Konstrukcja i działanie hydroforów - porady praktyczne

Instalacje hydroforowe, nazywane również zestawami hydroforowymi, układami hydroforowo pompowym po prostu hydroforami, są zespołami urządzeń, dzięki którym możliwe uzyskanie i utrzymanie stałego ciśnienia wody w domowej sieci wodociągowej, która nie ma połączenia z ogólną siecią wodociągową. Przy instalacji hydroforu powinniśmy pamiętać o tym, aby umieścić go w budynku lub w piwnicy. Unikniemy wówczas przegrzania lub zamrożenia wody.

Zestawy hydroforowe składają się z kilku elementów ściśle ze sobą współpracujących. Zbiorniki hydroforowe są zamkniętymi zbiornikami ciśnieniowymi, które częściowo wypełnione są wodą i częściowo powietrzem. W zestawie hydroforowym umieszczany jest także manometr lub czasami również wodowskaz. Bardzo istotnym elementem zestawów hydroforowych są pompy wirnikowe, napędzane silnikiem elektrycznym. Zestawy hydroforowe posiadają również wyłącznik ciśnieniowy. Jest to automat sterowany pneumatycznie, nazywany również presostatem. Jego rola polega na włączaniu i wyłączaniu prądu elektrycznego. Kolejne ważne elementy to zawory odcinające, zawory zwrotne oraz zawór bezpieczeństwa, który odcina dostęp wody do instalacji wodociągowej. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o hydroforach.

Po włączeniu pompy woda doprowadzana jest do zbiornika. Napełnienie zbiornika wodą powoduje zmniejszenie się przestrzeni zajmowanej przez powietrze i co za tym idzie sprężenia powietrza. Gdy zadane ciśnienie zostaje osiągnięte, presostat wyłącza pompę. Gdy zawór poboru wody zostaje otwarty, powietrze o dużym ciśnieniu wypcha wodę ze zbiornika. Wówczas poziom wody w zbiorniku obniża się, natomiast ciśnienie powietrza spada. Gdy ciśnienie powietrza obniża się do minimalnego poziomu, presostat załącza pompę, a ciśnienie powietrza wzrasta, aż do wartości maksymalnej. Cykl ten powtarza się.

Poniższy schemat instalacji dotyczy studni, w których lustro wody znajduje się na głębokości do 9 m poniżej hydroforu, wówczas stosowane są pompy hydroforowe. Gdy poziom wody w studni znajduje się niżej, musimy zastosować pompę głębinową. W takim przypadku instalacja wygląda zupełnie inaczej, gdyż pompę głębinową zanurza się w wodzie w studni.

Montaż hydroforu - schemat instalacji

Instalacja rury ssawnej w studni głębinowej

Rura zasysająca wpuszczana jest do studni. Na końcu tej rury należy umieścić zawór zwrotny, który zabezpiecza przed cofaniem się wody do studni. Końcówkę rury zasysającej stanowią zawór zwrotny, złączka do podłączenia rury, a także sitko, które zabezpiecza przed dostaniem się nieczystości do zestawu hydroforowego. Te elementy należy solidnie przykręcić do tej końcówki rury zasysającej, która zostanie umieszczona w studni, a następnie uszczelnić taśmą teflonową. Ta końcówka rury wraz z sitkiem i zaworem zwrotnym nosi nazwę smoka ssawnego. Gdy smok ssawny jest już skręcony możemy go wrzucić do studni głębinowej. W przypadku, gdy nasz zestaw hydroforowy ma nam służyć przez cały rok, powinniśmy pamiętać o tym, aby rurę wkopać w ziemię na głębokość ok. 1 m. Uchroni to przed zamarznięciem. A może zainteresuje cię także ten artykuł z cennikiem usług hydraulicznych?

Polecane produkty do uzdatniania wody

Instalacja zaworu zwrotnego i filtra zabezpieczającego wirniki

Kolejnym etapem jest podłączenie zaworu zwrotnego do hydroforu. Zawór zwrotny należy dokładnie uszczelnić przy pomocy taśmy teflonowej, a następnie solidnie przykręcić w odpowiednim miejscu do zbiornika hydroforowego. Ten zawór zwrotny ma za zadanie zabezpieczenie przed cofaniem się wody ze zbiornika do rury. Bardzo ważnym elementem zabezpieczającym hydrofor przez zanieczyszczeniami, a co za tym idzie, przed zużyciem się wirników pompy jest specjalny filtr. Należy go dokładnie zabezpieczyć taśmą teflonową, a następnie dokładnie i szczelnie przykręcić do zaworu zwrotnego.

Instalacja zabezpieczenia przed pracą na sucho

W przypadku zestawów hydroforowych bardzo ważne jest, aby pompy nie pracowały na sucho. Czasami może zdarzyć się, że poziom wody w studni się obniży i występuje ryzyko, że pompa hydroforowa będzie pracować na sucho. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W tym celu montuje się do hydroforu specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho. Zabezpieczenie spowoduje zatrzymanie pracy pompy, w przypadku, gdy nie ma dostępu do wody. Urządzenie to należy uszczelnić taśmą teflonową a następnie solidnie przykręcić w odpowiednim miejscu do hydroforu. A może zainteresuje cię także ten artykuł ze schematem działania centralnego ogrzewania?

Podłączenie hydroforu do studni - instalacja zaworu kulowego

Następnym etapem w montażu hydroforu jest instalacja zaworu kulkowego. Zawór ten umożliwia odcięcie dopływu wody w razie awarii. Zawór kulowy należy uszczelnić taśmą teflonową i przykręcić w odpowiednim miejscu do instalacji zabezpieczającej hydrofor przed pracą na sucho, którą uprzednio również uszczelniamy taśmą teflonową.

Instalacja rury zasilającej sieć wodociągową w domu

Gdy zawór kulowy jest już zamontowany, możemy przykręcić do niego rurę, która będzie doprowadzać wodę do instalacji wodociągowej w domu. Rura zasilająca musi być zawsze zainstalowana powyżej zaworu kulowego tak, aby można było w łatwy sposób odciąć dopływ wody do instalacji domowych w razie awarii.

Instalacja rury ssawnej do hydroforu

Następnym etapem jest podłączenie rury ssawnej do hydroforu. Rura ssawna jest rurą długą i sztywną. W celu podłączenia jej do hydroforu stosuje się więc dodatkową giętką rurę. Końcówkę rury ssawnej, obie końcówki rury giętką oraz wejście w hydroforze uszczelniamy taśmą teflonową, a następnie solidnie przykręcamy końcówkę rury ssawnej do jednej końcówki rury giętkiej, a drugą końcówkę rury luźnej do odpowiednie wejścia hydroforu z zaworem zwrotnym i filtrem zabezpieczającym wirniki. A może zainteresuje cię także ten artykuł o przyłączu wodociągowym i prądu do działki?

Uruchomienie i regulacja hydroforu

Gdy wszystkie elementy są już zamontowane, przed uruchomieniem pompy musimy pamiętać o tym, aby całą instalację napełnić wodą. Tak jak wcześniej zostało wspomniane praca na sucho może uszkodzić pompę. Po napełnieniu całej instalacji wodą możemy uruchomić pompę. Ostatnią czynnością, która sprawi, że nasz hydrofor będzie pracował we właściwy sposób jest regulacja hydroforu. Powinniśmy odpowiednio uregulować wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu, tak, aby w odpowiedni sposób kierował pracą pompy.

Jak można się przekonać podłączenie hydroforu do studni i do instalacji wodnych w domu nie jest skomplikowane i każdy może zrobić to samemu. Powyższy schemat podłączenia hydroforu pokazuje krok po kroku czynności, które powinniśmy wykonać przy instalacji hydroforu w naszym domu i o czym musimy w szczególności pamiętać.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 82,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny