Jak uzyskać dopłaty lub ulgi podatkowe do budowy domu?

Jak uzyskać dopłaty lub ulgi podatkowe do budowy domu?

Budowa domu jednorodzinnego to bardzo kosztowna inwestycja. Materiały, ekipy budowlane, podatki. Zastanawiamy się często nad obniżeniem kosztów takiej inwestycji. Jednym z rozwiązań obniżenia wydatków związanych z budową własnego domu są ulgi i dopłaty do budowy domu. Warto przeanalizować jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulg i dopłat.

Program Mieszkanie dla Młodych

Jednym z rozwiązań, aby otrzymać dopłatę do budowy domu jest uczestnictwo w programie MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych. Z programu tego mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 36. roku życia i dla których jest to pierwszy budowany dom. Program Mieszkanie dla Młodych działa podobnie w przypadku, gdy młode osoby decydują się na zakup domu lub mieszkania.

Aby skorzystać z programu MdM, budowa domu musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 roku lub na podstawie zgłoszenia budowy. Powierzchnia użytkowa budowanego domu jednorodzinnego nie powinna przekraczać 100 m2 lub 110 m2 w przypadku, gdy rodzina posiada troje dzieci.

Program Mieszkanie dla Młodych w przypadku budowy domu polega na zwrocie podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Są to takie materiały, które od maja 2004 roku objęte są wyższą stawką VAT. Materiałami takimi są m.in. okna i drzwi, cegły, płytki ceramiczne, drewno, płyty podłogowe, kleje oraz pokrycia dachowe i wiele innych. Kwota zwrotu podatków dla stawki 22 % jest równa 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Natomiast,  gdy stawka podatku VAT jest większa niż 22%, wówczas kwota zwrotu wydatków będzie równa 65,22 % dla stawki 23 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Korzystając z tego programu można, więc zredukować niektóre podatki, a w zasadzie zostaną one zwrócone po zakończeniu budowy domu. Po zaakceptowaniu wniosku można otrzymać od kilkunastu do 33 000 zł zwrotu podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że program Mieszkanie dla Młodych działa do września 2018 roku.

Obecnie program Mieszkanie dla Młodych został zastąpiony przez Mieszkanie Plus.

Program Mieszkanie Plus

Jednym z rozwiązań, aby otrzymać dopłatę do budowy domu jest uczestnictwo w rządowym programie M+, czyli Mieszkanie Plus. Prawdopodobnie pierwsze domy w ramach programu Mieszkanie Plus powstaną w 2019 roku. Podobnie jak w przypadku mieszkań, tak samo domy jednorodzinne mają powstawać na gruntach należących do Skarbu Państwa.

Domy jednorodzinne powstające w ramach programu Mieszkanie Plus zostaną wybudowane według ustandaryzowanych projektów. Będą to mogły być domy murowane, drewniane lub powstające z prefabrykatów. W lutym 2019 został ogłoszony konkurs przez BGK Nieruchomości oraz resort nauki na projekt modelowych domów jednorodzinnych. Do konkursu zostały zaproszone środowiska naukowe i uczelnie wyższe. Mają powstać ustandaryzowane projekty dla domów szeregowych, domów bliźniaczych, domów wolnostojących na terenach miejskich i domów wolnostojących na terenach wiejskich. Najlepsze projekty będą realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus. Modelowe projekty domów jednorodzinnych mają być dopasowane do rodziny w modelu 2+3.

Gruntami należącymi do Skarbu Państwa przeznaczonymi do programu Mieszkanie Plus zarządza Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). KZN będzie także tworzył kryteria naboru potencjalnych użytkowników programu. Krajowy Zasób Nieruchomości przewiduje pierwszeństwo w uczestnictwie i zawieraniu umów najmu dla tych osób, które zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych i których grunty zostały wywłaszczone na cele publiczne.

Dopłaty do budowy domu energooszczędnego

Innym rozwiązaniem, z którego można skorzystać, aby zredukować koszty budowy domu są dopłaty do budowy domu energooszczędnego. Jest to program w ramach funduszy Unii Europejskiej, a jego koordynatorem na terenie Polski jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Rok 2016 jest ostatnim, w którym możemy wykorzystać ten program przy realizacji naszego domu. Aby uzyskać tą dopłatę nasz dom musi spełniać szereg warunków technicznych, które sprawiają, iż nasz dom rzeczywiście ma być energooszczędny. Wszystkie wytyczne są szczegółowo weryfikowane przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dopłaty do budowy domu energooszczędnego mogą wynieść 30 000 zł przy podstawowym programie. Natomiast, gdy zdecydujemy, aby wybudować nasz dom w systemie pasywnym możemy otrzymać nawet 50 000 zł.

Program dofinansowań został zakończony w połowie 2016 roku.

Ulga budowlana

Innym bardzo popularnym od lat sposobem na zmniejszenie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego jest ulga budowlana. Rozwiązanie to pozwala zredukować koszty realizacji naszego domu o podatek VAT na materiały budowlane, których użyjemy przy realizacji naszego domu. Należy jednak pamiętać, że nie każdy ma prawo do korzystania z ulg budowlanych.

Z ulgi budowlanej można skorzystać na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że nie można w danym roku rozpocząć korzystania z ulgi. W ramach praw nabytych można korzystać z ulgi budowlanej w przypadku, gdy korzystało się z niej w latach poprzednich, na zasadzie przepisów podatkowych z lat, w których nabyło się prawo do korzystania z ulgi.

Budujący dom może skorzystać z kilku możliwości, aby obniżyć koszty jego budowy. Jednym z takich rozwiązań są ulgi oraz uczestnictwo w rządowym programie Mieszkanie Plus. Dzięki nim możemy otrzymać różnego rodzaju dopłaty i obniżyć wydatki na podatki. Aby starać się o ulgi oraz zwroty powinniśmy wypełnić odpowiednie formularze dostępne w urzędzie skarbowym, pod który podlega nasza inwestycja i pilnie przestrzegać wszystkich terminów i wymagań urzędu.