Numer działki a identyfikator

Każda nieruchomość ma kilka przyporządkowanych do niej oznaczeń. Czym innym jest jest numer działki, a czym innym - jej identyfikator. Numer to oznaczenie zapisane jako na przykład 1, 2, 3, 4, 100 ale i 20/3. Ułamek oznacza nieruchomość uprzednio podzieloną. Zupełnie innym oznaczeniem jest identyfikator. To bardziej złożony kod, z którego odczytać możemy bezpośrednio wiele informacji o położeniu działki. W identyfikatorze zawarty jest kod działki, obrębu ewidencyjnego, gminy, powiatu i województwa. Znając identyfikator możemy odszukać też numer działki. Numer ten jednak nie jest wcale mniej ważny - to właśnie ta informacja pozwoli nam dotrzeć do księgi wieczystej.

Jak znaleźć numer swojej działki

Załóżmy, że nie dysponujemy dokumentacją, która jak na dłoni podawałaby nam numer działki. Nic nie szkodzi. W Internecie są portale, którymi posiłkować możemy się w takiej sytuacji. Jednym z nich jest nowoczesna mapa Geoportal360.pl z granicami oraz numerami ewidencyjnymi wszystkich działek w Polsce. Aby ustalić numer szukanej przez nas działki wystarczy odszukać ją w terenie i kliknąć na jej obszar. 

Inną stroną wartą odwiedzenia jest także Geoportal.gov.pl. Na tym portalu numer nieruchomości będzie dla nas dostępny również dzięki udostępnionym szczegółowym mapom ewidencyjnym. Jeszcze jedną metodą jest wycieczka do Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków, a konkretnie do Starostwa Powiatowego właściwego miejscowo. Tam również z pomocą pracownika urzędu można odnaleźć odpowiedni numer na mapach ewidencyjnych.

Po co nam numer działki

Wiemy już gdzie szukać, zdobyliśmy numer działki. Ale właściwie, do czego jest on nam potrzebny? Numer ten będzie potrzebny przy wszystkich sprawach związanych z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. Na przykład w postępowaniu o podział gruntów, kiedy to konieczne jest precyzyjne wskazanie konkretnych nieruchomości, bez numeru się nie obejdzie. Jeśli chcemy kupić lub sprzedać nieruchomość, albo jest on przedmiotem spadkobrania lub darowizny - również powinniśmy dotrzeć do numeru.

Co do zasady, numer ten wykorzystamy po to, aby zaglądnąć do księgi wieczystej. Znając numer działki możemy skorzystać ze strony Ksiegiwieczyste.pl i tam użyć go do ustalenia numeru KW. To właśnie w księdze znajdziemy te informacje o nieruchomości, które mogą nas interesować w momencie podejmowania decyzji, dotyczącej nieruchomości. Jakiego rodzaju są to informacje? W księdze zamieszczono dane odnoszące się do właściciela, ewentualnych służebności czy hipotek. Księgi są jawne, co znaczy, że dostęp do nich ma każdy. Można zapoznać się z nimi w siedzibie sądu, który prowadzi dany rejestr lub też on-line, na stronie Ekw.ms.gov.pl. Warto pamiętać o zasadzie domniemania prawdziwości ksiąg. Oznacza ono, iż przyjmuje się, że informacje podane w księdze wieczystej są prawdziwe, nawet jeśli rzeczywiście są błędne. Oczywiście niezgodność ze stanem rzeczywistym można i należy poprawić, natomiast możemy powoływać się na informacje zawarte w tym dokumencie.

Numer działki to podstawowa dana, o której, dysponując adresem, zapominamy. Jednak to właśnie ten numer pozwoli nam uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji o działce, które niejednokrotnie nam się przydadzą.

artykuł sponsorowany

Powiązane artykuły