Polacy inwestują w coraz mniejszy metraż

Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wynika, że Polacy decydują się na budowę domów jednorodzinnych o coraz to mniejszym metrażu. Jeszcze w roku 2015 średnia powierzchnia użytkowa nowopowstałych domów jednorodzinnych wynosiła 146,4 m2. Już rok później, omawiana wartość spadła do 145,8 m2. Jest to spadek o niespełna 0,5%.

Największe różnice zanotowano jednak na przestrzeni lat 2017 – 2019. Średnia powierzchnia użytkowa nowopowstałych domów jednorodzinnych w 2017 roku została oszacowana przez GUS na 145,1 m2. Rok później, wskaźnik średniej spadł do wartości 144,2 m2, czyli o 0,6 %. Kolejny rok przyniósł dalszą tendencję spadkową, a średnia powierzchnia użytkowa nowopowstałych domów jednorodzinnych w 2019 roku wyniosła 143,3. Jest to kolejny 0,5 spadek w skali procentowej.

Analiza danych statystycznych GUS wskazuje na fakt, że Polacy zareagowali na wzrost cen w branży budowlanej. Szacuje się, że koszt budowy domu jednorodzinnego w ostatnim roku wzrósł o ponad 20 % w porównaniu do lat 2017 – 2018. Jest to mocno odczuwalna różnica, która przełożyła się na preferencje wśród prywatnych inwestorów. Na obecną chwilę wszystko wskazuje na to, że trendy spadkowe utrzymają się także w roku 2020, a być może także w latach kolejnych.

Średnia powierzchnia użytkowa nowopowstałych domów jednorodzinnych

Lata

Średnia powierzchnia w m2

2015

146,4

2016

145,8

2017

145,1

2018

144,2

2019

143,3

Wielkość domów jednorodzinnych w poszczególnych miastach

Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych jest ściśle uzależniona od lokalizacji inwestycji. Co prawda w danych Głównego Urzędu Statystycznego nie odnajdziemy tu gotowych wyników, jednak możemy je przeliczyć samodzielnie. Średnia powierzchnia użytkowa będzie tu wynikiem dzielenia łącznej powierzchni nowych domów oraz liczby ukończonych inwestycji.

Z naszej analizy wynika, że największe budynki jednorodzinne znajdują się na terenie Warszawy. Średnia powierzchnia użytkowa inwestycji oddanych do użytku w roku 2019 wyniosła tu 194,1 m2. Taka wartość może być poniekąd związana ze stosunkiem ceny gruntów do kosztów budowy. Koszty zakupu działek w stolicy należą bowiem do najwyższych w naszym kraju.

Stosunkowo duże domy jednorodzinne buduje się także na terenie Olsztyna. Średnia powierzchnia użytkowa nowych inwestycji jednorodzinnych wyniosła w tym mieście 188,2 m2. Na nieznacznie mniejsze domy zdecydowali się mieszkańcy Łodzi, gdzie średnia powierzchnia wyniosła 180,4 m2.

Jeszcze mniejszy metraż nowych nieruchomości odnotowano na terenie Szczecina. Średnia powierzchnia użytkowa dla nowopowstałych domów jednorodzinnych wyniosła tam 176,8 m2, a we Wrocławiu 175,8 m2. Na najmniejsze inwestycje zdecydowali się mieszkańcy Rybnika oraz Chełma. Średnia powierzchnia użytkowa nowopowstałych budynków jednorodzinnych wyniosła tam odpowiednio 117,3 oraz 110,7 m2.

Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych w poszczególnych miastach

Miasto

Średnia powierzchnia w m2

Warszawa

194,1

Olsztyn

188,2

Łódź

180,4

Szczecin

176,8

Wrocław

175,8

Chełm

117,3

Rybnik

110,7

Coraz większą popularnością cieszy się także budowa domów jednorodzinnych o zwartej bryle i o dwuspadowym dachu. Szacuje się, że w 2019 roku ponad 70 % domów oddanych do użytku posiadało dach dwuspadowy. Drugie miejsce względem popularności zajęły dachy wielospadowe, wznoszone w przypadku 14 % domów jednorodzinnych. Pozostałe 16 % domów posiadało dachy kopertowe, jednospadowe bądź płaskie.

Pamiętajmy, że większa liczba skosów dachowych, dodatkowe lukarny, balkony i tarasy wpływają na zwiększenie kosztów budowy. Wybór prostej bryły budynku oraz dachu o nieskomplikowanym kształcie może odczuwalnie zmniejszyć koszty budowy i w pewnym stopniu skompensować rosnące ceny inwestycyjne.

Inwestorzy coraz częściej wybierają też nowoczesną blachodachówkę, która stała się wygodną alternatywą dla dachówki ceramicznej. Zaletą tego rozwiązania jest niska cena materiału, a także brak konieczności inwestycji w bardziej masywne fundamenty, które musiałyby przenosić obciążenia ciężkiej dachówki ceramicznej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny