z drugiej jednak strony właśnie ta rodzina może dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia przed sądem w osobnym procesie. 

Warto jednak pamiętać o jednym istotnym szczególe. Śmierć osoby na skutek nieumyślnego jej spowodowania jest potrzeba do tego, aby pociągać do odpowiedzialności sprawcę. Jeśli jednak na skutek przykładowo wypadku osoba poszkodowana będzie miała bardzo ciężki uszczerbek na zdrowiu, to sprawca podlega pod inny artykuł kodeksu karnego. Jeśli szukasz więcej informacji i wskazówek, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Nieumyślne spowodowanie śmierci – przykłady

Nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza to częsty przykład w codziennym życiu. Z założenia lekarz to zawód medyczny, który ma na celu pomoc ludziom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Czasami niestety dochodzi do sytuacji, kiedy w wyniku zaniechania czy działania nieumyślnego dochodzi do śmierci pacjenta.

Innym przykładem są wypadki samochodowe czy drogowe. Nienależyta ostrożność na drodze może spowodować wypadek ze skutkiem śmiertelnym. W takiej sytuacji nie można nazwać tego zabójstwem, ponieważ nie było celowego zamiaru sprawcy. Kolejną sytuacją często spotykaną są wszelkie roboty budowlane czy uliczne. Niezabezpieczenie terenu wokół prac remontowych może spowodować śmiertelny wypadek na skutek przykładowo wpadnięcia przechodnia do wykopanego dołu.

Nieostrożne zachowywania z bronią czy innymi niebezpiecznymi narzędziami mogą również wpłynąć na stworzenie sytuacji, której efektem może być pozbawianie życia osoby poszkodowanej. Wszystkie powyższe przykłady łączy jeden element. Jest nim właśnie brak celowego zamiaru pozbawienia życia drugiej osoby.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny