Pozwolenie na budowę

O obowiązku pozyskania pozwolenia na budowę mówi ustawa Prawo Budowlane (od 2015 roku część domów może być budowana też na zgłoszenie). Bez uregulowania spraw formalnych nie jest możliwe rozpoczęcie prac budowlanych, a działanie niezgodne z prawem będzie się wiązało z sankcjami. W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę należy się udać do starostwa powiatowego, a dokładniej do jego wydziału architektury i budownictwa. Tam wypełnia się stosowny formularz i składa wszystkie niezbędne dokumenty, po czym pozostaje tylko czekać na wydanie decyzji przez urząd.
Budynek gospodarczy bez pozwolenia - czy można wybudować go na zgłoszenie?
Budynek gospodarczy bez pozwolenia - czy można wybudować go na zgłoszenie?
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych?
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych?
Studnie głębinowe - cena, pozwolenie, wiercenie i inne ważne informacje
Studnie głębinowe - cena, pozwolenie, wiercenie i inne ważne informacje
Wody gruntowe – jak sprawdzić poziom, co warto wiedzieć
Wody gruntowe – jak sprawdzić poziom, co warto wiedzieć

Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, wymagane są następujące dokumenty: projekt budowlany w czterech egzemplarzach, decyzja o warunkach zabudowy, jeśli takowa była wymagana, oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki w postaci aktu własności lub umowy dzierżawy (ponieważ dokument ma postać oświadczenia, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy), zaświadczenie o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych, a także ewentualne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, jeśli są one wymagane szczególnymi przepisami prawa. Ostatnie dokumenty wiążą się ze specyfiką planowanej inwestycji, która może wymagać na przykład stanowiska sanepidu lub czynić zadość przepisom przeciwpożarowym. Jak widać, odpowiedź na pytanie, jak uzyskać pozwolenie na budowa nie w każdym wypadku jest jednoznaczna, gdyż wymagane dokumenty mogą się różnić w poszczególnych przypadkach.

Jeśli jesteśmy przekonani, że dostarczyliśmy wszystko, co potrzebne z wnioskiem o pozwolenie na budowę, z ewentualnego błędu może nas wyprowadzić urząd. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny lub wybrany dokument będzie zawierał błędy, urząd nałoży obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W razie niespełnienia wskazanych wymogów formalnych, do naszych rąk dotrze odmowna decyzja dotycząca udzielenia pozwolenia na budowę.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy dostarczyć do wydziału architektury i budownictwa właściwego starostwa powiatowego.

Kto wydaje zezwolenie na budowę i jak długo trzeba czekać?

Wszelkie formalności i terminy uszczegóławia ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt. 12 pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Z kolei cały rozdział czwarty mówi o przebiegu procedur związanych z pozyskiwaniem zezwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie, kto wydaje pozwolenie na budowę, wskazuje zamknięty katalog podmiotów. Są to: starostwa, wojewoda i okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa. Jeśli jednak chodzi o budowę budynku mieszkalnego, zadania administracji architektoniczno-budowlanej w tym zakresie wypełniają starosta (organ pierwszej instancji) i wojewoda (organ wyższego stopnia względem starosty). Jak to w prawie stoi, od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie. W razie odmowy starosty wydania pozwolenia na budowę możliwe jest złożenie odwołania od tej decyzji do wojewody.

Ważniejszą kwestią od tego, kto wydaje decyzję, jest odpowiedź na pytanie, jak długo trzeba na nią czekać? Kiedy złożyliśmy wniosek i wszystko, co potrzebne organowi do wydania decyzji, ten ma 65 dni na wydanie decyzji. W praktyce jednak, wziąwszy pod uwagę konieczność załatwienia szeregu formalności, cały proces od momentu rozpoczęcia gromadzenia dokumentów do rzeczywistej budowy trwa od minimum trzech do trzech i czterech miesięcy.

CZYTAJ WIECEJ
Zmiany w prawie budowlanym 2017 – przegląd i prognozowany wpływ na rynek budowlany w Polsce
Zmiany w prawie budowlanym 2017 – przegląd i prognozowany wpływ na rynek budowlany w Polsce
Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?
Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?
Budowa budynku gospodarczego - projekt, formalności, budowa krok po kroku
Budowa budynku gospodarczego - projekt, formalności, budowa krok po kroku
Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?
Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?
Zmiany w projekcie domu - radzimy, jak się do nich zabrać
Zmiany w projekcie domu - radzimy, jak się do nich zabrać
Rozbudowa domu – analizujemy koszty, potrzebne dokumenty i dostępne projekty
Rozbudowa domu – analizujemy koszty, potrzebne dokumenty i dostępne projekty
Dobudowa garażu do domu jednorodzinnego - koszty, procedura, potrzebne zezwolenia, podjazd do garażu
Dobudowa garażu do domu jednorodzinnego - koszty, procedura, potrzebne zezwolenia, podjazd do garażu
Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku
Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku
Budowa bez pozwolenia na budowę
Budowa bez pozwolenia na budowę
Kierownik budowy - obowiązki, uprawnienia, kto może nim zostać?
Kierownik budowy - obowiązki, uprawnienia, kto może nim zostać?
Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 5 krokach?
Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 5 krokach?
Ta strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.


Zamknij