Dlaczego koszt budowy domu będzie wyższy?

Wszystko za sprawą wymaganego zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków. Do tej pory maksymalny współczynnik energii pierwotnej wynosił 120 kWh/(m2 · rok). Od stycznia 2017 roku maksymalny parametr energii pierwotnej dla domu jednorodzinnego nie może przekraczać 95 kWh/(m2 · rok). Uzyskanie lepszych parametrów budynku wymusi na inwestorach zastosowanie grubszej izolacji ścian zewnętrznych oraz bardziej efektywnych źródeł pozyskiwania energii grzewczej.

Na ostateczny koszt budowy wpłynie także zmniejszenie współczynnika izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. W praktyce budowlanej przełoży się to na konieczność zakupu materiałów o lepszych parametrach termoizolacyjnych, lub na konieczność stworzenia grubszej warstwy ocieplenia ścian i stropów.

Czy sposób obliczania współczynnika Ep przełoży się na koszty budowy?

Z pewnością tak. Aby przedstawić wzrost kosztów budowy musimy zapoznać się ze wzorem obliczeniowym współczynnika energii pierwotnej. Wyliczamy go z uniwersalnego wzoru

Ep = Ek * Wi

Gdzie:

 • Ek – energia końcowa budynku. Należy traktować ją jako łączną ilość energii, której potrzebujemy do ogrzania budynku, wentylacji  przygotowania ciepłej wody użytkowej. .
 • Wi – współczynnik nakładu. To właśnie na ten parametr musimy zwrócić szczególną uwagę podczas określania kosztów budowy domu jednorodzinnego. Okazuje się, że współczynnik nakładu „faworyzuje” niektóre technologie grzewcze. Im niższy współczynnik nakładu, tym niższa ostateczna wartość współczynnika Ep dla naszego budynku. Więcej na temat współczynników Wi dla różnych rodzajów ogrzewania dowiesz się z tego artykułu.

Montaż uprzywilejowanych technologii grzewczych to najłatwiejsza metoda na obniżenie współczynnika energii pierwotnej budynku. W tym momencie pojawia się pytanie, o ile wzrośnie koszt budowy domu poprzez zainstalowanie nowszych kotłów grzewczych?

O ile wzrośnie koszt budowy domu na skutek nowych przepisów?

Posłużymy się teraz przykładem typowego domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wyniesie  150 m2. Przyjmijmy, że roczne zapotrzebowanie energetyczne naszego domu wynosi 15 000 kWh/rok.

Teoretycznie moglibyśmy ogrzewać budynek zwykłym, zasypowym kotłem na węgiel drzewny. Koszt zakupu samego pieca wyniósłby w tym wypadku 2 000 – 2 500 zł. Wygodną alternatywą byłoby zainstalowanie kotła na olej opałowy, ekogroszek lub gaz ziemny. Przybliżone ceny zakupu kotłów dla naszego budynku wyniosłyby:

 • Kocioł na olej opałowy – 3 000 do 6 000 zł.
 • Kocioł na ekogroszek – 6 000 do 7 500 zł.
 • Kocioł na gaz ziemny – 5 000 do 9 000 zł.

Współczynnik Ep wyniesie tutaj:

Ep = (15 000/150) *1,1 = 110 95 kWh/(m2 · rok).

Przypomnijmy, że od stycznia 2017 roku maksymalny współczynnik Ep dla nowo powstałych budynków nie może przekraczać  95 kWh/(m2 · rok). Zatem inwestor jest zmuszony do rezygnacji z montażu kotła na węgiel drzewny, gaz ziemny, olej opałowy i ekogroszek.

Musimy zatem szukać alternatywnych źródeł ogrzewania, które zmniejszą współczynnik Ep naszego przyszłego budynku. Rozsądnym rozwiązaniem okazuje się uprzywilejowany kocioł na biomasę. W jego przypadku współczynnik Ep wyniesie:

Ep = (15 000/150)*0,2 = 20 kWh/(m2 · rok).

Efekt naszych pomiarów spełnia, a nawet dalece przekracza aktualne wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W dalszym etapie przystępujemy do odpowiedzi, o ile zwiększy się koszt budowy w związku z montażem kotła na biomasę. Koszt inwestycji jest tutaj ściśle uzależniony od mocy nominalnej kotła. Kocioł na biomasę o mocy nominalnej do 15 kW będzie kosztował około 10 000 zł. Jednak nie jest to wartość, która wystarczyłaby do ogrzania naszego budynku jednorodzinnego. W niektórych przypadkach zaistnieje konieczność zakupu kotła o lepszych parametrach. Dobrej jakości piec na biomasę o mocy nominalnej 20 – 25 kW może kosztować 10 000 – 15 000 zł  Jednak bardziej zaawansowane produkty z pełnym systemem sterowników i długim podajnikiem mogą kosztować powyżej 20 000 zł. Cena kotłów z  systemem solarnym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może przekroczyć kwotę 30 000 zł.

Panele fotowoltaiczne - sprawdź promocje

Możemy zatem śmiało stwierdzić, że nowelizacja rozporządzenia poskutkuje wyższymi kosztami budowy domu. Na etapie zakupu kotła centralnego ogrzewania mowa tu o różnicy minimum 5 000 zł. Musimy jednak pamiętać, że w powyższych kalkulacjach uwzględniliśmy jedynie zakup pieca. Do kosztów całkowitych należy także doliczyć zakup grzejników, orurowania oraz koszty montażu całej instalacji grzewczej.

O ile wzrosną koszty budowy w związku z koniecznością zastosowania grubszej termoizolacji budynku?

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki dotyczą także izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Mowa tu o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. Oblicza się go łącznie dla wszystkich zewnętrznych przegród budynku. Od stycznia 2017 roku maksymalny współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne domu nie może przekraczać 0,23 (do końca 2016 obowiązującą wartością było 0,25).

Współczynnik U możemy obniżyć poprzez zastosowanie materiałów budowlanych o lepszych parametrach. Jednak nieco prostszym, a jednocześnie tańszym rozwiązaniem okazuje się montaż grubszej termoizolacji budynku. Szacuje się, że uśredniona grubość termoizolacji do końca roku 2016 wynosiła 12 – 14 cm. Od stycznia 2017 roku średnia grubość warstwy ocieplenia ścian wzrośnie do 15 – 17 cm. Zatem mowa tu o różnicach w grubości termoizolacji, wynoszących ok. 2 cm. (biorąc pod uwagę materiał o takich samych współczynnikach EPS).

O ile wzrośnie koszt wykonania termoizolacji budynku?

W naszych wyliczeniach uwzględnimy koszt zakupu dobrej jakości styropianu fasadowego o współczynniku EPS 031. W pierwszym wypadku moglibyśmy zastosować termoizolację grubości 12 cm. Średnia cena materiału o tej grubości wynosi 24 zł/m2.

W 2017 roku musimy już zainwestować w styropian o grubości minimum 15 cm. Wybieramy materiał o współczynniku EPS 031. Średni koszt zakupu styropianu to 29 zł/m2.

Niektórzy inwestorzy z pewnością pokuszą się o wykonanie izolacji o większej grubości. Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszy się styropian o grubości 20 cm. Za materiał o współczynniku EPS 0 31 zapłacimy średnio 38 zł/m2.

Przyjmijmy teraz, że łączna powierzchnia naszej elewacji wynosi 250 m2. Różnice w zakupie styropianu prezentują się następująco:

 • Styropian grubości 12 cm – 6 000 zł.
 • Styropian grubości 15 cm – 7 250 zł.
 • Styropian grubości 20 cm – 9 500 zł.

Różnica nie wydaje się zbyt duża, jednak pamiętajmy, że uwzględnia jedynie koszt zakupu styropianu.

Czy zwiększą się koszty zakupu okien i drzwi zewnętrznych?

Przepisy prawa określają także maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi zewnętrznych. Od stycznia 2017 maksymalne wartości nie mogą przekraczać:

 • Okna w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 16 0C - 1,1 W/(m2·K).
 • Okna połaciowe w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 16 0C – 1,3 W/(m2·K)
 • Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi – 1,5 W/(m2·K).

Większość dostępnych w sprzedaży okien i drzwi zewnętrznych o dawna spełnia, lub nawet przewyższa podane powyżej parametry. O różnicach w kosztach zakupu okien możesz przeczytać w tym artykule.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 82,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny