Projekt zagospodarowania działki - kwestie prawne i definicja

Kwestie związane z koniecznością posiadania projektu zagospodarowania terenu, reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

Art. 34

3. Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

Zatem ustawa wskazuje na to, że projekt zagospodarowania działki jest częścią dokumentacji projektu budowlanego, który należy złożyć do urzędu, ubiegając się o pozwolenie na budowę. Definicja nie wygląda na zbyt skomplikowaną. Jednak sam projekt terenu budowy musi składać się z mapy oraz części opisowej. W tym celu wykorzystywana jest mapa do celów projektowych, która musi być zgodna z oryginałem. Najczęściej rysunek budowlany jest nanoszony na mapę w skali 1:500. Tylko w niektórych sytuacjach dopuszczona jest mapa w skali 1:1000.

Jak uzyskać projekt zagospodarowania terenu - koszt

Projekt terenu budowy koniecznie musi być przygotowany przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia do sporządzania tego typu projektów. Dodatkowo musi należeć ona do izby samorządu zawodowego. Najczęściej jest to biuro architektoniczne, u którego zamawialiśmy projekt budowlany domu. Jednak nie jest to konieczność, szczególnie jeżeli korzystamy z gotowego projektu, na przykład zakupionego przez Internet. Wtedy należy przygotować rysunek budowlany zawierający adaptację budynku na terenie działki.

Koszt projektu zagospodarowania działki jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Dlatego może wahać się on od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Na pewno opłacalnym rozwiązaniem jest zamówienie projektu terenu budowy w tym samym biurze architektonicznym, z którego chcemy zakupić projekt domu. Ponieważ wtedy koszt z wykonany dodatkowy rysunek budowlany terenu budowy jest zazwyczaj wliczony w pakiet wszystkich usług. Ostateczny koszt projektu będzie uzależniony od tego, jakie oznaczenia mają być zastosowane, a także jaką powierzchnią działki dysponujemy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o zagospodarowaniu terenu budowy.

Problem z posadzką?

Szukasz produktów dobrej jakości, łatwych w użyciu i szybkoschnących?

Poznaj farby, uszczelniacze oraz inne materiały firmy Watco, pozwalające na szybkie, wytrzymałe i długotrwałe utrzymanie posadzek technicznych i przemysłowych. Dzięki nam wykonasz więcej zleceń w tym samym czasie!

Sprawdź!

Co musi zawierać mapa i opis projektu

Już wiemy, że projekt zagospodarowania terenu powinien składać się z dwóch części: rysunkowej oraz opisowej. Rysunek budowlany powinien obejmować przede wszystkim:

 • To w jakim miejscu znajduje się działka, szczególnie względem sąsiednich działek, z ukierunkowaniem na strony świata
 • Lokalizację budynków, na których mają się znajdować oznaczenia wejść, wjazdów, a także ilości pięter
 • Wszystkie niezbędne wymiary. Muszą one dotyczyć między innymi samego budynku, działki, jak i również odległości pomiędzy granicą działki a obrysem domu.
 • Oznaczenia oraz formy komunikacji wewnętrznej. Mapa powinna uwzględniać wszelkie dojazdy, miejsca parkingowe, a także drogę na terenie działki.
 • Ukształtowanie terenu - program do wykonywania projektów zagospodarowania terenu, pozwoli na szybsze wyodrębnienie zmian w terenie, które należy wykonać.
 • Układ instalacji wodociągowej, a także oznaczenie znajdujących się przewodów telekomunikacyjnych oraz elektrycznych
 • Układ zieleni - program do projektowania powinien uwzględnić wszelkie formy zadrzewienia, które mają zostać zlikwidowane bądź dopiero zaadaptowane

W części opisowej powinno znaleźć się zakres informacji dotyczących wszystkich obiektów znajdujących się na działce. Wiedząc już, jaka jest dokładnie definicja projektu zagospodarowania terenu, opis powinien zawierać:

 • Informacje na temat tego, jakie obiekty aktualnie znajdują się terenie działki, a także, w jaki sposób zostaną one zmienione
 • Układ komunikacyjny - projekt zagospodarowania terenu w formie opisowej, powinien zawierać szczególnie informacje na temat dróg pożarowych, a także infrastruktury odpowiedzialnej za zaopatrzenie w wodę w przypadku wybuchu pożaru
 • Układ zieleni, jak i również wszelkie formy związane z ukształtowaniem terenu
 • Informacje, czy teren przeznaczony na budowę jest wpisany do rejestru zabytków
 • Opis dotyczący specyfiki terenu - program opisujący projekt zagospodarowania działki, obejmuje także informacje na temat tego, czy teren jest zagrożony górniczymi wyrobiskami, lub też mogą istnieć zagrożenia wpływające niekorzystnie na środowisko.
 • Informacje na temat powierzchni elementów znajdujących się na terenie działki. Do tych danych zalicza się między innymi powierzchnia dróg, obiektów, zieleni, czy też wszelkich powierzchni utwardzonych.

Oddając projekt w ręce pracowni architektonicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia, nie musimy się martwić żadnymi niedociągnięciami. Architekci posiadają specjalny program, dzięki któremu z ogromną precyzją analizują i nanoszą wszystkie dane, formy, jak i również oznaczenia. Chociaż, jak już wcześniej wspomniano, dla nas definicja może być bardzo łatwa w interpretowaniu, to jednak wszystkie elementy zawarte w projekcie są uzależnione od bardzo wielu czynników. Dlatego przed ostateczną wyceną, dobrze jest przedstawić plan projektowy w biurze architektonicznym, aby dowiedzieć się, jaki duży nakład pracy będzie wymagany przy sporządzeniu potrzebnej dokumentacji. Po uzyskaniu projektu zagospodarowania terenu możemy dołączyć go do wniosku o pozwolenie na budowę swojego domu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 98,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny