Księgi wieczyste

Księgi wieczyste – czym są?

Księgi wieczyste są rejestrami (urzędowymi i jawnymi), prowadzonymi przez sądy, które ustalają ogół praw rzeczowych na nieruchomościach. Dotyczą przede wszystkim praw własności. W innych krajach (a w Polsce do 1946 roku) takie dokumenty nazywane są księgami hipotecznymi lub gruntowymi.

Księgi prezentują stan prawny mieszkań, domów, działek budowlanych i gruntów oraz spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Niektóre z praw rzeczowych – jak hipoteki – mogą być ustanowione wyłącznie wpisem do księgi wieczystej.

Co się w nich znajduje?

W czterech działach, na które podzielone są wszystkie księgi wieczyste, znajdują się następujące informacje:

  • dział pierwszy – oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
  • dział drugi – wpisy dotyczące własności użytkowania wieczystego,
  • dział trzeci – wpisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi (oprócz hipotek) - jak dzierżawa, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym (jak prawo pierwokupu) , a także wpisy innych praw i roszczeń (znów – bez hipotek),
  • dział czwarty – wpisy dotyczące założonych na nieruchomości hipotek.

Jakie zasady rządzą księgami wieczystymi?

Ksiąg wieczystych (ksiegi-wieczyste.org) dotyczą głównie dwie zasady. Pierwszą z nich jest zasada jawności materialnej, która domniemywa, że w księgach odzwierciedlone zostały rzeczywiste prawa przypisane do nieruchomości. Natomiast drugą zasadą jest zasada powszechnej jawności ksiąg, która umożliwia wgląd w nie każdemu. Bez znaczenia jest to, czy osoba ta posiada lub nie posiada w tym swój interes prawny. Nie można wobec tego zasłaniać się nieznajomością wpisów czy wzmianek, które są w księgach zawarte.

Nie dopuszcza się zatem powoływania na nieznajomość treści ksiąg wieczystych, by chronić się przed roszczeniami osób, których prawa zostały w księdze wskazane. W efekcie wydaje się, że podstawą dokonania każdej transakcji związanej z nieruchomościami, jest weryfikacja właściwej księgi wieczystej.

Przed ewentualnymi problemami zabezpieczać może również zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, chroniąca kontrahentów działających w tzw. dobrej wierze. Jeśli podpiszemy umowę kupna-sprzedaży z osobą, wpisaną jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, a następnie pojawi się zupełnie inna osoba podająca się za właściciela, umowa niekoniecznie musi zostać zerwana. O ile potwierdzimy, że nie mieliśmy wiedzy o istniejących nieprawidłowościach.

Elektroniczne księgi wieczyste

Warto również wiedzieć, że od 2010 roku – dzięki decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości – treść ksiąg wieczystych można przeglądać także w Internecie. To jeszcze bardziej rozszerza ich dostępność.artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 70,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny