Ochrona przeciwpożarowa - urządzenia, przepisy, porady praktyczne

Ochrona przeciwpożarowa ma ogromne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Są to zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać, gdy dojdzie do pożaru. Nie oznacza to jednak, że kierujemy się nimi tylko wtedy. Ochrona pożarowa i ogólnie pojęte pożarnictwo to również zapobieganie pożarom. Chodzi tu między innymi o wyposażanie budynków w odpowiedni sprzęt gaśniczy. By w pełni zrozumieć ciążące na nas obowiązki przytoczymy przepisy i opiszemy niezbędny sprzęt.

Ochrona pożarowa – ustawa regulująca tę kwestię

Interesującą nas kwestię reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. Warto przy tym wspomnieć, że była kilkukrotnie zmieniana. Idąc dalej, przepisy mówią, że ochrona przeciwpożarowa to zbiór czynności prowadzących do zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Dotyczy to również klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia. Zasady ppoż wymagają też by zapewnić siły i środki ochrony potrzebne do zwalczania pożaru. Do tego dochodzi prowadzenie działań ratowniczych. Wszystkie te czynności mają na celu ochronę życia i zdrowia a także mienia. Ważne jest też zabezpieczenie środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Przepisy ppoż nakładają pewne obowiązki na właściciela budynku, obiektu lub terenu. Po pierwsze musi on przestrzegać wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Zatem wszystkie elementy budynku lub obiektu muszą być sprawne i dostosowane pod kątem ochrony pożarowej. Dalej ustawa mówi, że należy wyposażyć obiekt w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Oczywiście wszystkie sprzęty muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do użytku przez odpowiednie służby. W każdym obiekcie gdzie przebywają ludzie należy zapewnić drogi ewakuacyjne.

Pożarnictwo i jego zasady mają ogromne znaczenie w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, zakładach produkcyjnych i magazynach. W każdym z wymienionych miejsc musi znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Określa ona sposoby postępowania w razie pożaru czy innego zagrożenia. Reguluje też sposoby organizowania ewakuacji. Instrukcja musi zawierać spis wymaganych urządzeń pożarowych. Mówi również o tym, kiedy i jak będą poddawane przeglądom technicznym i konserwacji. Za ową instrukcję odpowiada właściciel budynku, obiektu lub terenu. Do jego obowiązków należy oczywiście zapoznanie użytkowników budynku lub pracowników z przepisami ppoż.

Środki ochrony pożarowej w domach

Przytoczona powyżej ustawa i jej przepisy odnoszą się do dużych obiektów czy terenów. Warto teraz sprawdzić jak to się ma do prywatnych domów. Tu ochrona pożarowa nie jest tak restrykcyjna. Budując dom zgodnie z projektem możemy być pewni, że powstaje tak jak to regulują obowiązujące normy. Jeśli zaś chodzi o sprzęt, to domy jednorodzinne nie musza być wyposażone w gaśnice czy inne urządzenia. Najważniejszym obowiązkiem każdego właściciela jest okresowy przegląd wszystkich instalacji. Zatem ochrona przeciwpożarowa sprowadza się do kontroli instalacji gazowych, grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Mimo mniejszych wymagań warto zaopatrzyć się w chociażby podstawowe środki ochrony.

Pożarnictwo i jego zasady zalecają zakup gaśnicy. Jest to przenośne urządzenie do gaszenia pożarów w pierwszej ich fazie. W sprzedaży odnajdziemy pięć typów gaśnic. Są to wersje wodne, proszkowe, pianowe, na CO₂ czy też zawierające czyste środki gaśnicze. Na każdej odmianie znajduje się dokładny opis sposobu użycia. Do tego dochodzi informacja, jaki materiał można nią gasić. Do domów najczęściej wybiera się gaśnice uniwersalne o niewielkiej wadze. Obok gaśnicy warto też zainwestować w koc gaśniczy. Jest wykonany z włókna szklanego i zazwyczaj ma trzy metry kwadratowe powierzchni. Wymienione sprzęty to nie wszystkie środki ochrony polecane do domu.

Ochrona przeciwpożarowa – kolejne ważne urządzenia wspomagające pożarnictwo

W domowych pomieszczeniach warto zamontować czujniki wykrywające zagrożenia. Dzięki nim będzie można w porę uniknąć pożaru. Podstawą są czujniki dymu i gorąca dzielące się na dwie grupy. Do pierwszej należą czujniki termiczne. Uruchamiają się, gdy temperatura w pomieszczeniu podwyższy się. Są też wersje optyczne, reagujące na pojawienie się dymu. Bardzo ważnym urządzeniem z perspektywy zasad ppoż jest czujnik czadu, czyli tlenku węgla. Gdy tylko wyczuje małe nawet stężenie tlenku zasygnalizuje to. Warto zamontować ten czujnik gdyż czad jest niezwykle niebezpieczny. Już wiele osób zginęło z jego powodu.

Warto też pokusić się o sprzęt reagujący, gdy już ogień się pojawi. Może pozwolić nam uratować życie, ale też mienie. W bezpośredniej okolicy domu powinien znajdować się hydrant. Jest to po prostu zawór wmontowany w sieć wodociągową. Do niego podłączamy wąż i gasimy ogień. Ochrona pożarowa to ważna kwestia, dlatego też możemy zainwestować w domowy system gaszenia. W podstawowej wersji składa się z czujnika dymu połączonego z tryskaczami. One z kolei są rozlokowane w najważniejszych pomieszczeniach domu. Gdy czujnik wykryje dym, momentalnie włącza tryskacze. Wydobywająca się z nich woda pod ciśnieniem ugasi pożar.