Recykling w praktyce - rodzaje, materiały podlegające recyklingowi, porady praktyczne

Ochrona środowiska przybiera różne formy. Jest to na przykład ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych przy jednoczesnym stosowaniu odnawialnych źródeł energii. Jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniami, na który mamy bezpośredni wpływ jest gospodarka odpadami. Codzienne segregowanie śmieci ułatwia późniejszy recykling odpadów. Co jakiś czas słyszymy to hasło, choć nie wszystko o nim wiemy.

Recykling odpadów – definicja

Recykling to dość skomplikowany i wieloetapowy proces. Dlatego też nasza definicja przybrała ogólny charakter. W skrócie, ów proces polega na przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu rozmaitych odpadów. Pozyskane materiały z recyklingu wykorzystuje się do stworzenia nowych produktów. Bardzo często są to rzeczy tego samego typu, co przed przetworzeniem. Innym razem powstają zupełnie odmienne produkty. Gospodarka odpadami i recykling odgrywają dwa ważne zadania. Pierwszym jest maksymalne wykorzystanie odpadów przy małym nakładzie energetycznym. Drugie to zmniejszenie eksploatacji złóż naturalnych.

Warto teraz odpowiedzieć na pytanie, co podlega recyklingowi? Udzielanie odpowiedzi rozpoczniemy od nieco innej strony. Najwięcej odpadów pochodzi z gospodarstw domowych. W związku z tym warto w każdym domu segregować śmieci. Służą do tego specjalne worki a poza domem kontenery. Wrzucanie do nich konkretnych śmieci znacznie ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie. Teraz krótka lista tego, co podlega recyklingowi:

  • Papier – powszechny materiał, wrzucamy do niebieskich kontenerów i worków,
  • Plastik – równie wszechobecne tworzywo, wrzucamy do żółtych kontenerów i worków,
  • Szkło – na kolorowe szkło zielone kontenery i worki, białe na pozostałe,
  • Metale – kontenery i worki czerwone lub pomarańczowe,
  • Resztki żywności, trawa, chwasty i inne odpady organiczne – brązowe worki.

Ochrona środowiska w różnych formach - rodzaje recyklingu

Wiemy już, do czego służą materiały z recyklingu i co konkretnie przetwarzamy. Warto teraz zastanowić się, jakie są rodzaje recyklingu. Trzeba, bowiem wiedzieć, że nie każdy materiał da się przerobić w ten sam sposób. Mamy, więc recykling termiczny polegający na pozyskiwaniu energii poprzez spalanie odpadów. Materiałowy polega na odzyskiwaniu surowców z odpadów i ich ponowne wykorzystanie. Pozostałe odmiany recyklingu to:

  • Organiczny – obróbka tlenowa lub beztlenowa, w efekcie powstaje materia organiczna lub metan,
  • Chemiczny – przetwarzanie na produkty o innych właściwościach chemiczno-fizycznych,
  • Surowcowy – przetworzenie do pierwotnej postaci.