Czym jest drabina ewakuacyjna?

Drabina ewakuacyjna jest konstrukcją składającą się z modułów o dowolnej liczbie. W ten sposób można osiągnąć niezbędną wysokość odpowiadającą uwarunkowaniom konkretnych pomieszczeń.

Drabina ewakuacyjna - co mówią przepisy?

Polskie prawo dokładnie reguluje, jakie normy powinny spełniać drabiny ewakuacyjne. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajdują się również zapisy mówiące o drabinach ewakuacyjnych.

Czytamy tam m.in., że w budynku posiadającym drogę ewakuacyjną dla ludzi z wyższych kondygnacji możliwe jest stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, która prowadzić ma na dach nad niższą kondygnacją bądź na poziom terenu, gdy liczba osób znajdujących się jednocześnie na wyższej kondygnacji nie jest większa niż 50, zaś w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem - 15. Powyższe zasady nie dotyczą jednak zakładów pracy chronionej.

Kolejna zasada z tego aktu prawnego mówi, że drabiny ewakuacyjne można umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, aby w ten sposób przyspieszyć przyszłe działania ewakuacyjne. Stanowczo zabronione jest montowanie drabin naprzeciw okien i świetlików.

Tylko wtedy, gdy różnica wysokości nie przekracza 3 m, możliwe jest montowanie drabin ewakuacyjnych bez specjalnych koszy ochronnych z jednoczesnym zastosowaniem się do innych zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym razie naszym obowiązkiem jest zakup drabiny z obręczą. Drabiny ewakuacyjne bez koszy ochronnych można zakupić na https://www.crynoline.pl/zestawy-bez-kosza-ochronnego,18,3,122.

Drabiny ewakuacyjne - normy bezpieczeństwa

W odniesieniu do drabin ewakuacyjnych wyróżnia się także kilka norm. Są one następujące:

  • DIN18799-1. Jest to norma mówiąca o drabinach mocowanych na stałe do budynków i innych budowli tego rodzaju. W większości przypadków są to drabiny pionowe wyposażone w boczne podłużnice. Omawiana norma dotyczy badań i wymagań technicznych, które muszą spełniać drabin. Stosuje się ją w trakcie realizowania prac konserwacyjnych i porządkowych.
  • DIN14094-1. Druga z norm odnosi się do ochrony przeciwpożarowej oraz wskazuje na przeznaczenie drabiny do działań ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Drabina spełniająca tę normę musi pozwalać na szybką i bezpieczną ewakuację w momencie wystąpienia zagrożenia w danym budynku.
  • EN-ISO-14122-4. Ostatnia z popularnych znanych norm, która dotyczy zakresu stosowania drabiny oraz dostępu do maszyn i urządzeń.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny