Niezależnie od tego, czy budujemy duży, czy mały dom jednorodzinny (zobacz przykłady), odpowiednie przygotowanie działki ma kluczowe znaczenie. Stan "zero" to szczególnie ważny etap, ponieważ popełnione podczas prac ziemnych błędy będzie bardzo trudno usunąć/naprawić.

Pozostawienie ziemi urodzajnej

Usunięcie ziemi urodzajnej, tzw. humusu jest konieczne. W przeciwnym wypadku substancje organiczne, które znajdują się w ziemi, z czasem zaczną się rozkładać i wpływać destrukcyjnie na podłogę.

Pozostała warstwa ziemi nie zapewni też odpowiedniej stabilności dla innych warstw podłogi. Dlatego konieczne jest dokładne oczyszczenie z ziemi. Pozostałą glebę można wykorzystać w ogrodzie.

Za słabo zagęszczona podsypka

Podsypkę z piasku lub pospółki należy bardzo starannie i dokładnie zagęścić. Żwir, keramzyt, czy też tłuczeń zagęszczają się bardzo słabo, przykładowo w przypadku keramzytu, pod wpływem zagęszczenia, zmniejsza on swoją objętość o 10 %.

Prawidłowo ubita podsypka powinna być ubijana warstwowo, najlepiej na mokro. Konieczne jest zastosowanie specjalnej maszyny wibracyjnej. Mocne ubicie gruntu ma duże znaczenie w przypadku użytkowania budynku, jego przyszłości. Jeśli ziemia będzie ubita zbyt słabo, dom może z czasem osiadać, co stwarza realne zagrożenie nie tylko dla budynku, ale i dla jego mieszkańców. Podłoga może również zacząć pękać.

Podsypka nie może być także ubita zbyt mocno, ponieważ z czasem może zacząć pękać, zwłaszcza w narożach fundamentów. Dlatego też wskazane jest skorzystanie z usług fachowca na tym etapie budowy.

Podłoga na gruncie

Należy również pamiętać, że na podsypkę nie nadaje się gruz w dużych kawałkach, ponieważ znacznie trudniej go ubić. Duże kawałki często nie rozbijają się całkowicie i powstają pomiędzy nimi szczeliny. Powoduje to powstanie miejsc nieszczelnych, które osłabiają konstrukcję budynku. Z czasem budynek może nierówno osiadać, jak również mogą powstać pęknięcia podłogi.

Szczeliny pomiędzy płytami izolacyjnymi

Pomiędzy szczelinami zawsze ucieka najwięcej ciepła, dlatego izolacja powinna być układana niezwykle starannie. Wskazane jest układanie ocieplenia w dwóch warstwach, tak aby ich spoiny się nie pokrywały ze sobą. Droższym rozwiązaniem jest ułożenie płyt z frezowanymi, czyli ukształtowanymi schodkowo krawędziami.

Za słaba wytrzymałość styropianu

Styropian, który ma pełnić rolę materiału izolacyjnego musi być bardzo odporny na ściskanie, ponieważ będzie obciążony nie tylko materiałem podposadzkowym, posadzką, ściankami działowymi, ale również wszystkimi sprzętami, które znajdą się w budynku. W domach jednorodzinnych stosuje się zazwyczaj styropian EPS 100.

Brak dylatacji obwodowych

Podkład poddawany jest różnicy temperatur oraz wilgotności, dlatego też może się rozszerzać, jak i kurczyć. Dlatego też tak ważna jest dylatacja obwodowa, która oddzieli podkład od ściany. W innym przypadku podkład może napierać na ściany i powodować ich pękanie. Dylatacje wykonuje się również w warstwie posadzki. Dlatego też przy ścianach, słupach oraz pionach, które przechodzą przez strop, robi się szczeliny, których szerokość waha się 1,5- 2 cm.

Brak izolacji przeciwwilgociowej lub jej złe ułożenie

Folię izolacyjną należy układać bardzo starannie, najlepiej z 15 cm zakładami. Pod każdym rodzajem podłogi wskazane jest układanie izolacji. Nawet płytki ceramiczne nie tworzą w pełni szczelnej powłoki. Konieczne jest zatem ułożenie izolacji z folii lub tzw. folii płynnej, czyli masy, którą układa się w sposób podobny do powłok malarskich.

Brak warstwy spadkowej

W pomieszczeniach, w których znajdują się wpusty kanalizacyjne, czyli w łazienkach, kotłowniach, pralniach, czy garażach, konieczne jest ukształtowanie spadku podłogi w kierunku wpustu.

Za mała wytrzymałość podkładu podposadzkowego

Grubość podkładu ustalana jest już na etapie projektu. Jeśli jednak inwestor zmienia w trakcie budowy grubość, czy ilość ścianek działowych lub podejmuje decyzję o ułożeniu ogrzewania podłogowego, konieczne stają się konsultacje z konstruktorem budowlanym, który oceni, czy nie będą zbyt dużym obciążeniem dla budynku.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 98,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny