Odbiór domu do użytkowania – jak wygląda odbiór budynku?

Po długich i wykańczających miesiącach przychodzi w końcu ten dzień, kiedy można stwierdzić, że oto budowa się zakończyła i dom nadaje się do zamieszkania. Ale nie tak szybko – jeszcze czeka cię zgłoszenie odbioru i odbiór domu do użytkowania. Jest to konieczne, by legalnie zamieszkać w budynku i móc oficjalnie zakończyć budowę. Warto przygotować się do tego zawczasu, ponieważ odbiór nieruchomości wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i spełnienia całego szeregu różnych warunków. Należy także zgłosić się do kilku różnych instytucji. Ile trwa odbiór domu jednorodzinnego? To zależy od wielu czynników.

Najszybciej będzie, jeśli w trakcie budowy na bieżąco był uzupełniany dziennik budowy i gromadzone wszystkie potrzebne dokumenty. Warto tego nie zaniedbywać, ponieważ po czasie okazuje się, że trudno będzie dotrzeć do wszystkich potrzebnych protokołów i projektów. Zgłoszenie odbioru powinno się wykonać od razu po zakończeniu budowy. Zanim zostanie przeprowadzony odbiór nieruchomości do użytkowania, nie powinno się w niej zamieszkać. Jest to w końcu też odbiór techniczny, który jest gwarancją, że przebywanie w budynku jest w pełni bezpieczne

Odbiór budynku mieszkalnego do użytkowania – wymagane dokumenty

Dostarczenie wszystkich potrzebnych pism i załatwienie formalności to warunek zamieszkania w nowo wybudowanym domu. Najważniejszym dokumentem jest dziennik budowy, który powinien być na bieżąco wypełniany przez kierownika budowy lub inwestora. Dodatkowym dokumentem, bez którego odbiór budynku mieszkalnego nie będzie możliwy, jest oświadczenie kierownika budowy. Dotyczy ono zgodności wykonania budynku z projektem, a także zgodności rodzaju prowadzonych robót z pozwoleniem na budowę. Jeśli ten ostatni dokument został wydany przed rokiem 2000, także należy dołączyć jego kserokopię.

Ile trwa uzyskanie tych dokumentów? Jest to zależne od tego, czy faktycznie w międzyczasie nie pojawiły się odstępstwa od projektów. Jeśli tak, wymagają one kolejnych dokumentów, czyli kopii rysunków naniesionych zmian z koniecznym opisem. Jest to oczywiście możliwe do odebrania od konstruktora lub architekta. Podobne dokumenty należy dostarczyć, jeśli budynek lub ogrodzenie zaczęło zajmować drogę lub sąsiadujące z działką grunty. W takim przypadku także należy wykonać odpowiednie rysunki i projekty.

Teraz przychodzi czas na odbiór techniczny. Odebranie domu do użytkowania wymaga przedstawienia licznych protokołów, w tym od inspekcji kominiarskiej, raport z odebrania instalacji gazowej, wraz z adnotacją o sprawdzeniu jej szczelności. Kolejne protokoły to odbiór instalacji elektrycznej i sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ważna jest także charakterystyka energetyczna domu. Bardzo często bez tych dokumentów dystrybutorzy mediów nie chcą rozpocząć ich transferu, dobrze więc te zaświadczenia załatwić odpowiednio wcześniej.

Złożony wniosek o odbiór domu wraz ze wszystkimi dokumentami musi jeszcze odczekać. Aby został przyjęty, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Inspekcja Sanitarna muszą oświadczyć brak sprzeciwu do użytkowania budynku. Jeśli w ciągu 14 dni do odpowiedniego urzędu nie wpłynie wystosowany przez nich sprzeciw, sprawę można uznać za zamkniętą, a odbiór domu do użytkowania to już tylko kwestia czasu.