Opodatkowanie darowizny – kwota wolna od podatku

Darowizna to umowa mająca na celu przekazanie korzyści majątkowych obdarowanemu kosztem darczyńcy. Może to być gotówka, mieszkanie, samochód czy inne dobra materialne. Warto jednak pamiętać o opodatkowaniu darowizny i zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego. Nie zawsze jednak konieczne będzie zapłacenie podatku. Wyjątek stanowi między innymi darowizna pieniędzy od rodziców dla córki czy dla syna.

Opodatkowanie darowizny zależne jest od tzw. grup podatkowych, czyli stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Na tej podstawie ustalany jest obowiązek zapłaty oraz kwota wolna od podatku. Poniżej została przedstawiona tabela z grupami podatkowymi oraz kwotami wolnymi od podatku. Dodatkowo w obszarze grupy I znajduje się tzw. grupa 0. Do niej zalicza się małżonek, wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), zstępni (syn, córka, wnuki, prawnuki), rodzeństwo oraz ojczym i macocha. Darowizna pieniędzy od rodziców i reszty osób z grupy 0 jest nieopodatkowana po spełnieniu niezbędnych formalności. Podobnie jest z innymi dobrami materialnymi.

Wykaz grup podatkowych wraz z przyporządkowaną do nich kwotą wolną od podatku

Grupa podatkowa

Kto należy?

Kwota wolna od podatku

Grupa I

małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, synowa, zięć

9637 zł

Grupa II

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

7276 zł

Grupa III

pozostali darczyńcy

4902 zł

Podatek od darowizny od rodziców

Opodatkowanie darowizny od rodziców regulowane jest prawnie na podstawie Art. 4a ust. 1. Ustawy o podatku od spadków i darowizn zaczyna od zwrotu. Jego treść brzmi „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę”. Przekazanie gotówki czy mieszkania przez rodziców dla dziecka wymaga jedynie zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny.

W przypadku, kiedy zgłoszenie darowizny było w późniejszym terminie, podatnik zmuszony jest zapłacić podatek zgodny z zasadami dla I grupy podatkowej. Przykładowo od wartości darowizny pieniędzy od rodziców odlicza się kwotę wolną od podatku, a otrzymana nadwyżka podlega opodatkowaniu. Wartość przekazanego mieszkania czy kwota podarowanej gotówki powinna być dokładnie oszacowana. W przypadku niezgłoszenie faktu otrzymania darowizny i trwającej kontroli podatkowej obowiązują stawki sankcyjne wynoszące 20 %. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o zgłoszeniu darowizny krok po kroku.

Para podpisująca umowę u notariusza, a także podatek od darowizny od rodziców, darowizna pieniędzy od rodziców
Darowizna od rodziców krok po kroku, czyli ile wynosi podatek od darowizny od rodziców
Sposób obliczania podatku od darowizny

Wartość nadwyżki

Wartość podatku

do 10278 zł

3 % nadwyżki

od 10278 zł do 20556 zł

308,30 zł + 5 % nadwyżki ponad 10278 zł

Powyżej 20556 zł

822,20 zł + 7 % nadwyżki ponad 20556 zł

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Darowizna pieniędzy od rodziców czy przekazanie innych wartości materialnych dla dziecka z założenia jest nieopodatkowane. Aby jednak tak było w 100 %, należy spełnić kilka warunków. Sam obowiązek zgłoszenia darowizny konieczny jest w przypadku przekroczenia wartości podarowanego majątku od rodziców w ciągu pięciu lat powyżej kwoty wolnej od podatku, czyli 9637 zł.

Wszelkie informacje na temat otrzymanej darowizny dla dziecka należy zawrzeć na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Wyjątkiem będą darowizny dla córki czy dla syna, które są sporządzone u notariusza w formie aktu notarialnego. Choć podatek od darowizny od rodziców z założenie nie jest konieczny do zapłaty, to w przypadku niedopilnowania formalności obowiązek podatkowy pozostanie na obdarowanym.Warto również pamiętać o jednym ważnym szczególe. W przypadku przekazania pieniędzy dla syna czy dla córki i przekroczeniu limitu 9637 zł w ciągu 5 lat, należy to udokumentować przelewem lub przekazem pocztowym. Nie można przekazywać gotówki bezpośrednio „z ręki do ręki”. W takiej sytuacji obdarowany będzie musiał zapłacić podatek od darowizny od rodziców.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny