Co wpływa na koszt budowy hali magazynowej?

Budowa hal magazynowych to zadanie wieloetapowe i składające się z wielu elementów. Na finalny koszt takiego przedsięwzięcia wpływa co najmniej kilka zmiennych czynników.

Położenie hali magazynowej

W tym przypadku koszt zależy od geologii i geografii. Działka położona w terenie trudnym geologicznie wymaga zastosowania bardziej skomplikowanych, a przez to droższych rozwiązań fundamentowych.

Położenie terenu w strefie charakteryzującej się opadami śniegu lub natężeniem wiatru większymi niż średnia krajowa oznacza większe wydatki na wzmocnienie konstrukcji obiektu.

Oczywiście usytuowanie inwestycji w danej lokalizacji również wpływa na finalny koszt budowy hali, ponieważ w grę wchodzą tutaj zróżnicowane ceny gruntów, które z kolei zależne są od ich komercyjnej atrakcyjności.

Powierzchnia i przeznaczenie hali

Koszt budowy hali w bezpośredni sposób będzie zależał od jej powierzchni. Im więcej metrów kwadratowych zabudowy wchodzi w grę, tym wyższe będą koszty całej inwestycji, jednak dla dużych inwestycji koszt budowy 1m2 jest niższy niż niewielkich obiektów.

Z kolei rodzaj przechowywanych towarów może mieć bezpośredni wpływ na sposób ich składowania. To zaś pociąga za sobą konieczność zastosowania odpowiedniej konstrukcji hali, a niekiedy także specyficznej technologii budowy.

Rozmiar i rodzaj technologii

Szerokość i wysokość hali również przekładają się na finalny koszt jej budowy. Te dwa parametry mają bowiem znaczący wpływ na rodzaj rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w obiekcie magazynowym (rodzaj dźwigarów, wysokość słupów czy powierzchnia obudowy ścian).

O wysokości wydatków związanych z budową decydować może również sama technologia wznoszenia hal magazynowych. Wybór między halą stalową, hybrydową a żelbetową może być podyktowany różnymi założeniami inwestora. Decyzja ta będzie jednak mieć realny wpływ na koszt całego przedsięwzięcia.

Co wpływa na koszt budowy hali magazynowej?

Budowa hal magazynowych to zadanie wieloetapowe i składające się z wielu elementów. Na finalny koszt takiego przedsięwzięcia wpływa co najmniej kilka zmiennych czynników.

Położenie hali magazynowej

W tym przypadku koszt zależy od geologii i geografii. Działka położona w terenie trudnym geologicznie wymaga zastosowania bardziej skomplikowanych, a przez to droższych rozwiązań fundamentowych.

Położenie terenu w strefie charakteryzującej się opadami śniegu lub natężeniem wiatru większymi niż średnia krajowa oznacza większe wydatki na wzmocnienie konstrukcji obiektu.

Oczywiście usytuowanie inwestycji w danej lokalizacji również wpływa na finalny koszt budowy hali, ponieważ w grę wchodzą tutaj zróżnicowane ceny gruntów, które z kolei zależne są od ich komercyjnej atrakcyjności.

Powierzchnia i przeznaczenie hali

Koszt budowy hali w bezpośredni sposób będzie zależał od jej powierzchni. Im więcej metrów kwadratowych zabudowy wchodzi w grę, tym wyższe będą koszty całej inwestycji, jednak dla dużych inwestycji koszt budowy 1m2 jest niższy niż niewielkich obiektów.

Z kolei rodzaj przechowywanych towarów może mieć bezpośredni wpływ na sposób ich składowania. To zaś pociąga za sobą konieczność zastosowania odpowiedniej konstrukcji hali, a niekiedy także specyficznej technologii budowy.

Rozmiar i rodzaj technologii

Szerokość i wysokość hali również przekładają się na finalny koszt jej budowy. Te dwa parametry mają bowiem znaczący wpływ na rodzaj rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w obiekcie magazynowym (rodzaj dźwigarów, wysokość słupów czy powierzchnia obudowy ścian).

O wysokości wydatków związanych z budową decydować może również sama technologia wznoszenia hal magazynowych. Wybór między halą stalową, hybrydową a żelbetową może być podyktowany różnymi założeniami inwestora. Decyzja ta będzie jednak mieć realny wpływ na koszt całego przedsięwzięcia.

Pozostałe prace przy budowie hali magazynowej

Do ceny hali należy dodać też koszty poniższych prac:

  • przyłączenie mediów do budynku,
  • rozprowadzenie instalacji w jego wnętrzu,
  • zagospodarowanie terenu znajdującego się wokół magazynu,
  • budowa części socjalno-biurowej,
  • montaż elementów typu bramy, świetliki,
  • wykonanie infrastruktury przeładunkowej.

Czas i stres związany z realizacją inwestycji

Oprócz kosztów finansowych budowy hali, warto wziąć pod uwagę również dwa niezwykle istotne czynniki. Pierwszym jest czas, a drugim coś, co można zamknąć kolokwialnym terminem „stres inwestora”.

W przypadku obiektu komercyjnego, jakim bez wątpienia jest hala magazynowa, długość procesu inwestycyjnego ma niebagatelne znaczenie. Rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić środki dzięki skróceniu czasu budowy, jest powierzenie tego zadania jednej firmie, zamiast zlecania poszczególnych etapów różnym podmiotom.

Generalne wykonawstwo, bo o tym rozwiązaniu mowa, pomaga również zredukować stres towarzyszący tego rodzaju przedsięwzięciom. Dzieje się tak, ponieważ odpowiedzialność za całokształt spoczywa wówczas na jednym podmiocie, co zmniejsza poziom komplikacji chociażby w sprawach takich jak komunikacja na linii inwestor – wykonawca.

Eksploatacja hali magazynowej w przyszłości

Budując halę magazynową, warto mieć na uwadze koszty związane z jej przyszłą eksploatacją. Przykładem mogą tutaj być inwestycje w technologie pomagające redukować rachunki za energię (na przykład instalacje fotowoltaiczne). Nawet jeśli będą one wymagały wyłożenia większej gotówki, z pewnością zwrócą się w przyszłości, obniżając globalne koszty budowy hali magazynowej.

O czym jeszcze należy pamiętać przy budowie hali magazynowej?

Obliczając, jakie koszty poniesiemy przy budowie hali magazynowej, musimy pamiętać, że sama konstrukcja obiektu (szkielet, obudowa ścian i dachu plus ocieplenie) to jedynie część wydatków. Za fundamenty i posadzkę zapłacimy około 45% ceny konstrukcji hali. Podobny procent wydamy na instalacje wewnętrzne. Wpływ na finalne koszty będzie mieć również powierzchnia działki i dostępność mediów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź: https://www.ocmer.com.pl/oferta/hale-ocmer

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny