Czym dokładnie jest dokument OWU?

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, to dokument, w którym zostały zapisane wszystkie najważniejsze informacje związane z polisą ubezpieczeniową. Zwykle liczy on kilkadziesiąt stron, jednak podpisując umowę ubezpieczeniową, warto dokładnie przestudiować dokument, aby nie podjąć pochopnej decyzji. W OWU dokładnie przedstawiony jest zakres ochrony świadczony przez ubezpieczyciela, podobnie jak obowiązki obu stron. Kluczowe znaczenie mają też wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela – z pozoru atrakcyjna polisa może okazać się niewystarczająca, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zostawia sobie wiele furtek, aby uniknąć wypłaty odszkodowania. W dokumencie OWU znajdziemy także informacje dotyczące sposobu likwidacji szkody i wypłaty świadczeń przysługujących ubezpieczonemu.

Na co zwrócić uwagę zapoznając się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia?

Kupując polisy ubezpieczeniowe racjonalnie, nie warto ograniczać się do przedstawionego pokrótce zakresu ochrony, a należy dokładnie przestudiować OWU. Oto czynniki, na które szczególnie powinno się zwrócić uwagę, niezależnie od tego, czego dotyczy polisa.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Pod tym względem oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą znacznie się od siebie różnić. Przykładowo w przypadku ubezpieczenia Autocasco polisa może chronić ubezpieczonego przed ryzykiem kradzieży pojazdu, jego uszkodzenia lub zniszczenia w wypadku czy skutkami zjawisk atmosferycznych lub pożarów. Ubezpieczenie nie zawsze obejmuje jednak wszystkie z tych zdarzeń. Analogicznie przy ubezpieczeniu domu nie każda polisa chroni przed skutkami kradzieży z włamaniem, a może ograniczać się jedynie do klęsk żywiołowych. Przykłady można mnożyć, dlatego dokładne przestudiowanie ogólnych warunków ubezpieczenia pozwala ocenić, czy rzeczywiście spełnia ono oczekiwania klienta.

Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela

To kolejny bardzo ważny element ubezpieczenia. Zapoznając się z zakresem ochrony, nierzadko odnosimy wrażenie, że polisa ubezpieczeniowa jest doskonała i chroni ubezpieczonego przed niemal wszystkimi rodzajami ryzyka. Wystarczy jednak przejść do wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela, aby przekonać się, że wrażenie było mylne. Posłużmy się przykładem ubezpieczeń turystycznych. Powszechna praktyka polega na tym, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za leczenie chorób tropikalnych, jeśli ubezpieczony nie poddał się przed wyjazdem szczepieniom. Równie często wyłączenie z odpowiedzialności ubezpieczyciela następuje, jeśli klient przed zdarzeniem spożywał alkohol. Ten problem można jednak rozwiązać wybierając polisę turystyczną z tak zwaną klauzulą alkoholową. Ubezpieczając nieruchomości, warto z kolei zwrócić uwagę na to, jakich zabezpieczeń przed kradzieżą wymaga ubezpieczyciel, aby ponieść odpowiedzialność za szkodę.

Suma ubezpieczenia

W wielu przypadkach suma gwarancyjna ubezpieczenia wydaje się bardzo wysoka. Jednak dokładne przestudiowanie dokumentu OWU zmienia perspektywę. Wysoka wartość ubezpieczenia nie musi dotyczyć wszystkich potencjalnych zdarzeń. Przykładowo, choć ubezpieczenie zdrowotne opiewa na kilkaset tysięcy złotych, nierzadko zaledwie mała jego część – na przykład 1000 złotych dotyczy leczenia stomatologicznego.

Czas trwania odpowiedzialności

Pakiety ubezpieczeniowe bywają bardzo rozbudowane. Zdarza się, że chociaż polisa trwa domyślnie rok, niektóre rozszerzenia wygasają szybciej. Jeśli chodzi o czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, często umowa uwzględnia okres karencji, co oznacza w praktyce, że polisa wchodzi w życie dopiero po pewnym czasie. Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń zdrowotnych i turystycznych, gdy ubezpieczeni przebywają już za granicą.

Jak zweryfikować OWU w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

OWU odgrywa ważną rolę także w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Co prawda zakres polisy OC jest regulowany prawnie, ale często zawiera ona dodatkowe bonusy, na przykład bezpośrednią likwidację szkód, darmową Zieloną Kartę, czy podstawowy pakiet Assistance. Aby znaleźć różnicę pomiędzy dostępnymi na rynku ubezpieczeniami OC, warto skorzystać z narzędzia takiego jak porównywarka OC KioskPolis.pl. Poza czytelnym zestawieniem ofert możliwe jest również dokładne zapoznanie się z dokumentami OWU.

Tym bardziej dotyczy to pozostałych Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które tym samym sposobem można wygodnie kupić przez internet. Wystarczy wypełnić formularz dostępny pod adresem https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/?stepKey=1-model. W ten sposób klient w jednym miejscu otrzymuje dostęp do propozycji wiodących towarzystw ubezpieczeniowych działających w kraju.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej