Oczyszczalnia biologiczna – nowoczesny sposób na oczyszczanie ścieków

Jak działa oczyszczalnia biologiczna ścieków?

Biooczyszczalnia opiera swoje działanie na procesach, w których związki organiczne znajdujące się w ściekach są przez mikroorganizmy rozkładane i usuwane. Podczas gdy do rozkładu związków węgla, a także amoniaku i soli amonowych (nitryfikacja) niezbędny jest tlen, rozkład azotanów (denitryfikacja) obywa się bez tlenu.

Oczyszczalnie ekologiczne bazują ostatecznie, pod względem technicznym, na samooczyszczaniu, które zachodzi w naturalny sposób w strumieniach i rzekach. Do najbardziej znanych rozwiązań biologicznego oczyszczania ścieków należą oczyszczalnie ekologiczne:

 • stawowa oczyszczalnia ścieków,
 • oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym,
 • roślinna oczyszczalnia ścieków,
 • drenażowa oczyszczalnia ścieków,
 • roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, zupełnie inaczej niż tradycyjna mechaniczna, najczęściej w ogóle nie potrzebuje energii elektrycznej i mechanicznych elementów, i jest najlepsza dla środowiska. O ile mechaniczna instalacja z dużym nakładem energii miesza ścieki, przepompowuje i napowietrza, „przydomowe szambo biologiczne” pracuje z udziałem bioreaktorów, wielokomorowych zbiorników i mikroorganizmów, oczyszczając wodę w naturalny sposób. Taki proces trwa oczywiście dosyć długo, ale posiada niewątpliwie ogromne zalety. 

Oczyszczalnia biologiczna – zalety ekologicznych metod postępowania ze ściekami

Zarówno biologiczna oczyszczalnia ścieków, jak i szamba ekologiczne przynoszą użytkownikom i środowisku wymierne korzyści. Na pozytywne opinie składa się między innymi:

 • brak albo niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczna,
 • niewrażliwość na wahania obciążenia instalacji,
 • niskie koszty utrzymania,
 • system przyjazny dla środowiska i dobrze dostosowujący się do otoczenia,
 • możliwość powtórnego wykorzystania oczyszczonych ścieków,
 • przystępne ceny, łatwy montaż i prosta obsługa.

Spotykane czasem określenie „szambo biologiczne” oznacza najczęściej popularny rodzaj oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. W skład instalacji wchodzi osadnik wstępny oraz system perforowanych przewodów, rozprowadzających oczyszczone ścieki w gruncie. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Inwestycja w przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków

Montaż oczyszczalni biologicznej zgodnie z przepisami

Certyfikowane urządzenia do oczyszczania ścieków wytwarzanych przez każde gospodarstwo domowe są ekologiczne i bardzo praktyczne. Najbardziej pozytywne opinie zbierają na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest utrudniony albo w ogóle nie istnieje. Montaż oczyszczalni ekologicznej jest również opłacalny z ekonomicznych względów. Szczelne przydomowe szambo wymaga regularnego opróżniania, co wiąże się ze znacznymi wydatkami. Wyższe koszty inwestycyjne biooczyszczalni szybko zostają zwrócone. Tym bardziej, że w wielu regionach kraju możliwe jest otrzymanie na ten cel datacji gminnej albo unijnej.

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna, do której w ciągu doby dopływa mniej niż 7,5 m3 ścieków nie wymaga specjalnego zezwolenia na budowę. Wymagane jest tylko zgłoszenie zamiaru jej montażu w urzędzie powiatowym. Na wstępie dobrze jest sprawdzić w urzędzie gminnym, czy w danym regionie oczyszczalnia może powstać. Bywają na przykład tereny okresowo zalewane, gdzie takich inwestycji się nie prowadzi. Prace powinny być rozpoczęte po trzech tygodniach od zgłoszenia i nie później niż po dwóch latach. Zgłoszenie powinno zawierać potwierdzenie prawa do nieruchomości, mapkę lokalizacyjną oraz rysunki. O zakończeniu budowy powiadamia się ten sam urząd.

Istotne znaczenie dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mają lokalne warunki gruntowe oraz wielkość działki. Jeżeli planowane jest rozprowadzenie rur drenażowych rozsączających, poziom wód gruntowych musi się znajdować półtora metra poniżej tych rur. Z kolei między drenażem i studnią – własną albo na sąsiedniej posesji – trzeba zachować odległość co najmniej 30 m.

Koszt budowy biooczyszczalni jest zbliżony do ceny szczelnego szamba, a można go jeszcze obniżyć, starając się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w lokalnym wydziale ochrony środowiska. Ceny biologicznych oczyszczalni wahają się w szerokich granicach w zależności od wielkości i wyposażenia, a głównie od liczby użytkowników instalacji. W cenniku można znaleźć pozycje od ok. 7000 zł do 10000 zł.

Szamba i akcesoria - sprawdź promocje

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej

Pierwszy etap oczyszczania odbywa się zawsze w osadniku wstępnym; jest to tak zwany osadnik gnilny. W procesie wolnej fermentacji bez tlenu większość zanieczyszczeń (ok. 60%) rozkłada się na substancje rozpuszczalne w wodzie, a część cięższych od wody opada na dno w formie osadu. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki przepływają do dalszej części oczyszczalni przez filtr siatkowy albo z materiałem filtracyjnym. Powstające podczas fermentacji gazy wydostają się na zewnątrz osadnika przez wywiewkę.

Zbiornik służący za osadnik wstępny powinien być umieszczony możliwie blisko domu, ponieważ ciepłe ścieki rozkładają się bardziej intensywnie. Można do tego celu wykorzystać stosowane wcześniej szambo bezodpływowe. Łatwiejszy do transportu i montażu jest zbiornik z tworzywa sztucznego. Podczas zakopywania w ziemi trzeba zachować ostrożność, ponieważ cienkie ścianki zbiornika mogą zostać zgniecione pod ciężarem gruntu.

Osadnik powinien być umieszczony w odpowiedniej odległości od innych obiektów na działce własnej i sąsiadującej. Odległości te wynoszą:

 • od najbliższej studni co najmniej 15 m;
 • od granicy działki i drogi – nie mniej niż 2 m;
 • od kabli elektrycznych – 80 cm;
 • od wodociągu i gazociągu – 1,5 m.

W drugim etapie, po opuszczeniu zbiornika gnilnego, ścieki wstępnie oczyszczone są kierowane do dalszej obróbki w warunkach tlenowych. Wówczas następuje rozkład i neutralizacja zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska prawie w całości (ok. 95%). Skuteczność biologicznego oczyszczania jest bardzo wysoka, a pozostała w procesie woda może być wykorzystana na przykład do podlewania ogródka. Biooczyszczalnia bardzo szybko, bo już po około dwóch tygodniach, uzyskuje sprawność.

Oczyszczalnia biologiczna wymaga odpowiedniego traktowania

Aby w pełni wykorzystać skuteczność działania pożytecznych mikroorganizmów w procesie oczyszczania domowych ścieków, konieczne jest świadome i rozsądne ich traktowanie. Wiele substancji zakłóca rozwój, ogranicza rozmnażanie albo zabija bakterie i inne mikroorganizmy w biooczyszczalni. Jej optymalne działanie zostaje wtedy zagrożone.

Należy zwracać pilną uwagę, aby do zlewu albo do toalety nie dostały się żadne środki dezynfekujące, farby, lakiery, chemikalia, udrażniacze rur, oleje, rozpuszczalniki i inne niebezpieczne dla mikroorganizmów związki chemiczne. Problematyczne jest też stosowanie płynnych środków piorących, zmiękczaczy do tkanin i środków do mycia naczyń. Najlepiej jest korzystać z produktów będących ekologiczną alternatywą dla wymienionych środków.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny