Prawna strona poddasza mieszkalnego

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. adaptacja poddasza wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji. Zgłoszeniu podlega zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania części obiektu, jakim jest poddasze. W zgłoszeniu należy określić w szczególności do czego dotychczas służyło poddasze i do czego ma służyć w przyszłości, czyli w jaki sposób zamierzamy użytkować poddasze.

Do zgłoszenia należy dołączyć opis i rysunek obiektu budowlanego, z zaznaczeniem części która ma zostać zaadaptowana jako poddasze mieszkalne. Do zgłoszenia należy dołączyć także zwięzły opis techniczny oraz oświadczenie o prawie do dysponowania budynkiem na cele budowlane. Jeśli do tej pory poddasze nie było użytkowane wcale, lub w zupełnie innym zakresie, mamy obowiązek dołączyć również ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę do tego uprawnioną.

Może się zdarzyć, że organ właściwy zażąda, uzupełnienia zgłoszenia o inne wymagane prawem dokumenty. Należy wtedy w ustalonym przez organ terminie, uzupełnić zgłoszenie.

Po dokonaniu wszystkich formalności i po upływie 30 dni od złożenia wniosku, możemy rozpocząć adaptację poddasza, o ile w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu. Nie należy zapominać, że zgłoszenie, tak jak w innych przypadkach, jest ważne dwa lata. W związku z tym mamy obowiązek rozpocząć prace przed upływem tego okresu, inaczej zgłoszenie traci moc i musimy złożyć je jeszcze raz w tej samej formie.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku, jeżeli specyfika adaptacji poddasza wymaga pozwolenia na budowę lub jeśli może spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska. Organ wnosi sprzeciw również w wypadku jeżeli planowana adaptacja poddasza, narusza ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co najczęściej w przypadku poddasza mieszkalnego nie będzie miało zastosowania.

Na podkreślenie zasługuje kwestia dotycząca sposobu adaptacji poddasza. Adaptacja poddasza polegająca na jego remoncie i przystosowaniu na cele mieszkalne, wymaga jedynie zgłoszenia. Jednak jeśli planujemy podniesienie dachu lub dobudowę schodów, wtedy niezbędne będzie pozwolenie na budowę.

Nowoczesne meble do Twojego domu - sprawdź te produkty!

Adaptacja poddasza mieszkalnego

Przy aranżacji i adaptacji poddasza największe znaczenie ma odpowiednie oświetlenie naturalne. Odpowiedni dobór okien sprawi, że poddasze mieszkalne będzie jasnym i ciepłym miejscem w którym chętnie będziemy przebywać.

Dostępny jest przebogaty wybór okien dachowych otwieranych do góry i do dołu, czyli tak zwanych okien uchylnych a także okien uchylno-obrotowych lub obrotowych. Najczęściej są to standardowe okna prostokątne, ale istnieje również możliwość zamontowania nadstawki trójkątnej lub w kształcie łuku. Niezależnie czy poddasze będzie nam służyć jako kuchnia, sypialnia czy pokój dziecięcy tego typu okna sprawdzą się w każdym wnętrzu poddasza mieszkalnego i zapewnią maksymalny dostęp światła naturalnego.

Dla wymagających powstały okna na poddasza z systemem elektrycznego sterowania. Dostępne także w wariancie z czujnikiem deszczu, co w przypadku okien na poddaszu wydaje się całkiem funkcjonalnym rozwiązaniem. Okna z systemem sterowania  falami radiowymi dają nam możliwość dużego zasięgu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domu.Specyfika poddasza absolutnie nie przeszkadza w tym, aby urządzić je przytulnie i pomysłowo. Ukośne ściany na poddaszu nadają charakter przestrzeni. Warto je podkreślić poprzez aranżację z wykorzystaniem elementów drewnianych a także pomalowanie ścian na pastelowe barwy. To ostatnie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej na niewielkim poddaszu mieszkalnym. W celu zwiększenia powierzchni poddasza użytkowego, można zastosować ścianki kolankowe, lecz takie przystosowanie wymaga już pozwolenia na budowę, ponieważ podnosi się w ten sposób dach.

Poddasza użytkowe są najczęściej wąskie i dość długie, o nierównej wysokości ścian. Przy adaptacji poddasza należy wziąć to pod uwagę i tak zaaranżować wnętrze aby uczynić je optycznie większym. Do tego celu może posłużyć umiejętne ustawienie mebli.

Zasadą jest, że niższe meble i łózko stawiamy przy niższej ścianie. Skosy poddasza mogą służyć także jako schowki na różne drobne przedmioty. Wykonanie takich schowków nie nastręcza żadnych trudności, sprawdzą się one szczególnie w pokoju dziecięcym.

Poddasze użytkowe nie musi oczywiście spełniać funkcji mieszkalnych, może również służyć jako biuro lub atelier. Przy właściwym rozmieszczeniu oświetlenia, niezbędnych urządzeń i mebli, będzie to miejsce eleganckie i funkcjonalne.

Poddasze mieszkalne, przy odrobinie inwencji i kreatywności może być przytulnym i przyjemnym miejscem i stanowić dodatkowy metraż naszego mieszkania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny