Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

W ofertach handlowych znajdziemy kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków, które pozwolą nam zastąpić szambo. Jest to wygodniejsze i często bardziej ekologiczne. Należy je dobrać adekwatnie do lokalnych warunków glebowych, rozmiarów działki oraz liczby użytkowników budynku. Do najpopularniejszych typów przydomowych oczyszczalni ścieków należą:

Oczyszczalnia przydomowa z filtrem piaskowym – znajduje zastosowanie na działkach z ciężką glebą lub wysokim poziomem wód gruntowych. Filtr piaskowy umieszcza się w specjalnym nasypie. Trzeba go oddzielić od gruntu specjalną folią budowlaną (instalacja musi być całkowicie szczelna). Ścieki przepływające przez filtr piaskowy są oczyszczane, a następnie odprowadzone przez studnie chłonną do gleby.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym – cieszy się dużą popularnością ze względu na stosunkowo niski koszt budowy, dużą efektywność oczyszczania ścieków oraz prosty montaż. Drenaż rozsączający składa się z rur (najczęściej o średnicy 110 mm) wykonanych z tworzywa sztucznego. W standardowej, przydomowej oczyszczalni układa się od dwóch, do czterech ciągów drenażu, o długości od 5 do 25 metrów. Drenaż układa się w wykopie i pozostawia poniżej linii przemarzania gruntu (najczęściej ok. 50 cm pod powierzchnią ziemi). Warto zaznaczyć, że rury drenażowe muszą zostać obsypane żwirem. Kolejną warstwą jest geowłóknina, na której usypuje się ziemię właściwą.  Na początku rur drenażowych znajduje się osadnik gnilny i studzienka rozdzielająca, która zatrzymuje większe cząsteczki zanieczyszczeń. Ważnym elementem instalacji są także kominki napowietrzające, ulokowane na końcach rur drenażowych. Tak przygotowana oczyszczalnia z drenażem odznacza się wysoką skutecznością. Jej jedynym mankamentem są wymagania glebowe. Instalacja najlepiej sprawdza się w glebach przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych. Nie możemy jej wykonać na podmokłych glebach gliniastych i ciężkich.

Oczyszczalnia przydomowa z filtrem gruntowo-roślinnym – działa na podobnej zasadzie co oczyszczalnia z filtrem piaskowym. Jedyną istotną różnicą jest zastosowanie drenażu z gleby i roślin bagiennych. Filtr umieszcza się w specjalnym nasypie, wypełnia podłożem i obsadza trzciną pospolitą. Korzenie rośliny napowietrzają glebę, a jednocześnie „pobierają” bakterie ze ścieków, przyspieszając ich oczyszczanie. Tego typu rozwiązanie możemy zastosować na każdej, dużej działce.

Oczyszczalnie przydomowe ze złożem biologicznym (popularne oczyszczalnie biologiczne) – złoże biologiczne umieszcza się w specjalnych zbiornikach, których wielkość przypomina standardowe osadniki gnilne. We wnętrzu zbiornika znajdują się mniejsze komory, wypełnione tłuczniem, żwirem lub specjalnymi kształtkami. W owym podłożu rozwija się materiał biologiczny.  Ścieki zostają wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym, następnie przechodzą przez komory zbiornika ze złożem biologicznym. W tym procesie zanieczyszczenia zostają odfiltrowane, a czynnik bio degraduje pozostałe bakterie. Z ostatniej komory wypływa oczyszczona woda, którą można odprowadzić do zbiornika wodnego lub gruntu. W trakcie oczyszczania wytwarza się też osad, który zostaje ponownie wtłoczony do osadnika gnilnego. Trzeba go usuwać z osadnika raz do dwóch razy na rok. Oczyszczalnia biologiczna odznacza się wysoką skutecznością. Świetnie sprawdza się przy domach jednorodzinnych, domach letniskowych i większych obiektach mieszkalnych. Komora biologiczna nie przybiera dużych rozmiarów, dzięki czemu może być wykonana na niewielkich działkach. Warto też zaznaczyć, że oczyszczalnia biologiczna będzie wydajna nawet w trudnych warunkach glebowych.

Oczyszczalnia przydomowa z komorą osadu czynnego – odznacza się dużą skutecznością, może być wykorzystywana w trudnych warunkach glebowych i na małych działkach. Oczyszczalnie składają się z osadnika gnilnego, komory osadu czynnego, a także osadnika wtórnego. Czynny osad pływa wraz ze ściekami i przyspiesza rozkładanie się bakterii. Warto dodać, że ścieki znajdujące się w komorze osadu czynnego muszą być regularnie napowietrzane i mieszane. Zatem eksploatacja oczyszczalni wymaga dostępu do prądu. Elektryczna dmuchawa oraz mieszalnik zwiększają koszt użytkowania całego systemu. Dodatkowym mankamentem oczyszczalni z komorą osadu czynnego jest wysoka cena inwestycji.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może wykorzystać różne technologie filtracji i odprowadzania zabrudzeń. Ich wybór jest zależny od warunków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - rodzaje, ceny, opinie, zalety i wady

Wybór technologii oczyszczania powinien być podyktowany warunkami glebowymi, ilością ścieków przeznaczonych do oczyszczenia oraz wielkością działki. Niekiedy na budowę tego typu instalacji będzie miał wpływ lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego warto dokładnie przeanalizować tą dokumentację aby wiedzieć, jakie oczyszczalnie ścieków możemy w ogóle brać pod uwagę. Może być na przykład tak, że jedyną opcją będą oczyszczalnie biologiczne. Dobrym pomysłem będzie też powierzenie budowy doświadczonej firmie, która wybierze optymalną technologię i stworzy projekt oczyszczalni.

Jaki będzie koszt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Cena budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich pozostaje technologia oczyszczania. Na początku musimy zainwestować w osadnik wstępny, który znajduje się w każdej przydomowej oczyszczalni. Standardowe zbiorniki o pojemności do 4 m3 kosztują pomiędzy 3, a 5 tysięcy złotych.  Kolejne elementy systemu zależą od specyfiki oczyszczalni. Najtańsza w budowie będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym. Za instalacje przystosowaną dla czteroosobowej rodziny zapłacimy od 3,5 do 7 tysięcy złotych (wraz z montażem).

Nieco droższe w budowie będą oczyszczalnie z filtrem piaskowym i gruntowo roślinnym. Tego typu instalacje nie wymagają zastosowania skomplikowanych urządzeń. Cena przedsięwzięcia zostaje podniesiona przez konieczność wykonania zaizolowanego nasypu oraz wymiany części podłoża. Koszt instalacji przystosowanej dla czteroosobowej rodziny waha się pomiędzy 6 do 10 tysięcy złotych.

Najdroższa w budowie będzie oczyszczalnia biologiczna. Budowa zbiorników ze złożem biologicznym może być wydatkiem rzędu 7 – 11 tysięcy złotych. Oczyszczalnia z komorą osadu czynnego będzie jeszcze droższa (głównie przez konieczność montażu sterowanych urządzeń napowietrzających i mieszających). Cena oczyszczalni dedykowanej dla czteroosobowej rodziny rozpoczyna się od 8 tysięcy złotych. Jednak w ofertach producentów znajdziemy też projekty oczyszczalni, których budowa będzie dwukrotnie droższa.

Pamiętajmy, że ostateczna cena inwestycji jest ustalana z wykonawcą. Dlatego warto poprosić o sporządzenie indywidualnej wyceny. Oferty od firm zajmujących się sprzedażą i montażem oczyszczalni można pozyskać na przykład wypełniając ten formularz. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wybraliśmy najlepszą oczyszczalnie na rynku.

Szamba i akcesoria - sprawdź promocje

Dobrym pomysłem będzie też ubieganie się o dofinansowanie do inwestycji. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym. Dlatego możemy starać się o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki i wysokość dotacji zależą od lokalnych ustaleń. Kwota dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie niejednokrotnie dochodzi do 80% wartości inwestycji.

Możemy też otrzymać dofinansowanie do kredytu preferencyjnego, udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska (działający w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Co prawda jest to mniej atrakcyjna forma dofinansowania, jednak warto wziąć ją pod uwagę, gdy nie ma możliwości dopłat z funduszy gminnych.

O czym jeszcze warto pamiętać wybierając przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wykonana jedynie na terenach, w których nie ma dostępu do kanalizacji komunalnej. W pozostałych przypadkach inwestycja nie jest w ogóle możliwa. Warunki budowy oczyszczalni zależą też od planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka nie jest objęta planem, wówczas obowiązują lokalne zapisy prawne, dotyczące ochrony środowiska. Warto je przejrzeć i sprawdzić, czy istnieje możliwość budowy konkretnego typu oczyszczalni. Niektóre gminy dopuszczają jedynie budowę oczyszczalni biologicznych lub oczyszczalni z komorą osadu czynnego.

Do realizacji inwestycji przydatny będzie projekt przydomowej oczyszczalni. W dokumencie znajduje się opis technologii oczyszczania ścieków, doboru odpowiednich materiałów budowlanych oraz rozwiązań wynikających z indywidualnych warunków glebowych. Projekt warto powierzyć firmie, która zajmuje się sprzedażą oraz montażem przydomowych oczyszczalni.

Pamiętajmy, że budowa zbiorników wymaga dopełnienia spraw formalnych (najczęściej będzie to zgłoszenie zamiaru budowy). Formularz zgłoszenia należy przedłożyć do urzędu gminy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac. Dotyczy to wszystkich oczyszczalni, do których doprowadzane są ścieki w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. Jeśli w terminie 14 dni nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, oznacza to, że urząd udzielił „milczącej zgody” na budowę. Pamiętajmy jednak, że większa, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny