Wszystko na temat notariuszy - zobacz jak i w jakiej cenie załatwić sprawy notarialne

Przekazując darowiznę lub kupując nieruchomość czy używany samochód trzeba to jakoś udokumentować. Poza aspektami prawnymi jest to zabezpieczenie dla nas. Mając dokument potwierdzający transakcję możemy być spokojni. Nikt nie będzie mógł nas posądzić o kradzież czy inne niejasności. Sporządzaniem takich i nie tylko takich dokumentów zajmuje się notariusz. Zdecydowanie warto dowiedzieć się nieco więcej o specyfice tego zawodu. Można to zrobić na naszej stronie.

Kim jest notariusz?

Notariusz to specjalny typ prawnika pracujący w oparciu o upoważnienie nadawane przez Ministra sprawiedliwości. Jego najważniejszym zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych. Są to dokumenty potwierdzające wykonanie jakiejś czynności. Może być to na przykład dowód kupna sprzedaży nieruchomości, potwierdzenie przekazania darowizny itp. Zakres usług notariusza jest taki sam w każdej kancelarii. Reguluje to Prawo o notariacie a konkretnie ustawa z dnia 14 lutego 1991. Zawód ten jest wykonywany od wieków. Dla przykładu, w Polsce szlacheckiej odpowiednikiem notariusza był rejent.

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, co robi notariusz poruszymy inna ważną kwestie. Otóż prawnik tego typu jest osobą zaufania publicznego. Oznacza to, że musi wykonywać swoje obowiązki w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jego działania powinny być bezstronne. Do tego jest zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej. Jeśli notariusz nie zastosuje się do tych wymagań może stracić prawo do wykonywania zawodu. Co ważne w niektórych przypadkach ma prawo do odmówienia wykonania usługi. Na przykład, gdy dane zlecenie jest sprzeczne z prawem. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje. Teraz możemy wyjaśnić, czym dokładnie są czynności notarialne.

Co robi notariusz? – najważniejsze czynności notarialne

Sprawy notarialne, z którymi zwykły człowiek zgłasza się do kancelarii sprowadzają się najczęściej do obrotu nieruchomościami. Prawnik sporządza takie dokumenty jak umowa sprzedaży bądź kupna działki, domu, mieszkania. W zakres jego usług wchodzi też potwierdzanie przekazania i otrzymania darowizny w postaci nieruchomości. Do notariusza zgłaszamy się, gdy chcemy sporządzić umowę zniesienia współwłasności lub zamiany mieszkania czy domu. Wymienione powyżej sprawy notarialne związane z nieruchomościami to tylko garść przykładów. Po więcej informacji i cennik opłat zapraszamy na naszą stronę.

Obowiązki notariusza odnoszą się również do prawa spadkowego. Podstawą jest oczywiście sporządzenie testamentu a także jego otwarcie i ogłoszenie. Kolejna kwestia to sporządzenie protokołu z przyjęcia i odrzucenia spadku. Idąc dalej natrafiamy na czynności notarialne dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich. Popularnością cieszą się umowy finansowe pomiędzy małżonkami. Najczęściej chodzi o rozdzielność majątkową. To nadal nie wszystkie obowiązki notariusza. Zajmuje się on również czynnościami z zakresu prawa spółek handlowych i prawa zobowiązań. Wiele ciekawych informacji na wspomniane w artykule tematy opublikowaliśmy na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.