Brak pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego zniesie wymóg uzyskania pozwolenia budowlanego w przypadku budowy i rozbudowy większości domów jednorodzinnych. Dotyczy to nieruchomości, w których obszar działania nie wykracza poza teren naszej działki, a budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów.

Rezygnacja z konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego stanowi dość duże ułatwienie. Nie chodzi tylko o zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, ale także o czas. Do tej pory inwestor musiał czekać ok. 2 miesiące na otrzymanie pozwolenia. Obecnie wystarczy już tylko zgłoszenie zamiaru budowy oraz dołączenie projektu budowlanego. Maksymalny czas oczekiwania został skrócony do 30 dni. Pamiętajmy też, że nieruchomości budowane w oparciu o zgłoszenie zamiaru budowy wymagają znacznie mniej formalności.

Uproszczenia związane z oddaniem obiektów do użytku

Dużą zmianą w nowym prawie budowlanym jest zwiększenie zakresu obiektów budowlanych, których użytkowanie następuje na podstawie przedłożenia zgłoszenia. Dotychczas większość nieruchomości była oddawana do użytku na mocy pozwolenia na użytkowanie. Wiązało się to z decyzją nadzoru budowlanego. Czas oczekiwania wynosił ok. 21 dni. Po nowelizacji prawa budowlanego wystarczy już tylko przedłożenie zgłoszenia użytkowania lokalu. Termin oczekiwania wynosi w tym wypadku 14 dni.

Tego typu uproszczenie dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych. Objęto nim też stacje obsługi pojazdów, warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże (z maksymalnie pięcioma stanowiskami), obiekty o charakterze magazynowym, parkingi, składy budowlane oraz niektóre budynki kolejowe.

Uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym

Jeszcze kilka miesięcy temu do projektu budowlanego trzeba było dołączyć wiele dodatkowych oświadczeń. Nowelizacja znosi obowiązek dołączenia podstawowych dokumentacji mówiących o:

  • odbiorze ścieków
  • odbiorze dostaw energii elektrycznej, wody oraz gazu
  • warunkach przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej oraz telefonicznej

Co więcej, nowelizacja znosi też obowiązek przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi, dotyczącego możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Jest to kolejne odczuwalne ułatwienie, dzięki któremu zmniejsza się liczba niezbędnych formalności związanych z budową.

Zwiększenie odpowiedzialności kierownika budowy

Nowe zapisy prawa budowlanego zwalniają inwestora z wielu uciążliwych formalności. Warto jednak pamiętać, że uproszczenie procedur zwiększy odpowiedzialność kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego. Owi fachowcy muszą zadbać o wykonanie budowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ich zadaniem będzie także czuwanie nad realizacją każdego etapu budowy

Zarówno kierownik budowy jak i inspektor nadzoru budowlanego będą odpowiedzialni za powstanie niedociągnięć oraz za budowę nieruchomości niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca Prawo Budowlane przewiduje surowe konsekwencje prawne, w ekstremalnych wypadkach ma być to utrata uprawnień do wykonywania zawodu.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Zmiany związane z legalizacją samowoli budowlanej

Omawiając zmiany w prawie budowlanym warto też wspomnieć o opłatach związanych z legalizacją samowoli budowlanej. Nowe zapisy prawne umożliwiają inwestorowi wystąpienie z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej. Sposób naliczania opłaty legalizacyjnej pozostają niezmienny. Formalności związane z legalizacją samowoli budowlanych także pozostają takie same. W tym zakresie nie ustalono żadnych uproszczeń ani ulg.Czy nowe prawo budowlane będzie rzeczywistym ułatwieniem dla inwestora?

Z pewnością tak. Nowe zapisy prawa budowlanego ułatwiają wiele spraw formalnych. Brak konieczności uzyskiwania różnego typu oświadczeń może wpłynąć zarówno na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez inwestora jak i na skrócenie czasu przygotowań formalnych. Z pewnością jedną z najwygodniejszych zmian będzie zniesienie obowiązku zgłoszenia terminu zamierzonego rozpoczęcia prac budowlanych. Wcześniej inwestor musiał informować jednostki nadzoru budowlanego w terminie 7 dni od daty planowanego rozpoczęcia prac. Dla wielu osób było to dość uciążliwe.

Dotychczasowe, skomplikowane prawo budowlane odstraszało wielu potencjalnych inwestorów. Budowa nieruchomości wiązała się z wieloma skomplikowanymi formalnościami. Nowe zapisy prawa budowlanego nie są jeszcze idealne, ale stanowią pewne ułatwienie. Czas pokaże w jakim stopniu przełoży się to na zwiększenie liczby budowanych domów w Polsce. Warto jedynie pamiętać, że opisane powyżej uproszczenia dotyczą domów jednorodzinnych, których wysokość nie przekracza 12 metrów. Budowa wyższych domów w dalszym ciągu wiąże się z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na budowę. To z kolei rozszerza zakres wymaganych formalności.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny