Projekty domów energooszczędnych

Dom energooszczędny - czyli jaki? 

W dostępnych źródłach panuje duży chaos interpretacyjny i nazewniczy. Żeby dom mógł zasłużyć sobie na miano energooszczędnego powinien spełniać szereg wymagań i wyśrubowanych norm.

Przed wszystkim dom energooszczędny powinien zużywać nie więcej niż 70% energii w porównaniu z typowymi domami – czyli zapotrzebowanie na energię w skali roku nie powinno przekroczyć 40 kWh/m2. Zasadą jest, że dom energooszczędny powinien przynajmniej w części być samowystarczalny energetycznie czyli korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. Często zamiennie używany termin - dom pasywny, powinien mieć jeszcze lepsze parametry (zapotrzebowanie na energię do 30% w porównaniu do standardowych domów).

Na wydziale nauk technicznych, wielu polskich uczelni istnieją przedmioty ukierunkowane na poznanie sposobów projektowania domów energooszczędnych. Na wykładach z tego zakresu, studenci poznają rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe wykorzystywane do budowy domów energooszczędnych. Projektowanie takich domów jest osobną gałęzią wiedzy, tak więc projekt domu energooszczędnego należy nabywać w fachowych biurach projektowych.

Przy budowie domu energooszczędnego nawet z pozoru błahe kwestie, nabierają dużego znaczenia. Bardzo ważny jest dobór właściwej działki. Działka na której ma docelowo stanąć dom energooszczędny, musi być na tyle duża, aby można było odpowiednio postawić dom. Dom nie będzie spełniał wymagań energooszczędności jeśli zostanie postawiony w sąsiedztwie wysokich budynków. Wjazd należy projektować w ten sposób aby znalazł się od strony północnej lub wschodniej.

Duże pokoje z przeszkleniem należy sytuować od strony południowej, garaż może znaleźć się od strony północnej, jednak nie powinien być wyposażony w okna. Wszystkie elementy z których powstają domy energooszczędne, muszą mieć bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Ponadto dach w domu energooszczędnym nie powinien mieć dużego skosu. Elementy dekoracyjno-użytkowe w postaci tarasów, balkonów i podcieni nie są wskazane.

Dom energooszczędny to dom szczelny - dobór odpowiednich drzwi i okien ma kapitalne znaczenie. Chcąc jak najbardziej wkomponować się w ideę energooszczędności można rozważyć również budowę przydomowej elektrowni wiatrowej lub zainwestować w panele słoneczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać w tym artykule.

Projekty domów energooszczędnych

Wszystkie powyższe wytyczne należy wziąć pod uwagę już na etapie projektowania domu energooszczędnego. Zaniedbania na tym istotnym etapie spowodują, że dom nie będzie spełniał zamierzonych funkcji. Inwestor zainteresowany budową tego rodzaju domu, może zamówić dedykowany projekt domu energooszczędnego lub kupić gotowy.

Gotowe projekty domów energooszczędnych są o tyle warte rozważenia, że kosztują dużo mniej niż projekty indywidualne a także w miarę potrzeby, istnieje możliwość dopasowania ich do wymagań konkretnej działki i oczekiwań inwestora.

Pracownie projektów w których można nabyć gotowe projekty domów energooszczędnych dają możliwość dokonania zmian projektu po uzyskaniu zgody autora. Zmiany mogą być wprowadzone przez uprawnione do tego osoby. Zmiany drobne nie wymagają zgody autora projektu.

Wszystkie wyszczególnione cechy domów energooszczędnych powinny być zachowane w projekcie. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na estetykę wizualizacji, ale przede wszystkim na dokładną specyfikację. Nie dajmy się zwieść ładnym rysunkom i nazwie, żądajmy informacji na czym polega energooszczędność w wybranym przez nas projekcie.

Projekty domów energooszczędnych zaczynają się kwotą 2000 zł i dochodzą do 3000 zł. Jednak nie cena powinna być tutaj kryterium wyboru. Adaptacja projektu to kolejne kilka tysięcy złotych, jednak jest to uzależnione od wielkości dokonanych zmian.

Jeżeli natomiast interesuje Cię koszt budowy domu energooszczędnego, sprawdź go tu.

Dodatkowe wyposażenie domów energooszczędnych

Osobną kwestią jest wyposażenie domu w panele słoneczne lub przydomową elektrownię wiatrową. W przypadku droższych i bardziej wydajnych elektrowni wiatrowych produkcja energii elektrycznej odbywa się prawie za darmo, biorąc pod uwagę że liczba dni wietrznych w Polsce to większość roku. Niezwykle odpowiednie regiony do wykorzystania elektrowni wiatrowych, to północna część Polski, czyli Pomoże i Suwalszczyzna, gdzie dni wietrznych jest najwięcej a wiatry są stosunkowo najsilniejsze.

Panele słoneczne to kolejny pomysł na zwiększenie energooszczędności budynku mieszkalnego. Jednak podstawową ich wadą jest cena - są bardzo kosztowne. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych byłoby opłacalne dla inwestorów w przypadku, jeśli byłaby możliwość odsprzedaży nadwyżek energii, co jak dotychczas pozostaje w sferze planów.

Projekty domów w atrakcyjnych cenach - zobacz!

Niedawno weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii, która daje pewne możliwości w kwestii odsprzedaży energii wytworzonej w gospodarstwach domowych, jednak od czasu wejścia jej w życie  minął zbyt krótki okres aby móc powiedzieć jak sytuacja będzie wyglądała w praktyce.

Wspomniane wyżej fakultatywne opcje są tylko pomysłem na zbliżenie się do ideału domu energooszczędnego. Jednak dom energooszczędny może funkcjonować z powodzeniem bez tych kosztownych dodatków. Wystarczy, że projekt będzie wykonany lub dobrany zgodnie z założeniami gwarantującymi energooszczędność domu, materiały będą odpowiednie a okna i drzwi będą minimalizować straty ciepła.

Przy wyborze drzwi do domu energooszczędnego trzeba zwrócić uwagę na współczynnik przepuszczalności ciepła Uw i szczelność. Z kolei przy wyborze projektu zasięgnąć fachowej porady, nie działać gwałtownie, tylko zebrać wszystkie potrzebne informacje. Budowa domu energooszczędnego to rzecz warta zachodu i poniesionych kosztów.

Budownictwo energooszczędne staje się obecnie nie tyle przejawem dbałości o stan środowisko naturalnego czy o wysokość przyszłych wydatków na ogrzewanie, co obowiązkiem wynikającym z przepisów.

Domy energooszczędne

Zmiany dotyczące budownictwa jednorodzinnego są systematycznie wprowadzane począwszy od 2014 roku, kiedy to dla nowo budowanych domów zaczął obowiązywać współczynnik przenikania ciepła 0,25 W/(m2K). Kolejne regulacje zostaną wprowadzone w 2017, a następne w 2021 roku, gdy wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła wyniesie 0,20 W/(m2K). Nowo budowane domy mają być w efekcie lepiej zaizolowane, a co za tym idzie – mają wymagać mniejszych nakładów na ogrzewanie. Cieplejsze ściany, okna, drzwi i okna to jednak nie wszystko. Nowe domy powinny też spełniać warunek maksymalnej dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (czyli pochodzącą z surowców nieodnawialnych – np. węgla). Wskaźnik ten (EP) kompleksowo opisuje budynek pod względem energetycznym i środowiskowym. Na jego wartość wpływa m.in. sprawność systemów grzewczych i rodzaj paliw stosowanych do ogrzewania.

Zmieniające się przepisy warto wziąć pod uwagę, planując budowę domu. Nie zaszkodzi  przy tym zastosować bardziej energooszczędne rozwiązania i dostosować budynek do przepisów, które zaczną obowiązywać w niedalekiej przyszłości. Na co należy zwrócić uwagę, oprócz parametrów przegród zewnętrznych i sposobu ogrzewania? – Na pewno istotny jest kształt budynku. Im prostsza i bardziej zwarta bryła, tym korzystniej. Tym łatwiej wyeliminować ryzyko pojawienia się mostków termicznych, przez które ciepło ucieka na zewnątrz. W projekcie domu energooszczędnego najlepiej więc, aby było jak najmniej załamań, czyli wszelkich wykuszy, lukarn, a także balkonów. W przypadku tych ostatnich poleca się konstrukcje samonośne – radzi architekt z pracowni projektowej Tooba.pl. Mostki cieplne powstają zazwyczaj w wyniku wadliwego wykonawstwa lub zbyt cienkiej izolacji termicznej. Im bardziej skomplikowana bryła budynku, tym większe prawdopodobieństwo, że takie miejsca jednak powstaną. Dach domu też powinien być prosty – dwuspadowy, o łagodnym kącie nachylenia połaci. Wrażliwymi miejscami, przy których mogą powstawać mostki cieplne, są również okolice okien oraz wprowadzenia przyłączy. Jedne i drugie powinny zostać dobrze uszczelnione. W domach energooszczędnych, realizowanych przy udziale dofinansowania z programu NFOŚiGW, zaleca się nawet montaż specjalnych puszek na gniazda i łączniki. Ponadto stosuje się wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a nie naturalną.

Dla osiągnięcia oczekiwanych efektów niezmiernie istotny jest również sposób usytuowania domu względem stron świata i związane z tym odpowiednie rozmieszczenie okien. Aby maksymalnie wykorzystać darmowe ogrzewania słoneczne i zminimalizować straty ciepła, największe przeszklenia planuje się od strony południowej, po przeciwnej stronie umieszcza się natomiast jedynie niewielkie okienka. 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny