Prawo spadkowe Gdańsk - spadek a formalności ze strony spadkobiercy

Odrzucenie spadku - co się dzieje w przypadku odrzucenia spadku?

Przedawnienie prawa do zachowku

W tekście zawarliśmy szereg cennych informacji z zakresu prawa spadkowego.

Prawo spadkowe Gdańsk - spadek a formalności ze strony spadkobiercy

Chociaż spadek kojarzy się zazwyczaj z zyskiem, czasami potrafi przysporzyć wiele problemów. W przypadku rozpoczęcia postępowania spadkowego na początku niezbędne jest udokumentowanie prawa do uzyskania majątku po osobie zmarłej. Dokumenty takie jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia będą tutaj kluczowe. Również notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie nam potrzebne; dzięki niemu będzie możliwe wejście we władanie pozyskanym majątkiem.

Jeżeli jest kilku spadkobierców nie mogących dojść ze sobą do porozumienia, wówczas może dojść do procesu o podział majątku spadkowego. Zazwyczaj sprawy sporne trafiają na sądową wokandę, a sędzia po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy decyduje, którzy spadkobiercy są uprawnieni do dziedziczenia i w jakim stopniu, a także który ze spadkobierców powinien spłacić pozostałych członków rodziny. Im więcej informacji opisujących prawo spadkowe (sprawdź na: www.zachowek.biz.pl/adwokat-gdansk-prawo-spadkowe) poznasz, tym lepiej będziesz rozeznany w przypadku zaistnienia spornej sytuacji.

Poznaj swoje uprawnienia i obowiązki jako zapisobierca, spadkobierca, wydziedziczony, uprawniony lub zobowiązany do zapłaty zachowku, jak również szanse i koszty założenia w sądzie sprawy spadkowej.

W trakcie prowadzenia sprawy przed sądem, warto mieć przygotowane wszystkie potrzebne pisma procesowe, pozwy i wnioski w sprawach o stwierdzenie lub zmianę nabycia spadku, podważanie testamentu, odrzucenia spadku, podziału majątku spadkowego i zapłaty zachowku.

Pamiętajmy też, że nie wszystkie sprawy spadkowe muszą znaleźć swój finał w sądzie. Może też dochodzić do negocjacji ugodowych z innymi spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku. Wówczas powinniśmy przygotować stosowną ugodę zabezpieczającą nasze interesy.

Odrzucenie spadku - co się dzieje w przypadku odrzucenia spadku?

Bywają sytuacje, w których niektóre osoby nie chcą otrzymać spadku. Jak można się domyślić, zazwyczaj dot. to sytuacji, w których spadkobiercy dziedziczą wyłącznie długi osoby zmarłej. W takich przypadkach adwokat prawa spadkowego Gdańsk zaleca odrzucić spadek. Spadkobiercy pełnoletni mogą to zrobić samodzielnie w swoim imieniu, z kolei w imieniu spadkobierców niepełnoletnich muszą to zrobić rodzice albo opiekunowie prawni. Warto wspomnieć, że na odrzucenie spadku są określone w ustawie terminy, dlatego ważne jest ich dokładne przestrzeganie. Jeśli ich nie dotrzymamy, uznaje się, że spadkobierca zgadza się na dziedziczenie całego majątku osoby zmarłej, w tym również jego długów. Sytuacja dotyczy także dzieci, które nie osiągnęły osiemnastego roku życia lub wnucząt nie mogących samodzielnie odmówić przyjęcia spadku.

Przedawnienie prawa do zachowku

Prawo do zachowku nie posiada charakteru wieczystego. Podobnie jak większość instytucji w prawie cywilnym, tak również zachowek ulega przedawnieniu. Jeśli upłynie termin określony w Kodeksie Cywilnym, osoby uprawnione nie będą mogły już skutecznie dochodzić swoich praw. Warto pamiętać, że roszczenia z tytułu zachowku ulegną przedawnieniu wraz z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku lub ogłoszenia testamentu. Adwokat Gdańsk prawo spadkowe przypomina, że w przypadku spadkobierców ustawowych, moment od którego liczy się bieg przedawnienia, to moment śmierci spadkodawcy, natomiast dla spadkobierców testamentowych będzie to moment ogłoszenia testamentu.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej