Rachunek za prąd z sieci elektroenergetycznej – co trzeba o nim wiedzieć?

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, z jakich pozycji składa się standardowy rachunek za prąd elektryczny, czyli faktura rozliczeniowa. Oczywiście faktury mogą się różnić w zależności do sprzedawcy, a także typu umowy czy sposobu rozliczenia. Na pierwszej stronie zazwyczaj umieszcza się informacje, które umożliwiają uregulowanie należności, takie jak:

 • numer faktury,
 • dane odbiorcy,
 • dane sprzedawcy i numer konta bankowego,
 • kwota do zapłaty,
 • okres rozliczeniowy,
 • grupa taryfowa.

Kolejna strona zawiera informacje na temat poszczególnych opłat, które składają się na Twój rachunek za prąd. Podstawowe pozycje to ilość energii elektrycznej, którą zużyłeś w danym okresie rozliczeniowym, oraz jej koszt.

Opłata sprzedażowa

Składa się z dwóch opłat: za energię czynną oraz opłaty handlowej. Pierwsza uzależniona jest od ilości zużytego prądu. Druga to zaś stała opłata pokrywająca koszty administracyjne sprzedawcy energii elektrycznej. Czasami pobierane są też dodatkowe opłaty, np. za ekologiczną gwarancję pochodzenia prądu.

Opłaty dystrybucyjne

Część opłat ma na celu pokrycie kosztów wiążących się z procesem dostarczania energii do odbiorcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyróżniamy tu opłaty zmienne oraz stałe.

Wysokość opłat zmiennych jest uzależniona od tego, ile prądu zużyliśmy. Są to:

 • opłata jakościowa – służy zgromadzeniu funduszy m.in. na modernizację oraz rozbudowę sieci,
 • opłata OZE – środki trafiają na rozwój sektora OZE,
 • opłata kogeneracyjna – na promowanie kogeneracji, czyli rozwiązania, które pozwala na jednoczesne wytwarzanie prądu, jak i ciepła,
 • opłata mocowa - wpływy z niej są przeznaczane na utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój oraz modernizację polskiego systemu elektroenergetycznego. Opłata mocowa w przypadku gospodarstw domowych jest naliczana w zależności od rocznego zużycia energii.

Wysokość opłat stałych jest niezależna od poboru prądu. Zaliczamy do nich:

 • opłatę sieciową – za korzystanie z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej,
 • opłatę przejściową – opłata dla wytwórców energii – rekompensuje zobowiązania, jakie mają Polskie Sieci Elektromagnetyczne wobec polskich elektrowni,
 • opłatę abonamentową – pokrywa koszty obsługi odbiorców.

Jak wygląda faktura za prąd po montażu fotowoltaiki?

Wiesz już, z jakich pozycji składa się standardowy rachunek za prąd. Kiedy zaś zdecydujesz się na montaż paneli fotowoltaicznych, zmianie ulegnie Twój status konsumencki, a na fakturach za energię elektryczną pojawią się nowe pozycje.

Pierwsza strona faktury wygląda w zasadzie tak samo, jak w przypadku rachunku za prąd z sieci elektroenergetycznej. Znajdziesz tu podstawowe dane – swoje, sprzedawcy energii oraz dotyczące podpisanej umowy. Na kolejnej znajdziesz listę obowiązkowych opłat. Są to: opłata abonamentowa, sieciowa – stała i zmienna, jakościowa, kogeneracyjna, przejściowa, OZE oraz mocowa.

Na fakturze pojawiają się też nowe pozycje. W przypadku E.ON Polska są to:

 • nadwyżka z poprzednich okresów – czyli ilość energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, ale której nie zużyłeś w poprzednim okresie rozliczeniowym. Trafia ona do „magazynu energii”, czyli w tym przypadku do sieci elektroenergetycznej;
 • nadwyżka rozliczona w bieżącym okresie – energia, którą pobrałeś ze swojego magazynu w bieżącym okresie. O tyle zmniejszyło się Twoje saldo energii zmagazynowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym;
 • nadwyżka do rozliczenia w przyszłych okresach – informacja, o ile zostanie pomniejszona Twoja kolejna faktura (wynika to z obowiązującego systemu opustów – prosument może bez dodatkowych opłat odebrać z sieci 70-80% energii uprzednio do niej wprowadzonej);
 • nadwyżka rozliczona, przekraczająca 12 miesięcy – energia z fotowoltaiki powinna być wykorzystana maksymalnie w ciągu roku. Pozycja ta informuje więc, ile energii Ci przepadło.
Rachunek za prąd. Co musi wiedzieć właściciel instalacji fotowoltaicznej?
Rachunek za prąd. Co musi wiedzieć właściciel instalacji fotowoltaicznej?

Dlaczego prosument płaci za korzystanie z sieci elektroenergetycznej?

Dlaczego część opłat nie znika z faktury prosumenckiej? Wytłumaczenie jest proste. Mimo iż produkujesz swój własny prąd, to nie uniezależniłeś się całkowicie od sieci elektroenergetycznej. W związku z tym powinieneś pokrywać koszty jej użytkowania, utrzymania, modernizacji itd. Podobnie jest z opłatami finansującymi rozwój odnawialnych źródeł energii czy kogeneracji.

Mimo to Twoje rachunki za energię elektryczną znacznie zmaleją. Fotowoltaika pokrywa średnio 70-80% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na prąd. Z sieci pobierasz więc zaledwie 20-30% energii. Tym samym maleje wysokość opłat zmiennych. Są one bowiem uzależnione właśnie od ilości pobranej energii.

Ile będziesz płacić za energię elektryczną po montażu fotowoltaiki? Weźmy przykład trzyosobowej rodziny, która rocznie zużywa 3000 kWh energii. Dzięki fotowoltaice w ciągu 12 miesięcy może zaoszczędzić do 1340 złotych. W ciągu 30 lat oszczędności sięgną nawet 40 tysięcy złotych! Oczywiście są to wartości szacunkowe, jednak dobrze obrazują korzyści z montażu fotowoltaiki.

Dzięki panelom fotowoltaicznym będziesz płacił znacznie mniej za prąd. Jeśli zaś zdecydujesz się np. na montaż domowego magazynu energii, w zasadzie nie będziesz musiał pobierać energii z sieci. Fotowoltaika to więc szansa na pełną niezależność energetyczną.artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny