Budowa ogrodzenia bez zgody

Na budowę ogrodzenia, którego wysokość nie będzie przekraczała 2,2 m, nie potrzebujemy żadnej zgody. Co więcej, oprócz braku potrzeby posiadania pozwolenia, nie musimy nawet zgłaszać w urzędzie zamiaru budowy płotu.
Co ważne, na budowę ogrodzenia na własnej działce nie potrzebujemy też zgody sąsiadów. Oczywiście elementy ogrodzenia nie mogą przechodzić na stronę posesji naszego sąsiada. Ogrodzenie jednak zwykle stawiane jest w granicy działki i pełni swoje funkcje dla obu stron. Istotne w tej kwestii jest porozumienie między sąsiadami. Może to dotyczyć także kosztów postawienia ogrodzenia betonowego czy jakiegokolwiek innego płotu z innych materiałów.
Zgodnie z polskimi przepisami uznaje się, że ogrodzenie postawione w linii rozgraniczającej sąsiadujące działki jest własnością obu właścicieli – to tak zwane domniemanie własności. W tej sytuacji koszty utrzymania takiego ogrodzenia sąsiedzi powinni ponosić po połowie. W zakresie zaś kosztów postawienia mogą należeć do jednego inwestora, jeżeli stawia on ogrodzenie bez zgody sąsiada i zajmuje przez to – choć niewielki – pas jego nieruchomości.
W takiej sytuacji strona sąsiednia niejako „oddaje” w używanie ten pasek swojego gruntu, choć przecież sama niekoniecznie dążyła do postawienia ogrodzenia.

Betonowe ogrodzenie lub płot z innego materiału

W poprzednim stanie prawnym istniał nakaz budowy ogrodzeń ażurowych. Niemożliwe było budowanie ogrodzenia betonowego w formie jednolitego muru. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I ono dopuszcza budowanie płotów z dowolnego materiału, z uwzględnieniem oczywiście zasad bezpieczeństwa i innych.

Ogrodzenie między sąsiadami i oddziaływania

Jak wiadomo, płot czy inne ogrodzenie może postawić każdy właściciel działki gruntowej. Oczywiście warto rodzaj ogrodzenia wcześniej skonsultować z najbliższymi sąsiadami, zwłaszcza jeśli wokół nas są już działki zabudowane. Wydaje się, że lepiej pójść na pewne ustępstwa w zakresie budowy ogrodzenia, niż później tkwić w wieloletnim sporze z sąsiedztwem.
Oczywiste jest jednak, że budowa ogrodzenia i później istnienie takiego płotu w jakiś sposób wpływa na naszą nieruchomość oraz na te położone obok. W przypadku ogrodzeń w grę wchodzi zarówno utrudnianie życia swoim sąsiadom, jak i różnego typu dyskomfort.
W prawie rozróżnia się immisje (oddziaływania) bezpośrednie i pośrednie. W zakresie problemów z ogrodzeniem trzeba mieć na uwadze to, że betonowy płot może powodować nadmierne zacienienie działki sąsiedniej. Powoduje to kłopoty w uprawie i hodowli roślin, być może także zwierząt. Może utrudniać również wypoczynek właścicieli na własnej posesji przez ograniczenie terenu, na którym dostępne jest światło słoneczne.
Immisje należy brać pod uwagę jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Nieprzemyślana budowa płotu może bowiem prowadzić do sporów sąsiedzkich. Niektóre z nich niestety kończą się w sądzie, co zwykle przysparza nam niepotrzebnych nerwów, kłopotów i kosztów.

Bibliografia:

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej