Przenikalność cieplna ścian – czym jest i jak ją policzyć?

Dlaczego parametr, jakim jest przepuszczalność cieplna ścian, jest tak istotny przy budowie domu? Otóż przenikalność cieplna materiałów budowlanych i wykonywanych z nich ścian ma znaczenie dla kosztów ogrzewania. Niska izolacyjność termiczna sprawia, że różnymi drogami z domu po prostu ucieka ciepło i ogrzewanie jest nieekonomiczne. Przeciwdziałać takiej sytuacji pomaga właśnie określenie przenikalności cieplnej muru i innych elementów domu, jak dach, okna czy drzwi. Wszystkie te elementy mają swój określony współczynnik izolacji cieplnej, spośród których ściany są najważniejsze. To bowiem one stanowią największą powierzchnię domu i przez nie może uciekać najwięcej ciepła. Oczywiście ogólnie przenikalność cieplna materiałów budowlanych jest niezwykle ważna, ale w tym artykule skupimy się na ścianach. Stosowna tabela z innymi wartościami jest łatwa do znalezienia w internecie.

Przenikalność cieplna ścian liczona jest według określonego wzoru i można ją wyliczyć samodzielne, ale równie dobrze w internecie można znaleźć kalkulatory, które znacznie ułatwiają to zadanie. Jest tam również tabela z aktualnymi, maksymalnymi współczynnikami U dla poszczególnych elementów domu, które w przypadku ścian zewnętrznych wynoszą odpowiednio:

  • przy ti ≥ 16°C - 0,23 W/(m2·K)
  • przy 8°C ≤ ti< 16°C – 0,45 W/(m2·K)
  • przy ti < 8°C - 0,90 W/(m2·K)

Wracając jednak do wzoru, współczynnik U określa się na podstawie dzielenia współczynnika λ materiału ściany przez jej grubość wyrażoną symbolem d, zatem: U = λ / d. Do wyliczeń potrzebna jest zatem znajomość wartości współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów na ściany jednorodne. Takim dość prostym działaniem określamy współczynnik izolacji cieplnej ściany jednowarstwowej. Przepuszczalność cieplna ścian złożonych z dwóch lub trzech warstwa wymaga nieco bardziej skomplikowanego działania.

Przepuszczalność cieplna ścian kilkuwarstwowych

W celu obliczenia tego parametru niezbędne jest zsumowanie oporów cieplnych wszystkich poszczególnych warstw. Jest to nic innego, jak odwrotność współczynnika U, więc wyraża się go wzorem: R = 1/U = (d/ λ).

Przenikalność cieplna muru, który został docieplony warstwą lub warstwami materiału termoizolacyjnego wymaga znajomości współczynników przewodności tych wszystkich poszczególnych materiałów, dlatego pomocna będzie tabela do znalezienia w internecie. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku ocieplenia styropianem lub wełną mineralną parametr ten wynosi 0,04 W/(m·K).

Przepuszczalność cieplna ścian jest parametrem niezbędnym do poznania przy budowie domu, gdyż jej znajomość pozwala na uniknięcie błędów i przyszłych problemów z uciekaniem ciepła. Co za tym idzie, także wybór rodzaju ogrzewania może być pośrednio związany z termoizolacyjnością domu. Choć obliczenia nie należą do najłatwiejszych i wymagają sprawdzenia wielu parametrów, warto poświęcić nieco czasu i zapoznać się z tymi wartościami dla rozwiązań zastosowanych we własnym domu. Zadanie z całą pewnością ułatwią kalkulatory dostępne online.