Wiatraki elektrowni wiatrowej

Ustawa wiatrakowa, już nie pozwoli inwestorom nabrać wiatru w żagle

Restrykcyjne normy odległości

W lipcu 2016 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jej główne założenia to ograniczenia odnośnie odległości wiatraków od domów. Przepisy mówią bowiem, że ma ona wynosić nie mniej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka, czyli około 1,5 do 2 km.

Odległość musi być zachowana nie tylko w przypadku stawiania farm wiatrowych w okolicach terenów zamieszkałych. Normy związane z zachowaniem należytej odległości obowiązują również przy granicach rezerwatów, parków narodowych czy krajobrazowych, a także obszarów objętych Naturą 2000. W praktyce oznacza, że blisko 99% obszarów lądowych naszego kraju jest wyłączonych z możliwości inwestycji w farmy wiatrowe.

Niekorzystne czasy dla inwestorów

Poza wprowadzeniem norm związanych z odległością, przepisy podnoszą kilkukrotnie wysokość rocznego podatku od turbin wiatrowych. Jest to cios w przedsiębiorców, zarówno tych, którzy planują stawianie farm wiatrowych, jak i tych, którzy już w nią zainwestowali. Ustawa niesie więc ze sobą pogorszenie kondycji wielu przedsiębiorców związanych z OZE.

Niestety taki efekt może odbić się niekorzystnie na całej Polsce. Mianowicie ciążą na nas unijne wymogi odnośnie OZE. W skrócie, do 2020 roku musimy osiągnąć pewien poziom udziału energii (dokładnie 30 Twh) pozyskanych z odnawialnych źródeł energii, w całkowitym jej zużyciu w Europie. Jeśli wymogi nie zostaną spełnione, czekają nas ogromne koszty, a nawet kary unijne.

Ustawa wiatrakowa do poprawki

Nowoczesna składa projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej

Według posłów z partii Nowoczesna, ustawa wiatrakowa wymaga natychmiastowej poprawki. Głównym aspektem jest zmiana przepisów odnośnie odległości elektrowni wiatrowych od domów. Posłanka, Monika Ros z Nowoczesnej zaznacza, że nowelizacja ma za zadanie zlikwidować negatywne skutki obecnych przepisów, które niemalże całkowicie blokują możliwość budowy nowych farm wiatrowych.

Projekt Nowoczesnej ma wyznaczać normy odległości w oparciu o moc akustyczną elektrowni. Jak przekłada się to na faktyczne odległości? Odległość  wynosiłaby wówczas około 500 do 700 metrów. Ten sposób ma być bardziej racjonalny. Przywróciłoby to możliwość rozwoju elektrowni wiatrowych w naszym kraju.

Podobnego zdania są posłowie z PO. Ich propozycja zmian zakłada, iż farmy wiatrowe będzie można stawiać w odległości przynajmniej 800 metrów od zabudowań.

Dlaczego zmiany są konieczne?

Głównym powodem jest szereg niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców, jakie wniosła ustawa wiatrakowa. Ci, którzy już zainwestowali w elektrownię wiatrową, mogą ponieść wielkie straty z uwagi na wzrost podatków. Natomiast ci, którzy planowali inwestycję w farmy wiatrowe, prawdopodobnie nie odbiorą pozwolenia, z uwagi na restrykcyjne normy odległościowe.

Co więcej, ustawa może unieważnić wiele pozwoleń wydanych jeszcze przed jej wejściem w życie. Inwestorzy, którzy takie pozwolenie otrzymali, a których projekt nie spełnia obecnych przepisów, mogą je stracić. Wszystkie takie pozwolenia, których inwestycje nie zostaną oddane do użytkowania przed połową 2019 roku, zostaną unieważnione.Wydawać by się mogło, że ustawa wiatrakowe powstała w dużej mierze w oparciu o uprzedzenia do tej branży. Niestety jej skutki mają szeroki stopień rażenia. Mowa tutaj już nie tylko o nowych inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Mianowicie dużo terenów w pobliżu już istniejących farm wiatrowych zostanie całkowicie wyłączonych z możliwości budowy budynków mieszkalnych. Ta ustawa okazuje się być strzałem w kolano i wymaga natychmiastowej poprawy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny