Ogrzewanie pompą ciepła i innymi systemami grzewczymi

Pompa ciepła gruntowa

Popularnym urządzeniem jest pompa ciepła gruntowa. Jej zadaniem jest pozyskiwanie i przekazywanie ciepła pochodzącego z gruntu. Wymienia się pompy gruntowe z kolektorami pionowymi oraz poziomymi. Te pierwsze są bardziej kosztowne ze względu na konieczność wykonania specjalistycznych odwiertów w głąb ziemi. Natomiast pompy gruntowe z kolektorami poziomymi, chociaż są tańsze w montażu, nakładają wymóg posiadania obszernej działki.

Pompy gruntowe wykazują się satysfakcjonującą sprawnością, czyli efektywnością grzewczą. Między dolnym źródłem a górnym źródłem panuje mała amplituda temperatur. Dzięki temu pompa ciepła działa jeszcze wydajniej, bez dużego nakładu pracy. Sprawdź także cennik pomp ciepła różnych producentów.

Powietrzna pompa ciepła

Jeżeli chcemy zdecydować się na pozyskiwanie energii cieplnej przy pomocy pompy ciepła w posiadanym już budynku, dobrym rozwiązaniem okaże się powietrzna pompa ciepła. Jest to urządzenie wolnostojące, które umieszczamy na zewnątrz budynku lub rzadziej - w jego wnętrzu. Jego zadaniem jest odbieranie ciepła panującego w powietrzu atmosferycznym, a następnie po rozprężaniu, przekazywanie go do instalacji grzewczej.

Koszt pompy ciepła działającej na bazie powietrza jest zdecydowanie niższy niż koszt pompy ciepła pozyskującej energię z gruntu. Wyróżnić możemy pompy ciepła powietrze woda, a także powietrze powietrze. Te pierwsze są znacznie popularniejsze, ponieważ pozwalają na ogrzanie budynku przy pomocy ogrzewania podłogowego. Natomiast pompy powietrze powietrze, są zdecydowanie częściej montowane w krajach o cieplejszym klimacie. Ponieważ w okresie letnim służą one jako klimatyzatory. Sprawdź także więcej porad i informacji na temat pomp ciepła.

Kolektory słoneczne

Innym rozwiązaniem wykorzystywanym jako przetwarzanie źródeł energii odnawialnej, są kolektory słoneczne. Ich głównym zadaniem jest pozyskiwanie, a następnie przetwarzanie energii solarnej w ciepłą wodę użytkową. Oczywiście urządzenia muszą współdziałać z zasobnikami ciepła, które służą do magazynowania ciepłej wody. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia niestety z szybką utratą energii.

Wyróżniamy kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe. Ich koszt waha się od 3 tys. wzwyż. Bardzo często dostępne są całe zestawy składające się z określonej liczby kolektorów słonecznych, zasobnika o konkretnej pojemności, a także sterownikiem. Ich zadaniem jest wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, rzadziej - produkcja prądu elektrycznego. Dlatego, jeżeli zależy nam na ogrzewaniu budynku, wtedy powinniśmy zdecydować się na pompy ciepła.

Koszt ogrzewania pompą ciepła jest bardzo niski. Koszt pompy to dość wysoka inwestycja, która potrafi sporo kosztować.
Realny koszt pompy ciepła i związane z nią potencjalne oszczędności

Polecane pompy ciepła - sprawdź cenę!

Koszt ogrzewania przy pomocy pomp ciepła

Koszt pompy ciepła

Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić kosztów, jakie poniesiemy z tytułu zakupu pompy ciepła. Wszystko zależy od typu urządzenia, całej instalacji, a także sposobu montażu. Najtańszym rozwiązaniem są pompy ciepła powietrze woda lub powietrze powietrze. Ponieważ samo urządzenie będzie kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Bardzo często w cenie znajduje się również cała instalacja.

Najdroższym typem pompy ciepła jest pompa gruntowa. W tym przypadku koszt pompy ciepła zaczyna się już od 25 tys. złotych wzwyż. Mowa jest jedynie o samym urządzeniu. Decydując się na gruntową pompę ciepła z kolektorem pionowym, musimy doliczyć jeszcze wysoki koszt montażu oraz instalacji. W zależności od warunków geologicznych, a także głębokości odwiertu, cena pompy ciepła i jego montażu może wynieść od 50 tys. do nawet 220 tys. Zł. Sprawdź także, jaka jest zależność między pompą ciepła a kosztami ogrzewania.

Koszt ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wnętrza budynku

Cena pompy ciepła wraz z montażem może przerażać wielu inwestorów. Zdecydowanie taniej wychodzi zakup zwykłego kotła na węgiel lub kotła z podajnikiem. W przypadku kotłów bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu cennik może zawierać w sobie urządzenia o wartości od kilkunastu tysięcy złotych wzwyż. Często jest to równowartość ceny pompy powietrze woda.

Chcąc ogrzać budynek o średniej powierzchni 130 m2, musimy się liczyć z wydatkiem rzędu:

  • 4300 zł - w przypadku kotła olejowego
  • 3700 zł - w przypadku kotła gazowego
  • 2000 zł - w przypadku kotła z podajnikiem na węgiel
  • 2900 zł - w przypadku kotła z podajnikiem na pellet
  • 1800 zł - w przypadku kotła z podajnikiem na drewno
  • 1500 zł - w przypadku pompy ciepła solanka/woda
  • 2650 zł - w przypadku pompy ciepła powietrze/woda


Oszczędności i zwrot inwestycji - opinie

Oszczędności są widoczne przy każdym typie pompy ciepła. Jednak w niektórych przypadkach są one większe, a w innych - mniejsze. Na pewno koszty ogrzewania przy pomocy kotła z podajnikiem na drewno są niższe w porównaniu do pompy powietrznej. Jednak nie można zapominać, że cena pompy ciepła woda jest porównywalna do ceny zakupu kotła na drewno.

Największe oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować podczas funkcjonowania pompy gruntowej. Ponieważ w tym przypadku generujemy najniższe zużycie prądu elektrycznego. W porównaniu do kotła olejowego oszczędności wynoszą dwukrotność kosztów ogrzewania przy pomocy pompy gruntowej. W ten sposób po około 10 latach możemy wygenerować nawet 30 tys. zł oszczędności. Natomiast w porównaniu do kotła z podajnikiem na pellet, po 10 latach wygenerujemy oszczędności na poziomie 14 tys. Zł. Sprawdź także szczegółowe informacje, gdzie można zastosować pompę ciepła.

Opinie wskazują na to, że cena pompy ciepła może się zwrócić nawet po 20 latach użytkowania. Jednocześnie patrząc na to, że cena innych paliw stałych, płynnych lub gazowych utrzymywać się będą na tym samym poziomie. Jednak zwracają uwagę na to, że węgiel, drewno, a nawet olej opałowy, są paliwami zaliczającymi się do nieodnawialnych źródeł energii, ich ceny będą sukcesywnie wzrastać. Już pojawiają się zmiany dotyczące kotłów przeznaczonych do spalania węgla, by nie wytwarzały tak dużej ilości spalin. Należy spodziewać się, że cennik bardziej nowoczesnych kotłów węglowych będzie znacznie wyższy. Dlatego opinie pokazują, że warto zainwestować w pompę ciepła, ponieważ jest to ogrzewanie przyszłościowe.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny